Oleh Avia Nurul Faizah Doni aditya Syifa Fauziah

  • Slides: 10
Download presentation
 ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ Oleh: • Avia Nurul Faizah • Doni aditya • Syifa Fauziah

ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ Oleh: • Avia Nurul Faizah • Doni aditya • Syifa Fauziah

PEMBAHASAN Fardu wudhu 5 mazhab (4 mazhab + Ja’fariyah) Pendapat 5 mazhab Argumentasi mazhab

PEMBAHASAN Fardu wudhu 5 mazhab (4 mazhab + Ja’fariyah) Pendapat 5 mazhab Argumentasi mazhab Analisisi Mubtilat wudhu Pendapat 5 mazhab dan argumentasi Analisis

DALIL WUDHU Wahai orang-orang yg beriman, apabila kalia hendak mengerjakan solat, maka cucilah wajah-wajah

DALIL WUDHU Wahai orang-orang yg beriman, apabila kalia hendak mengerjakan solat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan -tangan kalian sampai siku, basuhlah kepala-kepala kalian dan kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki.

Fardhu wudhu Hanafi Maliki Syafi’i - Hambali Imamiyah Niat Membasuh muka Membasuh tangan sampai

Fardhu wudhu Hanafi Maliki Syafi’i - Hambali Imamiyah Niat Membasuh muka Membasuh tangan sampai siku Membasuh kepala Membasuh kaki hingga mata kaki - Ad-dalk (menggosok -gosok) - Muwalat (berturut) Tertib - Muwalat

Rukun wudhu Hanafi Niat Dgn tindakan fi’liyah Membasuh muka Dari anak kuping kiri sampai

Rukun wudhu Hanafi Niat Dgn tindakan fi’liyah Membasuh muka Dari anak kuping kiri sampai kanan Membasuh dua tangan Membasuh kepala Muwalat Syafi’i Hambali Imamiyah Di ucapkan dihati Seluas ibu jari dan telunjuk Membasahi sampai bawah dagu Dari anak kuping kiri sampai kanan Membasahi Mengusap ¼ kepala dgn semua kepala menuang air tanpa telinga diatas kepala Sebagian kepala walaupun sedikit Seluas ibu jari dan telunjuk Memulainya dari 2 siku Memulainya dari jari Membasuh dua kaki Tertib Maliki Mengusap semua kepala sebagian dari dan 2 telinga depan kepala Dari ujung jari sampai mata kaki Tidak wajib tertib Makruh bila tidak ada udzur Wajib dalam sadar (tidak lupa) Merupakan syarat sah wudhu Makruh bila tidak ada udzur Wajib tidak boleh sampai kering anggota wudhu

Membasuh kepala ﻭﺍﻣﺴﺤﻮﺍ ﺑﺮﺅﻮﺳﻜﻢ Basuhlah kepala-kepala kalian Keterangan Membasuh kepala Hanafi Maliki Membasahi Mengusap

Membasuh kepala ﻭﺍﻣﺴﺤﻮﺍ ﺑﺮﺅﻮﺳﻜﻢ Basuhlah kepala-kepala kalian Keterangan Membasuh kepala Hanafi Maliki Membasahi Mengusap ¼ kepala dgn semua kepala menuang air tanpa telinga diatas kepala Syafi’i Sebagian kepala walaupun sedikit Hambali Imamiyah Mengusap semua kepala sebagian dari dan 2 telinga depan kepala • Membasuh seluruh kepala menafsirkan huruf “ba”( ) ﺏ dalam firman-Nya ﺑﺮﺅﻮﺳﻜﻢ adalah shilah (penghubung). • Membasuh sebahagian kepala huruf “ba”( ) ﺏ tersebut bermakna tab‟idhiyah (sebahagian) Apa yang dimaksudkan dengan “sebagian”?

 • Imam Abu Hanifah; sebagian = seperempat dari kepala • Imam al-Syafi’I; sebagian

• Imam Abu Hanifah; sebagian = seperempat dari kepala • Imam al-Syafi’I; sebagian = selagi perbuatan itu sudah dapat dikatakan mambasuh sekalipun yang dibasuhnya hanya sehelai rambut kepala Membasuh kepala beserta telinga Dari Abdullah ibn Amr (r. a) mengenai gambaran berwuduk, beliau berkata: “Kemudian baginda mengusap kepalanya dan memasukkan (masing-masing dari) kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusapkan (masing-masing dari dua) ibu jarinya ke bahagian luar daun telinganya. ” (Disebut oleh Abu Dawud dan al-Nasa‟i serta dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah)

Nawaqidul wudhu Hanafi Tidur tidur dlm keadaan sholat, tidak batal Bersentuhan kulit Batal bila

Nawaqidul wudhu Hanafi Tidur tidur dlm keadaan sholat, tidak batal Bersentuhan kulit Batal bila bertemunya 2 kelamin Batal jika dengan syahwat Batal jika bukan mahrom Batal jika dengan syahwat - Muntah Kalau sampai memenuhi mulut - - Batal mutlak - Tertawa Batal jika di dalam sholat (terbahak) - - Darah Haidh Membatalkan (setiap waktu) Tidak wajib berwudhu Menyentuh Dzakar - Keluar sesuatu dr 2 jalan batal Maliki Syafi’i Hambali Imamiyah Batal kecuali Keadaan Tidur tidur dalam Batal jika pulas (berubah posisi Batal jika pulas keadaan duduk) dan berdiri Membatalkan (setiap kali sholat) Tidak batal bila dengan penghalang - Batal Jika haidh tsb sakit Batal bila bercampur kotoran

Nawaqidul wudhu Hanafi Maliki Syafi’i Mani, kotoran dan angin Batal Hilang akal Batal Hambali

Nawaqidul wudhu Hanafi Maliki Syafi’i Mani, kotoran dan angin Batal Hilang akal Batal Hambali Ja’fariyah Analisis Cara berwudu mazhab syafi’i, dianggap lebih ideal karena tidak memberatkan umat dan dalil-dalil yang mendukung pun ditafsirkan dengan jelas. Namun yang membatalkan menurut mazhab maliki kami anggap lebih ideal karena tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah.

Referensi • Fiqih lima mazhan oleh Muhammad Jawad Mughniyah • Terjemah Bulughul Maram •

Referensi • Fiqih lima mazhan oleh Muhammad Jawad Mughniyah • Terjemah Bulughul Maram • Ibanah Al-ahkam oleh Alawi Abbas Al-maliki dan Hasan Sulaiman An-nuri • Islam Mazhab Indonesia Oleh Prof. Dr. H. Quraisy Shihab