Ole Jrgensen Natur og Vandmiljafdelingen Fyns Amt Natur

  • Slides: 22
Download presentation
Ole Jørgensen Ø Natur- og Vandmiljøafdelingen Ø Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen VRD GIS-analyser

Ole Jørgensen Ø Natur- og Vandmiljøafdelingen Ø Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen VRD GIS-analyser a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Oplandsgrænser til vandområder (waterbodies) Gruppering af vandområder efter typologi Kvælstofbelastning af vandområder Fyns Amt

Oplandsgrænser til vandområder (waterbodies) Gruppering af vandområder efter typologi Kvælstofbelastning af vandområder Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen VRD GIS-analyser a Anvendt software: Arc. Editor 8. 3 med Spatial Analyst extension LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Terræn præprocessering: 1. ”Nedbrænding” af vandløb Vandløbstema Digital Højde Model 2. Huludjævning 3. Flow-retning

Terræn præprocessering: 1. ”Nedbrænding” af vandløb Vandløbstema Digital Højde Model 2. Huludjævning 3. Flow-retning 4. Flow-akkumulering 5. Vandløbsgenerering Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Oplandsgenerering til et givet punkt a Generering af vilkårlige afstrømnings-oplande til vandområder LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Digital højdemodel 25 mx 25 m med ”nedbrændte” vandløb

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Digital højdemodel 25 mx 25 m med ”nedbrændte” vandløb a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen ”Hul-udjævning” a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen ”Hul-udjævning” a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Flow-retning. 8 muligheder. a LOOP fagmøde – marts 2004

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Flow-retning. 8 muligheder. a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Vandløbsgenerering ” 600” a LOOP fagmøde – marts 2004

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Vandløbsgenerering ” 600” a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Oplande til 3 stationer a LOOP fagmøde – marts

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Oplande til 3 stationer a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Ø Typologi - gruppering efter naturgivne referenceforhold Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen VRD typologi,

Ø Typologi - gruppering efter naturgivne referenceforhold Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen VRD typologi, vandløb a Fald (m/km) <0. 3 -0. 6 2. 5 -10 >10 LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Flow-retning i vandløb • Strahler orden beregning a

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Flow-retning i vandløb • Strahler orden beregning a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Terræn præprocessering • Opbygning af geometrisk netværk (Arc.

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Terræn præprocessering • Opbygning af geometrisk netværk (Arc. Editor) • Akkumuleret beregning a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Terræn præprocessering • Opbygning af geometrisk netværk (Arc.

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Terræn præprocessering • Opbygning af geometrisk netværk (Arc. Editor) • Akkumuleret beregning a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Opsplitning af vandløbslinier i stykker af max 2

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen • Opsplitning af vandløbslinier i stykker af max 2 km længde • Hældningsberegning a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

N-udv. fra rodzonen: Empirisk model FA 5 Perkolation fra rodzonen: Model DAISY (DHI/MAA) N-retention

N-udv. fra rodzonen: Empirisk model FA 5 Perkolation fra rodzonen: Model DAISY (DHI/MAA) N-retention i grundvand: Empirisk vandløbsmodel 2 GIS Generering af afstrømningsopland til et givet punkt a Beregning af Q og N-transport til et givet vandområde (f. eks. fjord, sø, vådområde). Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Modelværktøj – vand og kvælstof LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Perkolation 1999/2000 1 kmx 1 km grid a LOOP

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Perkolation 1999/2000 1 kmx 1 km grid a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Tilførsel af husdyrgødning Kg N / ha pr. markblok.

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Tilførsel af husdyrgødning Kg N / ha pr. markblok. a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen 6 stationsmarker, Lillebæk. Model FA-5 a Hvert punkt er

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen 6 stationsmarker, Lillebæk. Model FA-5 a Hvert punkt er gns. af data fra 6 stationsmarker for hvert hydrologisk år i perioden 1990/1991 -2001/2002 LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen N-udvaskning a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen N-udvaskning a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fra rodzone til vandløb Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Retentionsmodel a (Vandafstrømning) LOOP fagmøde

Fra rodzone til vandløb Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Retentionsmodel a (Vandafstrømning) LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen N-retention (%) i 26 oplande a LOOP fagmøde –

Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen N-retention (%) i 26 oplande a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Perkolation N-udvaskning Spildevand Q Spildevand N N-retention Afstr. opl. Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen

Perkolation N-udvaskning Spildevand Q Spildevand N N-retention Afstr. opl. Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Inddata-grids a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj

Areal: 1008 ha Ø N-udv. : 209, 2 t / 46, 0 kg/ha Ø

Areal: 1008 ha Ø N-udv. : 209, 2 t / 46, 0 kg/ha Ø Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Brahe Trolleborg vådområdeprojekt a LOOP fagmøde – marts 2004 - olj