OKUL EVRE LKLER OKUL EVRE LKLER Okulevre ilikisi

  • Slides: 18
Download presentation
OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul-çevre ilişkisi, okul, toplum, iş çevreleri ve toplumun diğer üyeleri

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul-çevre ilişkisi, okul, toplum, iş çevreleri ve toplumun diğer üyeleri arasında oluşturulan, okul ve toplumun ortak başarıları için geliştirilen işbirliği ve ortaklık ilişkisidir.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Türk eğitim sisteminde okul-çevre ilişkilerini işletmede önemli olan kurumlar, okul-aile

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Türk eğitim sisteminde okul-çevre ilişkilerini işletmede önemli olan kurumlar, okul-aile birlikleri ve okul koruma dernekleridir. • Okul koruma dernekleri, öncelikle okulun ve yardıma muhtaç öğrencilerin maddî ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul aile birlikleri, okul ve aileler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye, öğrencinin

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul aile birlikleri, okul ve aileler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye, öğrencinin başarısı için okul-aile uyumu ve koordinasyonunu sağlamaya, okulun amaçları ve etkinlikleri hakkında çevreyi aydınlatmaya, sağlık ve temizlik alışkanlıklarını yerleştirmeye, öğrencileri okul veya çevreden gelebilecek zararlı alışkanlıkların etkilerinden korumaya, onlara iyi davranış alışkanlıkları kazandırmaya ve çevrede yardıma muhtaç öğrenci ve ailelerine her türlü sosyal ve moral desteği sağlamaya çalışır.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul-çevre ilişkileri konusunda okul yöneticisi aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir: 1)Okulu

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul-çevre ilişkileri konusunda okul yöneticisi aşağıdaki sorumlulukları yerine getirir: 1)Okulu çevre kalkınmasına katar. 2)Eğitim gereksinmelerini belirler. 3)Öğretim programını yorumlar. 4)Çevrenin eğitime desteğini özendirir. 5)Diğer kurumların rolünü yorumlar. 6)Çevresel değerlerin okul üzerindeki etkisini yorumlar. 7)Okul ve çevresi arasında iletişim kurar. 8)Eğitim fırsatlarını geliştirir. 9)Okulun eğitim felsefesini ve hedeflerini tanımlar.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 1)Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması 2)Aile katılımının

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 1)Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması 2)Aile katılımının sağlanması 3)Çevredeki güç ve baskı grupları ile ilişkiler 4)Çevrenin eğitime desteğinin sağlanması, gönüllü kişi ve gruplarla ilişkiler

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 1)Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması • Okul, toplumun

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 1)Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması • Okul, toplumun eğitim, gelişme ve kalkınmaya ilişkin beklentilerini dikkate almalıdır. • Okullar, değişen çevreye uyum sağlayacak bireyleri yetiştirirken aynı zamanda onları sosyalleştirmekte ve üretken bireyler hâline getirmektedir.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 1)Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması • Değişen bir

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 1)Okulun çevre kalkınmasına katkıda bulunması • Değişen bir çevrede okul, toplumla bağlantılı, esnek, organik yapılı ve değişime açık olmak zorundadır. • Okul, her türlü donanım ve olanağını çevreye açmalıdır. (Ör. Okullar Hayat Olsun Projesi)

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması • Ailenin okula katılımı, ailenin

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması • Ailenin okula katılımı, ailenin okuldaki etkinliklere desteği olarak anlaşılmalıdır.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması Okul-aile ilişkilerini geliştirmeye ilişkin çalışmalarda

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması Okul-aile ilişkilerini geliştirmeye ilişkin çalışmalarda okul-aile iletişiminin başlıca engelleri şöyle sıralanmaktadır: • Velilerin okula ve öğrenciye yeterince zaman ayıramaması • Velilerin okul-aile iletişiminde ilgisiz, isteksiz ve yeterli bilgiye sahip olmaması • Veli toplantılarının uygun olmayan ve kalabalık ortamlarda yapılması

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması Okul-aile ilişkilerini geliştirmeye ilişkin çalışmalarda

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması Okul-aile ilişkilerini geliştirmeye ilişkin çalışmalarda okulaile iletişiminin başlıca engelleri şöyle sıralanmaktadır: • Okul yöneticilerinin okul-aile iletişimine yeterli ilgi ve desteği vermemesi • Velilerin yönetici ve öğretmenleri üst düzeyde görmesi • Velilerin çocukları hakkında olumsuz bilgi almaktan çekinmesi • Öğretmenlerin, velilere hoşgörülü, ilgili ve yakın davranmaması

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • • Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması Okul-aile ilişkilerini geliştirmeye

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • • Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 2)Aile katılımının sağlanması Okul-aile ilişkilerini geliştirmeye ilişkin çalışmalarda okulaile iletişiminin başlıca engelleri şöyle sıralanmaktadır: Velilerin görüşmelerde öğretmenlerin kullandığı dili anlamakta güçlük çekmeleri Velilerin, okul çağrıldıklarında maddî yardım isteneceğini düşünmeleri Okuldan gelen yazıları anlamada güçlük çekme Okul ve öğrenci ile ilgili bilgilerin velilere öğrencilerle iletilmesi

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 3)Çevredeki güç ve baskı grupları ile ilişkiler •

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 3)Çevredeki güç ve baskı grupları ile ilişkiler • Eğitim; sosyal, ekonomik ve politik bir girişimdir. Bu girişimi, okulun çevresinde etkilemeye çalışan baskı grupları vardır. Baskı gruplarının kendilerine özgü kamu yararı kavramları ve eğitim felsefeleri vardır. Bu çerçevede okulu ve amaçlarını etkilemeye çalışırlar.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 3)Çevredeki güç ve baskı grupları ile ilişkiler •

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 3)Çevredeki güç ve baskı grupları ile ilişkiler • Bir okulu etkileyebilecek baskı grupları; sendika, dernek, oda, birlik gibi meslek kuruluşları olabileceği gibi siyasi partiler, dini kurumlar, ticari kuruluşlar ya da bu kuruluşlara üye bireyler olabilir. • Çevrede çeşitli ilgi ve yarar gruplarının olması doğaldır. Bu gruplar dengede olduğu sürece okul yöneticisi, yıpratıcı bir durum yaşanmayacaktır. Önemli olan, bu grupların çevrede güç yapısı kurmamasıdır. Okul yöneticisi bu yapıyı tanımak ve gözlemlemek zorundadır.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 4)Çevrenin eğitime desteğinin sağlanması, gönüllü kişi ve gruplarla

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul-Çevre İlişkisinin Boyutları 4)Çevrenin eğitime desteğinin sağlanması, gönüllü kişi ve gruplarla ilişkiler • Gönüllü kişi ve gruplar, okul yapımı ve onarımında, okul araç ve gereçlerinin temininde, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve yardıma muhtaç, başarılı öğrencilere burs sağlanmasında önemli yararlılıklar gösterebilirler. Bunların başarılması için öncelikle gönüllü kişi ve kurumlarla sağlıklı ilişkiler geliştirmek ve çevrede okula ilişkin pozitif bir imaj oluşturmak gerekir.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ TOPLUM OKULU MODELİ • Okul topluma mal olmalı ve okulla toplum

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ TOPLUM OKULU MODELİ • Okul topluma mal olmalı ve okulla toplum arasında etkileşim bulunmalıdır. Okul, toplum etkinliklerinin merkezi olabilmek için akşamları, hafta sonları ve tatil günlerinde açık olmalıdır. • Okul gece ve gündüz hem yetişkinlere hem de çocuk ve gençlere açık olmalı, derslerin yanı sıra yetişkinler de okulda sosyal, kültürel ve dinlenmeye yönelik etkinliklere katılmalıdırlar.

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • • • Okullarının çevre kalkınmasına katkıları Gençliğe yönelik sosyal çalışmalar

OKUL- ÇEVRE İLİŞKİLERİ • • • Okullarının çevre kalkınmasına katkıları Gençliğe yönelik sosyal çalışmalar Müzik ve tiyatro gibi sanatsal çalışmalar Çocuk oyun yerleri sağlanması ve çocuk bakımı Okuma-yazma öğretimi Yetişkin eğitimi Okuma odaları kurulması Kitaplıkların halka açılması Sportif çalışmalar Teknik öğretim ve beceri kazandırma kursları Üretilen ürünlerin kredi ve pazarlanmasında yardım ve destek

Yararlanılan Kaynaklar • Aydın, İ. (2004). Okul çevre ilişkileri. Y. Özden. (Ed. ). Eğitim

Yararlanılan Kaynaklar • Aydın, İ. (2004). Okul çevre ilişkileri. Y. Özden. (Ed. ). Eğitim yönetimi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. • Balay, R. (2014). Okula toplumsal katılım. H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz (Ed. ). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (304 -319). Ankara: Pegem Akademi.