OKSIDACIJSKE BOJE Pripremila Romina Levai prof mentor Gospodarska

  • Slides: 18
Download presentation
OKSIDACIJSKE BOJE Pripremila: Romina Levačić, prof. mentor Gospodarska škola Čakovec

OKSIDACIJSKE BOJE Pripremila: Romina Levačić, prof. mentor Gospodarska škola Čakovec

 • Trajne boje za kosu • Sastavljene od baze boje i razvijača •

• Trajne boje za kosu • Sastavljene od baze boje i razvijača • Razvijač oksidira male molekule – sastojke baze boje u velike molekule – sintetičke pigmente → oksidacijske boje

Pogledaj sliku u udžbeniku • Male molekule baze boje lako ulaze u koru vlasi

Pogledaj sliku u udžbeniku • Male molekule baze boje lako ulaze u koru vlasi i oksidiraju se u velike sintetičke molekule – pigmente koje ne mogu iz vlasi izaći → trajno obojenje

BAZA BOJE • Nerazvijena boja sastavljena od malih molekula koje oksidiraju u velike sintetičke

BAZA BOJE • Nerazvijena boja sastavljena od malih molekula koje oksidiraju u velike sintetičke pigmente djelovanjem razvijača

Sastojci • Kemijska osnova baze boje • Modifikatori ili nijanseri boja • Stabilizatori ili

Sastojci • Kemijska osnova baze boje • Modifikatori ili nijanseri boja • Stabilizatori ili antioksidansi • Otapala • Ugušćivači • Lužine • Puferi

Kemijska osnova baze boje • Primarni aromatski amini • Poput: �p-fenilendiamina

Kemijska osnova baze boje • Primarni aromatski amini • Poput: �p-fenilendiamina

�p – aminofenola �p – toluendiamina

�p – aminofenola �p – toluendiamina

 • Oksidacijom daju sintetičke pigmente • Daju smeđe i svijetloplave tonove • Osnovni

• Oksidacijom daju sintetičke pigmente • Daju smeđe i svijetloplave tonove • Osnovni tonovi iz kataloga boja

Modifikatori ili nijanseri boja • Aromatski spojevi poput: �rezorcinola

Modifikatori ili nijanseri boja • Aromatski spojevi poput: �rezorcinola

�Hidrokinona �m – fenilendiamina

�Hidrokinona �m – fenilendiamina

 • Vežu se s osnovom baze boje i ne reagiraju s oksidansom •

• Vežu se s osnovom baze boje i ne reagiraju s oksidansom • Utječu na ton boje • Gotova bojila u žutim, crvenim, narančastim, srebrnkastim ili matt tonovima • Boje kosu direktno i djeluju na smjer boje • Prirodni tonovi se mijenjaju u različite nijanse

Stabilizatori ili antioksidansi • Sprečavaju brzu i prijevremenu oksidaciju baze boje kisikom iz zraka

Stabilizatori ili antioksidansi • Sprečavaju brzu i prijevremenu oksidaciju baze boje kisikom iz zraka • Natrijev sulfid (Na 2 S) • Tioglikolna kiselina (HS-CH 2 -COOH)

Otapala • Ubrzavaju reakciju baze boje s kosom • Etanol CH 3 CH 2

Otapala • Ubrzavaju reakciju baze boje s kosom • Etanol CH 3 CH 2 OH • Izopropanol • Deterdženti

Ugušćivači • Sprečavaju cijeđenje boje s kose • Emulzije U/v • Gelovi

Ugušćivači • Sprečavaju cijeđenje boje s kose • Emulzije U/v • Gelovi

Lužine • Daju lužnatost → brža oksidacija i prodiranje boje u kosu • Amonijev

Lužine • Daju lužnatost → brža oksidacija i prodiranje boje u kosu • Amonijev hidroksid NH 4 OH • Urea (NH 2)2 C=O • Organski amini

Puferi • Održavaju p. H stalnim (p. H =9)

Puferi • Održavaju p. H stalnim (p. H =9)

RAZVIJAČ BOJE • Vodikov peroksid (H 2 O 2) • u obliku otopine, kreme

RAZVIJAČ BOJE • Vodikov peroksid (H 2 O 2) • u obliku otopine, kreme ili gela • Konc. 3 -12 % (maseni udio) ; 10 -60 vol. % (volumni udio) • Razvija atomski kisik koji oksidira bazu boje

ODGOVORI! • Definiraj oksidacijske boje • Objasni princip bojenja kose oksidacijskim bojama • Kakav

ODGOVORI! • Definiraj oksidacijske boje • Objasni princip bojenja kose oksidacijskim bojama • Kakav je sastav oksidacijskih boja? • Koji su sastojci baze boje i koje su im zadaće? • Koja tvar se koristi kao razvijač boje? • Koja je zadaća razvijača boje?