Okrgowa Izba Lekarska w Warszawie SPOTKANIE KOMISJI DS

  • Slides: 18
Download presentation
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SPOTKANIE KOMISJI DS. STAŻU PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SPOTKANIE KOMISJI DS. STAŻU PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE ZE STUDENTAMI VI ROKU Warszawa 07. 06. 2018 Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SAMORZĄD ZAWODOWY LEKARZY (IZBY LEKARSKIE) • Instytucja zrzeszająca wszystkich

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SAMORZĄD ZAWODOWY LEKARZY (IZBY LEKARSKIE) • Instytucja zrzeszająca wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów • Nadzór nad właściwym wykonywaniem zawodu lekarza, Sądy Lekarskie, przyznawanie Prawa Wykonywania Zawodu, rejestracja praktyk lekarskich, reprezentacja interesów korporacji zawodowej • Obowiązkowa przynależność • Składka dla lekarza stażysty: 10 PLN/mies. • Okręgowa Izba lekarska w Warszawie: ul. Puławska 18, https: //izbalekarska. pl/ Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZA PODSTAWOWE INFORMACJE • • Czas trwania:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZA PODSTAWOWE INFORMACJE • • Czas trwania: 13 miesięcy (01. 10. - 31. 10. lub 1. 03. - 31. 03. ) prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego Umowa o pracę (1 etat) + 10 h 5 min dyżuru tygodniowo Miejsce: szpital wpisany na listę Marszałka Województwa Mazowieckiego -podmiotów uprawnych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Nadzór: Koordynator stażu podyplomowego (w szpitalu) oraz Opiekun (na oddziale / w poradni) Prowadzenie karty stażu podyplomowego (zgodnie z programem!) oraz ankiety oceniającej staż Zaliczenie stażu: koordynator, Izba Lekarska Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU STAŻE W DANYM SZPITALU Brak możliwości

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU STAŻE W DANYM SZPITALU Brak możliwości przenoszenia staży cząstkowych Staż podyplomowy lekarza 2018 r. STAŻE ZEWNĘTRZNE

w Warszawie Koordynator stażu. Okręgowa Izba Lekarska Opiekun lekarza stażysty - 1 Koordynator na

w Warszawie Koordynator stażu. Okręgowa Izba Lekarska Opiekun lekarza stażysty - 1 Koordynator na 10 stażystów Ustala harmonogram realizacji stażu Zapoznaje stażystów z programem Kieruje na staże cząstkowe Wystawia opinię, zalicza staż Organizuje 1 x/2 tyg. seminaria dotyczące realizacji staży cząstkowych… - Lekarz posiadający specjalizację - Nadzoruje pracę 1 stażysty (max. 2 po zgodzie koordynatora) - Sprawdza wiedze praktyczną, teoretyczną, bezpośrednio nadzoruje wykonywanie wszystkich czynności lekarskich, prowadzenia dokumentacji medycznej - Ustala harmonogram dyżurów medycznych stażysty - ocenia zaproponowane przez stażystę projekty recept, opinie, orzeczenia lekarskie oraz skierowania do lekarzy specjalistów, szpitali i sanatoriów, WYŁĄCZNIE W MIEJSCU ODBYWANIA STAŻU Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA • • • Interna 10

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA • • • Interna 10 tyg. + 1 tydz. krwiodawstwo i krwiolecznictwo Pediatria 6 tyg. + 2 tyg neonatologia Chirurgia 6 tyg. + 2 tyg. chirurgia urazowa Położnictwo i ginekologia 7 tyg. Anestezjologia 1 tydz. , Intensywna terapia 2 tyg. Medycyna ratunkowa 3 tyg. + 2 dni kursu z ratownictwa medycznego Psychiatria 4 tyg. Medycyna rodzinna 6 tyg. Kursy: orzecznictwo lekarskie 3 d; bioetyka 3 d; prawo medyczne 4 d; + URLOP Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie REKRUTACJA NA STAŻ PODYPLOMOWY Wymagane dokumenty: Do uzyskania PWZ

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie REKRUTACJA NA STAŻ PODYPLOMOWY Wymagane dokumenty: Do uzyskania PWZ (i wpisania na listę członków OIL): • • • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego (W 1) Zaświadczenie o ukończeniu studiów / miękka kopia dyplomu wraz z kopią suplementu Dokument potwierdzający tożsamość Orzeczenie o stanie zdrowia dopuszczającym do pracy (Lekarz Medycyny Pracy) Dwa zdjęcia 3, 5 x 4, 5 cm Do odbycia stażu (DEADLINE 30. 07. ): • • • Wniosek (online ale należy go wydrukować i dostarczyć) WSKAZUJEMY 5 PREFEROWANYCH PODMIOTÓW Kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów Karta okresowych osiągnięć studenta Poświadczenie zameldowania na pobyt stały z datą zameldowania Rekomendacje Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie REKRUTACJA NA STAŻ PODYPLOMOWY Kwalifikacja do poszczególnych jednostek: Lekarze

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie REKRUTACJA NA STAŻ PODYPLOMOWY Kwalifikacja do poszczególnych jednostek: Lekarze są przydzielani do poszczególnych jednostek na podstawie PREFERENCJI WSKAZANYCH WE WNIOSKU, w kolejności: 1. 2. 3. Lekarze ze średnią >4, 5 (przed uwzględnieniem rekomendacji), w kolejności wg średniej z uwzględnieniem rekomendacji Lekarze ze średnią <4, 5, z uwzględnieniem miejsca zamieszkania do 30. 06 danego roku, w kolejności wg średniej z uwzględnieniem rekomendacji Pozostali lekarze w kolejności wg średniej z uwzględnieniem rekomendacji Średnia arytmetyczna wyliczana na podstawie karty okresowych osiągnięć studenta (z uwzględnieniem „ 2”) Rekomendacje: +0, 5 pkt w przypadku publikacji naukowej w czasopiśmie punktowanym przez MNi. SW potwierdzonej zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej Max. 5 lekarzy kierowanych na staż do CSK WUM przez Prezesa OIL na wniosek Rektora WUM W wyjątkowych przypadkach: pominięcie ww. kryteriów Wyniki (wstępne i ostateczne): publikacja na stronie www. OIL Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SZACOWANA LICZBA MIEJSC STAŻOWYCH DLA LEKARZY od 1 października

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SZACOWANA LICZBA MIEJSC STAŻOWYCH DLA LEKARZY od 1 października 2018 r. Warszawa: 263, w tym 8 dla cudzoziemców Region warszawski (razem 77): Grodzisk Maz. Mińsk Maz. Nowy Dwór Maz. Otwock Pruszków Wołomin Radom: 26 Ciechanów: 12 Garwolin: 10 Grójec: 11 Kozienice: 13 Maków Maz. : 7 Mława: 6 12 11 14 13 20 7 • • • Ostrołęka: 13 Ostrów Maz. : 6 Płońsk: 12 Przasnysz: 12 Pułtusk: 6 Iłża: 7 Lipsko: 7 Siedlce: 17 Sochaczew: 12 Sokołów Podlaski: 5 Wyszków: 7 Węgrów: 7 Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY 2 x w roku: luty, wrzesień

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie LEKARSKI EGZAMIN KOŃCOWY 2 x w roku: luty, wrzesień Uprawnienia muszą być potwierdzone przez OIL (do ! 13. 07. 2018 – do 18: 00 !) Wniosek: do 15. 07 /30. 11 za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) https: //smk. ezdrowie. gov. pl/ 200 pytań, po 5 dystraktorów (jedna odpowiedź prawidłowa); zaliczenie – 56% Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Wymagane dokumenty: • Wniosek o przyznanie

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU Wymagane dokumenty: • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (W 2) • Miękka kopia dyplomu w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP wraz z kopią suplementu • Orzeczenie o stanie zdrowia • Zdjęcie 3, 5 x 4, 5 cm • PWZ wydane w celu odbycia stażu podyplomowego • Karta stażu podyplomowego (wypełniona!) • Świadectwo złożenia LEK z wynikiem pozytywnym Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 1/2 • Moduł podstawowy + specjalistyczny /

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 1/2 • Moduł podstawowy + specjalistyczny / moduł jednolity • Tryb: rezydentura (umowa na czas określony, finansowana z Funduszu Pracy), pozarezydencki • Miejsce: jednostki akredytowane • Kwalifikacja • Wniosek: przez SMK DO 30. 09 / 28. 02 • 2 nabory: marzec, październik • Postępowanie konkursowe: w obrębie województwa (nadzów wojewody), decyduje wynik LEK/LDEK (rezydentura); wynik PES/LEK/LDEK + punkty dodatkowe (tryb pozarezydencki) • Niewykorzystane miejsca „rezydenckie” rozdziela MZ Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 2/2 • Program: staż podstawowy, staże kierunkowe,

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE 2/2 • Program: staż podstawowy, staże kierunkowe, kursy (wprowadzający, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, prawo medyczne, inne), dyżury medyczne, samokształcenie (praca naukowa/poglądowa) • Kierownik specjalizacji: nie więcej niż 3 specjalizantów, koordynuje szkolenie przez SMK, kontroluje EKS, wyznacza pacjentów do prowadzenia, dopuszcza do dyżurowania, przeprowadza kolokwia, potwierdza wykonanie procedur i kursów, bez wynagrodzenia • Weryfikacja szkolenia: kierownik, wojewoda, konsultant krajowy • Dokumentacja staży w EKS, procedur w Indeksie Wykonanych Zabiegów i Procedur Medycznych Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych szpitali w październiku 2017 r. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4, 02 -005 Warszawa 4, 25 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha 1 A, 02 -097 Warszawa 3, 95 Szpital Bielański im ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ ul. Cegłowska 80, 01 -809 Warszawa 3, 76 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ ul. Kasprzaka 17, 01 -211 Warszawa 4, 31 Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o. o. ul. Kondratowicza 8, 03 -242 Warszawa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ul. Wołoska 137, 02 -507 Warszawa Szpital Grochowski im. Rafała Masztaka Sp. z o. o. ul. Grenadierów 51/59, 04 -073 Warszawa 3, 72 4, 33 4, 26 Szpital Praski p. w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o Al. Solidarności 67, 03 -401 Warszawa 4, 67 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP ul. Czerniakowska 231, 00 -416 Warszawa Staż podyplomowy lekarza 2018 r. 3, 95

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych szpitali w październiku 2017 r. Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ ul. Barska 16/20, 02 -315 Warszawa Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128, 00 -909 Warszawa 4, 20 Szpital SOLEC Sp. z o. o. , ul. Solec 93, 00 -382 Warszawa 3, 95 4, 18 Szpital Czerniakowski SPZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa 4, 15 Międzyleski Szpital Specjalistyczny, ul. Bursztynowa 2, 04 -749 Warszawa 4, 00 SP Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II ul. Daleka 11, 05 -825 Grodzisk Mazowiecki 3, 77 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 37, 05 -300 Mińsk Mazowiecki 3, 44 Nowodworskie Centrum Medyczne ul. Miodowa 2, 05 -100 Nowy Dwór Mazowiecki 3, 72 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Batorego 44, 05 -400 Otwock 3, 75 Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych szpitali w październiku 2017 r. Szpital Kolejowy im dr med. Włodzimierza Roeflera SPZOZ ul. Warsztatowa 1, 05 -800 Pruszków 4, 00 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Armii Krajowej 2/4, 05 -800 Pruszków 3, 41 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, 09 -100 Płońsk 2, 74 Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96 -580 Sochaczew 3, 29 Szpital Powiatowy w Wołominie Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ ul. Gdyńska 1/3 , 05 -200 Wołomin Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. KEN 1, 07 -200 Wyszków 3, 10 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wlkp. 2, Ciechanów 2, 95 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie ul. Lubelska 50, Garwolin 3, 17 Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o. o. ul. Ks. Piotra Skargi 10, Grójec 2, 64 Staż podyplomowy lekarza 2018 r. 3, 7

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Najniższe średnie, na podstawie których zakwalifikowano stażystów do poszczególnych szpitali w październiku 2017 r. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego ul. Jana Pawła II 120 A, Ostrołęka 3, 67 Szpital Powiatowy SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej ul. Dubois 68, Ostrów Mazowiecka 3, 00 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ul. Sadowa 9, Przasnysz Szpital Powiatowy w Pułtusku Sp. z o. o. ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06 -102 Pułtusk 3, 05 2, 77 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ul. Aleksandrowicza 5, Radom 3, 06 Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego ul. Lekarska 4 Radom 3, 48 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach ul. Kilińskiego 29, Siedlce 3, 31 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o. o 3, 43 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15, Węgrów 2, 83 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10 26 -901 Kozienice 3, 12 Staż podyplomowy lekarza 2018 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność Izb Lekarskich!

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie Zachęcamy do aktywnego włączenia się w działalność Izb Lekarskich! Staż podyplomowy lekarza 2018 r.