OKO AKO OPTICK SSTAVA sasou oka je spojn

  • Slides: 11
Download presentation
OKO AKO OPTICKÁ SÚSTAVA ©

OKO AKO OPTICKÁ SÚSTAVA ©

 • súčasťou oka je spojná optická sústava, ktorá na sietnici vytvára skutočné zmenšené

• súčasťou oka je spojná optická sústava, ktorá na sietnici vytvára skutočné zmenšené prevrátené obrazy predmetov. • pomocou očného nervu sa informácie prenášajú do mozgu

3 sklovec 4 cievovka 5 sietnica 6 žltá škvna slepá škvrna 8 zrakový nerv

3 sklovec 4 cievovka 5 sietnica 6 žltá škvna slepá škvrna 8 zrakový nerv 12 dúhovka 13 šošovka 14 rohovka 18 očný mok

 • Optickú sústavu tvoria priehľadné prostredia: šošovka očný mok rohovka sklovec • Očná

• Optickú sústavu tvoria priehľadné prostredia: šošovka očný mok rohovka sklovec • Očná šošovka je dvojvypuklá spojka, jej vzdialenosť od sietnice je stála.

 • akomodácia zdravé oko: blízky bod 25 cm (konvenčná zraková vzdialenosť) ďaleký bod

• akomodácia zdravé oko: blízky bod 25 cm (konvenčná zraková vzdialenosť) ďaleký bod v nekonečne Chyby oka: • spôsobené deformáciou očnej buľvy • oslabením akomodácie

ďalekozrakosť

ďalekozrakosť

 • Blízky bod je vo vzdialenosti väčšej ako 25 cm (zvyčajne od 50

• Blízky bod je vo vzdialenosti väčšej ako 25 cm (zvyčajne od 50 cm do 100 cm) • Ďaleký bod v nekonečne • úpravu dosiahneme SPOJKOU

krátkozrakosť

krátkozrakosť

 • Blízky bod je vo vzdialenosti menšej ako 25 cm • Ďaleký bod

• Blízky bod je vo vzdialenosti menšej ako 25 cm • Ďaleký bod v konečnom bode • úpravu dosiahneme ROZPTYLKOU

 • Optická mohutnosť šošovky n – index lomu šošovky r 1, r 2

• Optická mohutnosť šošovky n – index lomu šošovky r 1, r 2 – polomery krivosti lámavých rozhraní šošovky dioptria

1. Akú optickú mohutnosť musia mať okuliare pre krátkozraké oko s blízkym bodom vo

1. Akú optickú mohutnosť musia mať okuliare pre krátkozraké oko s blízkym bodom vo vzdialenosti 10 cm od oka ? 2. Akú optickú mohutnosť musia mať okuliare pre ďalekozraké oko s blízkym bodom vo vzdialenosti 50 cm od oka ?