Oilada 5 nafar ogil bola bor Ularning har

  • Slides: 17
Download presentation

Oilada 5 nafar o’g’il bola bor. Ularning har birining 1 tadan singlisi bor. oilada

Oilada 5 nafar o’g’il bola bor. Ularning har birining 1 tadan singlisi bor. oilada qancha nafar farzand bor. А Besh C To’qqiz B O’n D Olti

Bitta odamni uyg’otish uchun 2 ta xo’rozning qichqirishi etarli. 4 nafar odamni uyg’otish uchun

Bitta odamni uyg’otish uchun 2 ta xo’rozning qichqirishi etarli. 4 nafar odamni uyg’otish uchun necha xo’roz qichqirishi kerak? А Bir C To’rt B Ikki D Sakkiz

Parallelelipepipedning hajmini topish formulasini ayting. А V=ab C V= a 3 B V=abc D

Parallelelipepipedning hajmini topish formulasini ayting. А V=ab C V= a 3 B V=abc D V=ac

Biz ko’pihcha qanday raqamlardan foydalanamiz? А Nemis C Arab B Rus D Rim

Biz ko’pihcha qanday raqamlardan foydalanamiz? А Nemis C Arab B Rus D Rim

Kubning qancha qirrasi bor? А 12 C 6 B 4 D 8

Kubning qancha qirrasi bor? А 12 C 6 B 4 D 8

Al-Xorazmiy qacnon tug’ilgan? А 873 yil C 850 yil B 783 yil D 973

Al-Xorazmiy qacnon tug’ilgan? А 873 yil C 850 yil B 783 yil D 973 yil

Qubning tomoni 2 m. Hajmini toping А 8 м 3 C 8 м 2

Qubning tomoni 2 m. Hajmini toping А 8 м 3 C 8 м 2 B 6 м 3 D 8 м

Kubning tomoni 2 ga teng. Sirt yuzini toping. А 12 C 24 B 16

Kubning tomoni 2 ga teng. Sirt yuzini toping. А 12 C 24 B 16 D 20

3 m da nima o’lchanadi? А YUZA C HAJM B UZUNLIK D MASSA

3 m da nima o’lchanadi? А YUZA C HAJM B UZUNLIK D MASSA

Liтрda nima o’lchanadi? А Yuza C Og’irlik B Burchak D Hajm

Liтрda nima o’lchanadi? А Yuza C Og’irlik B Burchak D Hajm

Parallepipedning tomoni 2; 3; 4 ga teng. Hajmini toping. А B C 9 6

Parallepipedning tomoni 2; 3; 4 ga teng. Hajmini toping. А B C 9 6 D 12 24

5, 6 va 7 sonlaridan foydalanib nechta ikki xonali son yozish mumkin? А 9

5, 6 va 7 sonlaridan foydalanib nechta ikki xonali son yozish mumkin? А 9 C 12 B 6 D 10

Ikki qolda 10 barmoq bo’lsa, 10 qo’lda nechta barmoq bor? А 50 C 40

Ikki qolda 10 barmoq bo’lsa, 10 qo’lda nechta barmoq bor? А 50 C 40 B 100 D 200

Vrach yarim soatdan 3 ta ukol uradi. Necha soatdan keyin ukollarni urib bo’ladi? А

Vrach yarim soatdan 3 ta ukol uradi. Necha soatdan keyin ukollarni urib bo’ladi? А 3 soat C 1 soat B 1, 5 soat D 2 soat

Qanday belgi amallar tartibini o’zgartiradi ? А Plyus C Qoshtirnoq B Мinus D Qavs

Qanday belgi amallar tartibini o’zgartiradi ? А Plyus C Qoshtirnoq B Мinus D Qavs