Oikeus koulutukseen R 2 E ja Opettajat ilman

  • Slides: 22
Download presentation
Oikeus koulutukseen R 2 E ja Opettajat ilman rajoja Inka Hopsu/REMO

Oikeus koulutukseen R 2 E ja Opettajat ilman rajoja Inka Hopsu/REMO

YK: n vuosituhattavoite nro 2 ja sen jälkeinen toiminta: peruskoulutuksen takaaminen kaikille • Tavoitteen

YK: n vuosituhattavoite nro 2 ja sen jälkeinen toiminta: peruskoulutuksen takaaminen kaikille • Tavoitteen saavuttamiseksi 2015 mennessä tulisi palkata ja kouluttaa 1, 7 milj. opettajaa ja vuoteen 2030 mennessä noin 5, 3 milj. opettajaa. • Monissa maissa siihen ei ole resursseja. Seuraavat asiat ja ongelmat tulisi ratkaista: • enemmän ja laadukasta koulutusta opettajille • opettajien palkkaus ja työskentelyolosuhteet luokissa paremmiksi 2

Faktoja • Yli puolet koulua käymättömistä lapsista on tyttöjä. • 28 miljoonaa lasta ei

Faktoja • Yli puolet koulua käymättömistä lapsista on tyttöjä. • 28 miljoonaa lasta ei pääse kouluun aseellisen konfliktin takia. • 23 prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan lapsista ei käy koulua. • Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tarvitaan miljoona uutta opettajaa, jotta kaikki lapset saisivat perusopetusta vuoteen 2015 mennessä. • Seitsemän vuotta peruskoulussa lykkää kehitysmaassa tytön avioitumisikää neljällä vuodella. Lapsiluku vähenee vastaavasti 2, 2: lla.

Miksi lapset eivät pääse kouluun? Heidän vanhemmillaan ei ole varaa kouluttaa ainakaan kaikkia lapsia.

Miksi lapset eivät pääse kouluun? Heidän vanhemmillaan ei ole varaa kouluttaa ainakaan kaikkia lapsia. Ilmainenkin koulutus voi tulla perheelle kalliiksi, sillä useissa maissa vanhemmat joutuvat kustantamaan lastensa koulupuvun, kirjat ja muut opiskeluvälineet. • Lapsia tarvitaan kotona työnteossa ja pienempiä sisaruksiaan vahtimassa. Vanhemmat eivät ymmärrä varsinkaan tyttäriensä koulutuksen tärkeyttä. • Tyttöjen koulunkäynti estyy usein varhaiseen raskauteen, avioliittoon tai koulussa koettuun seksuaaliseen väkivaltaan. • Koulujen puute ja heikko varustetaso, ylitäydet koululuokat, kehno opetus ja opettajapula eivät kannusta opiskeluun. • Luonnononnettomuudet ja aseelliset konfliktit keskeyttävät lasten koulunkäynnin jopa vuosikausiksi. •

Mitä suomalaisesta koulusta pitäisi viedä maailmalle?

Mitä suomalaisesta koulusta pitäisi viedä maailmalle?

Kirkon Ulkomaanavun strategia 2013 -2016 • kolme teemaa: oikeus rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. •

Kirkon Ulkomaanavun strategia 2013 -2016 • kolme teemaa: oikeus rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. • Katastrofityössä erikoistumme ensisijaisesti koulutuksen järjestämiseen (koulut katastrofeissa/ education in emergencies). • Rakennamme kumppanuuksia YK: n ja muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa. • Koulutamme teemoihimme liittyviä asiantuntijoita ja ylläpidämme niissä stand by valmiutta.

R 2 E teeman sisältö 1. Opetuksen laadun kehittäminen 2. Taitojen kehittäminen ja ammatillinen

R 2 E teeman sisältö 1. Opetuksen laadun kehittäminen 2. Taitojen kehittäminen ja ammatillinen koulutus * erityisenä kohderyhmänä heikoimmassa asemassa olevat nuoret 3. Turvallisten oppimisympäristöjen luominen 4. Yhteisöjen omistajuuden vahvistaminen

Opetuksen laatu on parantunut • • Opettajakoulutuksen kehittäminen: opettajat ovat avainasemassa opetuksen kehittämisen suhteen

Opetuksen laatu on parantunut • • Opettajakoulutuksen kehittäminen: opettajat ovat avainasemassa opetuksen kehittämisen suhteen Opettajat Ilman Rajoja (OIR) Tarkoituksenmukainen ja laadukas opetus ja koulutus: kontekstispesifisyys, konfliktispesifisyys Opetussuunnitelmaan sisällytetään kontekstista ja katastrofista riippuen: Ø Rauhankasvatus Ø Psykososiaalinen tuki Ø Katastrofiriskien vähentäminen ja varautumseen liittyvät taidot Ø Ihmisoikeudet Ø Koleravalistus Ø Maamiinoihin liittyvä valistus jne.

Mahdollisuudet taitojen kehittämiseen ja ammatilliseen koulutukseen ovat parantuneet • • • 1. 2. 3.

Mahdollisuudet taitojen kehittämiseen ja ammatilliseen koulutukseen ovat parantuneet • • • 1. 2. 3. 4. Taitojen kehittämisellä ja ammatillisella koulutuksella tähdätään työllistymiseen (ml. yrityksen perustamiseen), koulutuksen ja työelämän linkitys Kohderyhmänä erityisesti naiset ja nuoret Tärkeää, että taidot ovat tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia ao. yhteisössä ja alueella Perustaidot (luku- ja kirjoitustaito) Eri työkonteksteissa käyttökelpoiset taidot (ATK, kommunikaatiotaidot, tiimityötaidot) Varsinaiset ammatilliset taidot Elämäntaidot kuten hygienia, elämänhallintataidot, terveydestä huolehtiminen (korostuvat erityisesti katastrofitilanteissa) http: //www. youtube. com/watch? v=KK TG 5 W 439 MI

Haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret ovat saaneet toisen mahdollisuuden • Toisia mahdollisuuksia (second chances) tarvitsevat

Haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret ovat saaneet toisen mahdollisuuden • Toisia mahdollisuuksia (second chances) tarvitsevat ryhmiä ovat esim. pakolaisnuoret, maan sisäiset pakolaiset, teiniäidit, alaikäiset perheenhuoltajat, väkivallan kohteena olleet nuoret (tytöt ja pojat), entiset lapsisotilaat (tytöt ja pojat) • Kontekstianalyysia tarvitaan, jotta kuussakin kontektissa löydetään haavoittuvimmassa asemassa olevat nuoret • Lisätään tietoisuutta koulun keskeyttämisen seuraukista (yhteisö) • Tehdään päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamistyötä, jotta he lisäävät toisen asteen opetusta ja ammatillista koulutusta, ja huolehtivat siitä että maan opetusjärjestelmä muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja jatkumon (koulutuspolku)

Oppimisympäristöt ovat turvallisia ja terveellisiä • Oppimisympäristöjen kehittämisessä pyritään turvallisiin, terveellisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin

Oppimisympäristöt ovat turvallisia ja terveellisiä • Oppimisympäristöjen kehittämisessä pyritään turvallisiin, terveellisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin (väliaikaiskoulut, pysyvät koulurakennukset) • Riittävät ja relevantit opetusmateriaalit, –välineet ja koulukalusteet • Kouluun liittyvät muut palvelut: oppilashuolto (terveys, psykososiaalinen tuki, kouluruokailun edistäminen, vesi ja sanitaatio)

Yhteisöjen omistajuus koulutuksesta on vahvistunut • Yhteisöjen osallistumista ja omistajuutta tuetaan mm. vanhempainyhdistysten kautta,

Yhteisöjen omistajuus koulutuksesta on vahvistunut • Yhteisöjen osallistumista ja omistajuutta tuetaan mm. vanhempainyhdistysten kautta, hyvän hallinnon tukemisen avulla, kapasiteettia kehittämällä, voimaannuttamalla yhteisöjä, osallistavia työtapoja käyttämällä • Katastrofiriskien vähentäminen ja varautumissuunnitelmat kouluihin, yhteisöihin ja kansallisiin opetussektoriohjelmiin

Koordinaatio ja laatu koulutussektorin hätäavussa • Kirkon Ulkomaanapu on jäsen globaalissa koulutusklusterissa (Education Global

Koordinaatio ja laatu koulutussektorin hätäavussa • Kirkon Ulkomaanapu on jäsen globaalissa koulutusklusterissa (Education Global Cluster Working Group) KOULUSTUSSEKTORIN GLOBAALIKLUSTERI • Klusteria johtavat UNICEF ja Save The Children –UK yhdessä • Lisäksi katastrofialueilla kokoontuu paikalliset klusterit ja työryhmät http: //educationcluster. net/ INEE (An International Network for Education in Emergencies ) TARJOAA VÄLINEITA LAADUNHALLINTAAN • Mm. minimistandardit, joita tulee noudattaa koulutussektorin hätäavussa www. ineesite. org

Opettajat ilman rajoja ideasta mahdollisuuksien verkostoksi Tulevaisuusvaliokunnan selonteon ideasta ja ulkoministeriön ja Ulkomaanavun taustaselvitystyöstä

Opettajat ilman rajoja ideasta mahdollisuuksien verkostoksi Tulevaisuusvaliokunnan selonteon ideasta ja ulkoministeriön ja Ulkomaanavun taustaselvitystyöstä kehittynyt Opettajat ilman rajoja – verkosto. Ohjausryhmässä: Opettajien Ammattijärjestö (pj. ), Opetushallitus (vpj. ), Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ulkoasiainministeriö (vpj. ), Kansainvälisen liikkuvuuden Keskus CIMO, Helsingin ja Oulun yliopistot, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry, Kehys ry, Sivistysvaliokunta ja Tulevaisuusvaliokunta. • Kirkon Ulkomaanavussa sihteeristö. • Uudessa verkostossa nyt yli 800 rekisteröitynyttä opettajaa, Facebookissa sitä seuraa yli 1600 kiinnostunutta 14

Verkosto kasvaa ja siitä tulee yksi väline Suomen koulutusviennin toteuttamisessa • Opettajat ilman rajoja

Verkosto kasvaa ja siitä tulee yksi väline Suomen koulutusviennin toteuttamisessa • Opettajat ilman rajoja -verkosto haluaa nostaa koulutuksen yhdeksi suomalaisen kehitysyhteistyön päätoimintamuodoksi. • Laadukas koulutus auttaa tulevia sukupolvia pois köyhyydestä ja toimimaan yhteiskuntiensa hyväksi ja samalla globaalikysymysten tuntemus Suomessa kasvaa. 15

Opettajat ilman rajoja -verkosto vaikuttaa kehitysmaissa ja Suomessa • Verkoston tavoitteena on paikallisten opettajien

Opettajat ilman rajoja -verkosto vaikuttaa kehitysmaissa ja Suomessa • Verkoston tavoitteena on paikallisten opettajien pedagogisen osaamisen kehittäminen maailman hauraimmissa maissa. • Laadukkaan koulutuksen kautta tuetaan paikallisyhteisöjä ja luodaan mahdollisuuksia kestävälle tulevaisuudelle. • Tavoitteen saavuttamiseksi verkosto tarjoaa suomalaista opetussektorin osaamista kehitysmaihin. Opettajille se mahdollistaa 3 -12 kk ja 2 vko: n vapaaehtoisjaksoja kehitysmaissa. • Verkoston toiminta tulee täyttämään selvää aukkoa kehitysyhteistyön kentällä. 16

Verkoston tarjoamat opettajien vapaaehtoistehtävien kohdemaat 2014 • 1. Liberiassa Bahnin pakolaisleiri. Paikallisten opettajien rinnalla

Verkoston tarjoamat opettajien vapaaehtoistehtävien kohdemaat 2014 • 1. Liberiassa Bahnin pakolaisleiri. Paikallisten opettajien rinnalla kulkeminen tarjoamalla tukea pedagogisissa kysymyksissä. Psykososiaalinen työ ja lastensuojelu osa tehtävää. • 2. Etelä-Sudanissa on Kirkon Ulkomaanavun kumppanin kautta opettajien koulutuskeskus, joka tarvitsee tukea pedagogisessa osaamisessa. • 3. Syyrian pakolaisohjelma, Jordania. Vapaaehtoinen opettaja tekisi mm. tarvekartoituksen leirin koulutuksesta. Psykososiaalinen työ ja lastensuojelu osana tehtävää. • 4. Kambodzhassa opetusministeriössä opinto-ohjeuksen suunnittelu- ja opetussuunnitelmatyö. • 5. Myanmar, Education in Emergencies -koulutus

Opettajat ilman rajoja -verkoston yhtenä tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen vastuun näkökulmaa opettajien ammatti-identiteetissä Suomessa

Opettajat ilman rajoja -verkoston yhtenä tavoitteena on vahvistaa kansainvälisen vastuun näkökulmaa opettajien ammatti-identiteetissä Suomessa ja maailmalla.

Opettajat ilman rajoja -verkoston globaalikasvatus tukee myös suomalaisia opettajia kasvatustyössään • Verkoston toisena tavoitteena

Opettajat ilman rajoja -verkoston globaalikasvatus tukee myös suomalaisia opettajia kasvatustyössään • Verkoston toisena tavoitteena on tukea globaalikasvatusta suomalaisissa kouluissa. • Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi maailmankansalaisiksi ja edistää globaalia yhteisvastuuta ja kestävää kehitystä. • Suomessa globaalikasvatus on uusissa opetussuunnitelmien perusteissa entsitä vahvemmin sisällytetty eri oppiaineissa toteutettavaksi. • Vertaistuen avulla verkosto kokoaa ja kehittää kouluarkeen sopivia malleja, menetelmiä ja työvälineitä, joilla voidaan tukea oppilaiden kasvua maailmankansalaisuuteen. 19

Tieto- ja viestintätekniikan hankkeet • Yhteistyö Rovion ja Leian kanssa, Education in Emergencies •

Tieto- ja viestintätekniikan hankkeet • Yhteistyö Rovion ja Leian kanssa, Education in Emergencies • Rotary: tietokoneita Keniaan, opettajat perässä, verkosto Keniaan

päiväys 21

päiväys 21

www. opettajatilmnarajoja. fi Inka. hopsu@kirkonulkomaanapu. fi #opetilmanrajoja #actforeducation

www. opettajatilmnarajoja. fi Inka. [email protected] fi #opetilmanrajoja #actforeducation