Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru JeanClaude Burgelman

  • Slides: 6
Download presentation
Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

Jean-Claude Burgelman, Evropska komisija, na Nordic Open Science Conference (15. 11. 2018)

Jean-Claude Burgelman, Evropska komisija, na Nordic Open Science Conference (15. 11. 2018)

Jean-Claude Burgelman, Evropska komisija, na Nordic Open Science Conference (15. 11. 2018)

Jean-Claude Burgelman, Evropska komisija, na Nordic Open Science Conference (15. 11. 2018)

Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) • https: //www. eosc-portal. eu/ EOSC je federacija: •

Evropski oblak odprte znanosti (EOSC) • https: //www. eosc-portal. eu/ EOSC je federacija: • evropskih računalniških zmogljivosti (npr. Euro. HPC) • storitev e-infrastruktur (npr. EGI, GÉANT, Open. AIRE, PRACE) in raziskovalnih infrastruktur (npr. DODAS, ECAS, OPENCoasts, We. NMR) • zbirk s FAIR raziskovalni podatki RUL je kompatibilen z Open. AIRE metapodatki RUL bodo v EOSC

Načrt S • Evropska komisija, ERC, ARRS … – Koalicija S, 4. 9. 2018

Načrt S • Evropska komisija, ERC, ARRS … – Koalicija S, 4. 9. 2018 • Članki z rezultati javno financiranih raziskav morajo biti od 1. 1. 2020 odprto dostopni kot: članki v odprto dostopnih revijah ali na odprto dostopnih platformah članki ali recenzirani rokopisi takoj po objavi v reviji v repozitoriju brez začasne nedostopnosti vsebine odprti članki v naročniški reviji, če je z založnikom sklenjena pogodba o prehodu z naročnin v odprto dostopnost Avtorji ostanejo imetniki avtorskih pravic (sedaj založnik) • Člani Koalicije S nameravajo podpisati deklaracijo DORA o spremembi vrednotenja raziskovalne dejavnosti in uvesti spremembe

14. berlinska konferenca o odprtem dostopu, 3. -4. 12. 2018 • 170 udeležencev iz

14. berlinska konferenca o odprtem dostopu, 3. -4. 12. 2018 • 170 udeležencev iz 37 držav + mednarodne organizacije Izjava: • avtorji obdržijo avtorske pravice na člankih • popolni in takojšnji odprti dostop do člankov • pogodbe z založniki za preoblikovanje naročniških revij v odprto dostopne v zelo malo letih, brez dodatnih stroškov • K Načrtu S pristopajo države/univerze izven EU: Kitajska, Japonska, Južna Afrika, Univ. v Kaliforniji …