ODNOSI RODITELJA I DJECE sadraj n Sadraj poglavlja

  • Slides: 10
Download presentation
ODNOSI RODITELJA I DJECE - sadržaj n Sadržaj poglavlja o utvrđivanju djetetovog podrijetla: 1.

ODNOSI RODITELJA I DJECE - sadržaj n Sadržaj poglavlja o utvrđivanju djetetovog podrijetla: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Utvrđivanje podrijetla (porijekla djeteta) od majke i oca Utvrđivanje podrijetla djeteta rođenog uz medicinsku pomoć i Zakon o medicinskoj oplodnji (2012) Osporavanje majčinstva i očinstva Prava i obveze djece Roditeljska skrb – prava i obveze roditelja Mjere za zaštitu osobnih i imovinskih prava djece

UREĐENJE ODNOSA RODITELJA I DJECE n n Kada započinje? Zašto se uređuju prisilnim pravnim

UREĐENJE ODNOSA RODITELJA I DJECE n n Kada započinje? Zašto se uređuju prisilnim pravnim normama?

Opća pravna povijest n n n Povijesno: patrijarhat (očinska vlast)od rimskog prava do kraja

Opća pravna povijest n n n Povijesno: patrijarhat (očinska vlast)od rimskog prava do kraja 19. st. , a zatim roditeljska vlast NJGZ 1896. ) Status djeteta ovisio je o pravnoj kvalifikaciji porijekla (bračna i izvanbračna djeca) sve do 20. st. Napuštanje patrijarhalnog sustava, ravnopravnost spolova, ravnopravnost djece bez obzira na obiteljskopravni status 1. zemlje socijalističkog kruga uvode pojam roditeljskog prava Konvencija UN o pravima djeteta 1989.

Hrvatska pravna povijest n n n Statutarno pravo, očinska vlast preuzeta iz Justinijanovog prava

Hrvatska pravna povijest n n n Statutarno pravo, očinska vlast preuzeta iz Justinijanovog prava OGZ – očinska vlast U Dalmaciji i Istri – novelirani OGZ, veća prava djece, sporazum roditelja o skrbi djeteta, uzdržavanje djece. . .

Hrvatska pravna povijest n n Nakon II. svj. rata: Ustav FNRJ 1946 (maloljetna djeca

Hrvatska pravna povijest n n Nakon II. svj. rata: Ustav FNRJ 1946 (maloljetna djeca pod zaštitom države, jednaka prava i dužnosti majke i oca, jednakost bračne i izvanbračne djece, ali samo prema roditeljima) = OZORD 1947. -1978.

Hrvatska pravna povijest n n ZBPO 1978. – potpuno izjednačavanje bračne i izvanbračne djece,

Hrvatska pravna povijest n n ZBPO 1978. – potpuno izjednačavanje bračne i izvanbračne djece, roditeljsko pravo uređeno detaljnije, uvedeno tijelo starateljstva (skrbništva) css. Konvencija UN o pravima djeteta 1989 postavila nove zahtjeve – dijete u središtu pravnog odnosa – najbolji interes djeteta

UTVRĐIVANJE PODRIJETLA DJETETA OD MAJKE I OCA n n Što je obiteljski status djeteta?

UTVRĐIVANJE PODRIJETLA DJETETA OD MAJKE I OCA n n Što je obiteljski status djeteta? Pripadnost djeteta određenoj obitelji-podrijetlo od majke i oca, te bračnost i izvanbračnost rođenja. Zbog čega je potrebno utvrditi obiteljskopravni status djeteta? Zbog različitih pravnih učinaka.

Ustavni razvoj izjednačavanja bračne i izvanbračne djece n n Izjednačavanje bračne i izvanbračne djece

Ustavni razvoj izjednačavanja bračne i izvanbračne djece n n Izjednačavanje bračne i izvanbračne djece u ustavima: Ustav 1946 izjednačeni prema roditelj. Ustav 1974 izjednačeni prema svima Ustav RH (pročišć. tekst 124/2000) izjednačeni sa svima

Utvrđivanje podrijetla djeteta n n n Utvrđivanje majčinstva + utvrđivanje očinstva djeteta Utvrđivanje majčinstva

Utvrđivanje podrijetla djeteta n n n Utvrđivanje majčinstva + utvrđivanje očinstva djeteta Utvrđivanje majčinstva najčešće nije sporno! Utvrđivanje očinstva ovisi o tome da li je dijete rođeno u braku ili izvan braka. Odnos između roditelja i djeteta može nastati i pravnim putem – posvojenje. UN Konvencija o pravima djeteta – pravo djeteta da sazna svoje porijeklo.

Obiteljski zakon 2003, Treći dio: n n n I. Majčinstvo i očinstvo (presumpcije) II.

Obiteljski zakon 2003, Treći dio: n n n I. Majčinstvo i očinstvo (presumpcije) II. Priznanje majčinstva i očinstva III. Utvrđivanje majčinstva i očinstva sudskom odlukom IV. Osporavanje majčinstva i očinstva V. Posebne odredbe o majč. i očin. djeteta začetog uz medicinsku pomoć