ODMIENNE CZCI MOWY Aneta Woniak CZCI MOWY ODMIENNE

  • Slides: 12
Download presentation
ODMIENNE CZĘŚCI MOWY Aneta Woźniak

ODMIENNE CZĘŚCI MOWY Aneta Woźniak

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE - Czasownik - Rzeczownik - Przymiotnik - Liczebnik - Zaimek rzeczowny,

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE - Czasownik - Rzeczownik - Przymiotnik - Liczebnik - Zaimek rzeczowny, przymiotny, liczebny NIEODMIENNE - Przysłówek - Przyimek -Spójnik - Wykrzyknik - Partykuła - Zaimek przysłowny

CZASOWNIK oznacza czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? (np. śpiewa, maluje, chodzi);

CZASOWNIK oznacza czynności lub stany. Odpowiada na pytania: co robi? (np. śpiewa, maluje, chodzi); co się z nim dzieje? (np. błyska się, dnieje, świta, spada). Odmienia się przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby i strony. Tworzy w zdaniu orzeczenie.

ØBEZOKOLICZNIK to podstawowa, nieosobowa forma czasownika, która nie mówi o tym ani kto ani

ØBEZOKOLICZNIK to podstawowa, nieosobowa forma czasownika, która nie mówi o tym ani kto ani kiedy wykonuje czynność. Charakterystyczne końcówki: „-ć”, „-c” (np. stać, biec). Odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy, tryby i strony to koniugacja.

RZECZOWNIK oznacza: - przedmioty (stół, szafa, książka), - osoby (Antek, mama, pisarz), - zwierzęta

RZECZOWNIK oznacza: - przedmioty (stół, szafa, książka), - osoby (Antek, mama, pisarz), - zwierzęta (pies, Azor, mucha), - rośliny (topola, drzewo, kwiat), - pojęcia (dobro, zło, piękno), - czynności (pisanie, czytanie), - cechy (młodość, głębokość).

Odpowiada na pytanie: kto? co? Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby i MA

Odpowiada na pytanie: kto? co? Rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby i MA rodzaj. Odmiana rzeczownika przez przypadki to deklinacja.

PRZYMIOTNIK oznacza cechy i właściwości rzeczowników, np. mały domek, jasny kolor, wysokie drzewo, dobry

PRZYMIOTNIK oznacza cechy i właściwości rzeczowników, np. mały domek, jasny kolor, wysokie drzewo, dobry zawodnik, ciężki kamień. Odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyja? czyje? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. Ulega stopniowaniu.

LICZEBNIK jest częścią mowy oznaczającą liczbę lub kolejność. Odpowiada na pytania: ile? który z

LICZEBNIK jest częścią mowy oznaczającą liczbę lub kolejność. Odpowiada na pytania: ile? który z kolei? Wyróżniamy następujące rodzaje liczebników:

- główne: jeden, trzy, tysiąc, sto; - porządkowe: pierwszy, trzeci, tysięczny, setny; - ułamkowe:

- główne: jeden, trzy, tysiąc, sto; - porządkowe: pierwszy, trzeci, tysięczny, setny; - ułamkowe: pół, półtora, dwie trzecie, jedna piąta; - zbiorowe: dwoje, troje, czworo, ośmioro; - nieokreślone: kilka, kilkanaście, kilkaset, niewiele;

ZAIMEK jest częścią mowy zastępującą rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), liczebnik (np. tyle),

ZAIMEK jest częścią mowy zastępującą rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), liczebnik (np. tyle), przysłówek (np. tam). Odpowiada na pytania tych części mowy, które zastępuje. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje.

ZAIMKI RZECZOWNE odp. na pytania: kto? co? np. ja, ty, my, oni, ktoś, coś,

ZAIMKI RZECZOWNE odp. na pytania: kto? co? np. ja, ty, my, oni, ktoś, coś, nic PRZYMIOTNE odp. na pytania przymiotnika; np. twój, nasz, wasz, tamten, ci, te, który, inny LICZEBNE odp. na pyt. ile? który z kolei? np. ile, tyle PRZYSŁOWNE odp. na pyt. jak? gdzie? kiedy? np. tu, gdzieś, tu, wtedy, tak, dokąd NIEODMIENNE

DZIĘKUJĘ! Bibliografia: Gramatyka na bardzo dobry Wikipedia

DZIĘKUJĘ! Bibliografia: Gramatyka na bardzo dobry Wikipedia