Odboj Slovkov a echov Mgr Natlia Gyepesov Z

  • Slides: 10
Download presentation
Odboj Slovákov a Čechov Mgr. Natália Gyepesová Zš s Mš Gogoľova, Topoľčany

Odboj Slovákov a Čechov Mgr. Natália Gyepesová Zš s Mš Gogoľova, Topoľčany

Odboj Slovákov a Čechov • Slovenskí politici verili, že vojenským neúspechom R-U sa príjme

Odboj Slovákov a Čechov • Slovenskí politici verili, že vojenským neúspechom R-U sa príjme návrh na vytvorenie autonómie Slovenska. Autonómiu Slovenska žiadali v Memorande.

Odboj Slovákov a Čechov • Iní dúfali v pričlenenie Slovenska k Rusku, či spojenie

Odboj Slovákov a Čechov • Iní dúfali v pričlenenie Slovenska k Rusku, či spojenie s Poľskom. • Myšlienka vytvoriť samostatný štát Slovákov a Čechov. Formoval sa organizovaný odpor (odboj) proti R-U.

Domáci a zahraničný odboj • Slováci → maďarizačný tlak. • Strediská slov. politických aktivít:

Domáci a zahraničný odboj • Slováci → maďarizačný tlak. • Strediská slov. politických aktivít: Martin, Bratislava, Budapešť, Viedeň. Formoval sa tu domáci slovenský odboj.

Domáci a zahraničný odboj • Odboj v zahraničí organizoval Milan Rastislav Štefánik a Tomáš

Domáci a zahraničný odboj • Odboj v zahraničí organizoval Milan Rastislav Štefánik a Tomáš Garrigue Masaryk.

Domáci a zahraničný odboj • Politické aktivity boli v: USA, Anglicko, Francúzsko. • Snaha

Domáci a zahraničný odboj • Politické aktivity boli v: USA, Anglicko, Francúzsko. • Snaha o zánik R-U a vytvorenie spoločného Česko -Slovenského štátu. Časopis zahraničného odboja propagujúci samostatnosť ČS štátu. Zahraničný odboj v Washingtone, 1917

Domáci a zahraničný odboj • Americkí Slováci podpísali dohody v Clevelande (1915) a Pittsburghu

Domáci a zahraničný odboj • Americkí Slováci podpísali dohody v Clevelande (1915) a Pittsburghu (1918). Mali zabezpečiť samotné rozhodovanie o svojich záležitostiach.

Domáci a zahraničný odboj • Vo Francúzsku pod vedením M. R. Štefánika. • Massaryk,

Domáci a zahraničný odboj • Vo Francúzsku pod vedením M. R. Štefánika. • Massaryk, Beneš a Štefánik založili v roku 1916 Československú národnú radu. Usmerňovala a zjednocovala činnosť Slovákov a Čechov v zahraničí.

Česko-slovenské légie • Č-S národná rada organizovala vojenské jednotky česko-slovenské légie. • Tvorili ich

Česko-slovenské légie • Č-S národná rada organizovala vojenské jednotky česko-slovenské légie. • Tvorili ich slovenskí a českí zajatci vo Francúzsku, Rusku, Taliansku. ČS legionári v uniformách. (tal, . rus, . fran. )

Česko-slovenské légie Boli to zdatné a disciplinované vojenské jednotky, ktoré pôsobili na strane štátov

Česko-slovenské légie Boli to zdatné a disciplinované vojenské jednotky, ktoré pôsobili na strane štátov Dohody. Bojovali na všetkých troch frontoch: na západnom vo Francúzsku, na južnom v Rumunsku a v Taliansku. Najväčší počet legionárov bojoval na východnom fronte v Rusku. Všetky úspechy legionárov boli pre Čechov a Slovákov dobrou nádejou na vytvorenie spoločného štátu.