OCR Nationals TGCh 2010 Uned 2 Creu Gwefan

  • Slides: 6
Download presentation
OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng OCR Nationals TGCh Uned 2: Creu gwefan AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng Enw’r Disgybl Enw’r wefan

AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2

AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan Rhestr wirio sydyn Cyflwynwch allbrintiau neu gopïau electronig o’ch gwefan q O leiaf pum tudalen we q Cynnwys testun a delweddau q Rhaid i ddelweddau fod yn addas i’r pwrpas q Cynllun ac arddull cwmni yn gyson, gan gynnwys testun q Ystod o ddelweddau addas i’r pwrpas q Delweddau safonol ac ar raddfa addas q Testun graenus a’r ystyr yn glir

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng Defnyddiwch argraffiadau sgrin i ddangos y gwahanol ddulliau o lywio drwy eich gwefan Dull llywio yn effeithiol q Copïo a defnyddio tudalennau ychwanegol

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng Gwnewch argraffiad sgrin o strwythur cyfeiriadur y dudalen we, gan ddangos enwau ffeiliau addas. Enwau ffolderi a ffeiliau yn drefnus ac yn addas i’r pwrpas

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng Canllawiau ‘Sut i. . ’- Allforio ac optimeiddio graffeg megis Gif neu JPEG ac ati – cynnwys saethiadau sgrin cyn ac ar ôl. Delweddau wedi’u hoptimeiddio ac o safon dda. Esbonio pam y cafodd y delweddau eu hoptimeiddio.

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 2 Creu Gwefan AO 2 – Creu tudalennau gwe amlgyfrwng Canllawiau ‘Sut i. . ’- Gwneud copi wrth gefn o’ch gwefan a’ch ffeiliau graffeg ar gof bach, gan roi enwau addas i’r ffeiliau Rhoi cyfarwyddiadau ar sut i wneud copi wrth gefn