OCR Nationals TGCh 2010 Uned 1 Defnyddio TGCh

  • Slides: 7
Download presentation
OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) OCR Nationals TGCh Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6(a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Enw www. getsetresources. com

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Bydd y newidiadau yma yn cael eu gwneud yn fanwl gywir Dangoswch sut i ychwanegu cofnod at eich cronfa ddata: Gwnewch argraffiad sgrin o’ch cronfa ddata cyn i chi ychwanegu cofnod newydd, gan ddangos faint o gofnodion sydd yn y gronfa ddata ar hyn o bryd. Cyn ychwanegu cofnod www. getsetresources. com

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Bydd y newidiadau yma yn cael eu gwneud yn fanwl gywir Dangoswch sut i ychwanegu cofnod at eich cronfa ddata: Gwnewch argraffiad sgrin o’ch cronfa ddata ar ôl i chi ychwanegu cofnod newydd, gan ddangos y cofnod newydd a faint o gofnodion sydd ar hyn o bryd. Ar ôl ychwanegu cofnod www. getsetresources. com

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Bydd y newidiadau yma yn cael eu gwneud yn fanwl gywir Dangoswch sut i olygu cofnod yn eich cronfa ddata: Gwnewch argraffiad sgrin cyn i chi newid unrhyw ddata, gan anodi pa gofnod y byddwch chi’n ei newid a pham. Cyn golygu cofnod www. getsetresources. com

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Bydd y newidiadau yma yn cael eu gwneud yn fanwl gywir Dangoswch sut i olygu cofnod yn eich cronfa ddata: Gwnewch argraffiad sgrin o’r gronfa ddata ar ôl i chi newid y data, gan ddangos pa gofnod sydd wedi newid. Ar ôl golygu cofnod www. getsetresources. com

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Bydd y newidiadau yma yn cael eu gwneud yn fanwl gywir Dangoswch sut i ddileu cofnod o’ch cronfa ddata: Gwnewch argraffiad sgrin o’r gronfa ddata cyn i chi ddileu cofnod, gan ddangos y cofnod y byddwch chi’n ei ddileu a faint o gofnodion sydd ar hyn o bryd. Cyn dileu cofnod www. getsetresources. com

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a)

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 1: Defnyddio TGCh mewn Busnes AO 6 (a) – Defnyddio cronfa ddata (Golygu) Bydd y newidiadau yma yn cael eu gwneud yn fanwl gywir Dangoswch sut i ddileu cofnod o’ch cronfa ddata: Gwnewch argraffiad sgrin o’r gronfa ddata ar ôl i chi ddileu cofnod, gan ddangos faint o gofnodion sydd ar hyn o bryd. Ar ôl dileu cofnod www. getsetresources. com