OCR Nationals TGCh 2010 Uned 06 Dylunio Taenlenni

  • Slides: 7
Download presentation
OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(b) – Trefnu a

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) OCR Nationals TGCh Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlo data) Enw'r Disgybl

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(b) – Trefnu a

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) Enghraifft o ddefnyddio hidlydd mewn un maes ar eich taenlen. CYN Beth yw pwrpas eich hidlydd? Argraffwch eich taflen waith CYN i chi hidlo’r data, gan egluro pa faes y byddwch yn ei hidlo a pham. Tudalen 2

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR ÔL i chi hidlo’r data. AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) AR ÔL Tudalen 3

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o ddefnyddio hidlydd mewn

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o ddefnyddio hidlydd mewn dau faes ar eich taenlen. AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) CYN Beth yw pwrpas eich hidlydd? Argraffwch y daflen waith CYN i chi hidlo’r data gan ddefnyddio o leiaf dau faes. Tudalen 4

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR ÔL i chi hidlo’r data gan ddefnyddio o leiaf dau faes. AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) AR ÔL Tudalen 5

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o ddefnyddio hidlydd personol

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o ddefnyddio hidlydd personol ar eich taenlen. AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) CYN Beth yw pwrpas eich hidlydd personol? Argraffwch y daflen waith CYN i chi ddefnyddio hidlydd personol. Tudalen 6

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR ÔL i chi ddefnyddio hidlydd personol. AO 3(b) – Trefnu a hidlo data (hidlyddion) AR ÔL Tudalen 7