OCR Nationals TGCh 2010 Uned 06 Dylunio Taenlenni

  • Slides: 6
Download presentation
OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(a) – Trefnu a

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu) OCR Nationals TGCh Uned 06: Dylunio Taenlenni AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu data) Enw’r Disgybl

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o drefnu ar sail

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o drefnu ar sail un maen prawf ar eich taenlen. AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu) CYN Beth yw pwrpas y trefnu? Argraffwch y daflen waith CYN i chi drefnu’r data gan ddefnyddio un maes, ac egluro pa faes y byddwch chi’n ei drefnu a pham. Tudalen 2

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR ÔL i chi drefnu’r data gan ddefnyddio un maes. AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu) AR ÔL Tudalen 3

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o drefnu gan ddefnyddio

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Enghraifft o drefnu gan ddefnyddio dau faes yn eich taenlen. AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu) CYN Beth yw pwrpas y trefnu? Argraffwch y daflen waith CYN i chi drefnu’r data gan ddefnyddio o leiaf dau faes. Tudalen 4

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR ÔL i chi drefnu’r data gan ddefnyddio o leiaf dau faes. AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu) AR ÔL Tudalen 5

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 06: Dylunio Taenlenni Argraffwch y daflen waith AR ÔL i chi drefnu’r data gan ddefnyddio o leiaf dau faes. AO 3(a) – Trefnu a hidlo data (Trefnu) AR ÔL Tudalen 6