OCR Nationals TGCh 2010 Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng

  • Slides: 4
Download presentation
OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng OCR Nationals TGCh Uned 04

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng OCR Nationals TGCh Uned 04 : Cynnyrch Amlgyfrwng AO 1 – Ymchwilio i Gynnyrch Amlgyfrwng Parod - un Enw’r Disgybl Enw’r Cynnyrch

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng Enw’r Cynnyrch Amlgyfrwng AO 1

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng Enw’r Cynnyrch Amlgyfrwng AO 1 – Adolygu cynnyrch amlgyfrwng parod Argraffiad sgrin o’r cynnyrch Amlgyfrwng Ffynhonnell y cynnyrch Beth yw nod neu bwrpas y cynnyrch amlgyfrwng? Rhowch saethiad sgrin wedi’i anodi o’r brif sgrin yma Pwy/beth yw cynulleidfa darged y cynnyrch amlgyfrwng?

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng Beth yw’r nodweddion da/cadarnhaol? Beth

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng Beth yw’r nodweddion da/cadarnhaol? Beth ydych chi’n ei hoffi am y cynnyrch? Esboniadau manwl Esboniadau trylwyr AO 1 – Adolygu cynnyrch amlgyfrwng parod Pa dechneg neu elfen yr hoffech chi ei chynnwys, neu ddim, yn eich cynnyrch chi? Eglurwch pam? 1 2 Rhowch dechneg neu elfen arall yr hoffech chi ei chynnwys, neu ddim, yn eich cynnyrch chi? Eglurwch pam? 3

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng AO 1 – Adolygu cynnyrch

OCR Nationals TGCh (2010) : Uned 04 Cynhyrchion Amlgyfrwng AO 1 – Adolygu cynnyrch amlgyfrwng parod Beth yw’r nodweddion gwael/negyddol? Pam nad ydych chi’n fodlon efo’r ddelwedd? Awgrymwch welliannau posibl Esboniadau manwl Esboniadau trylwyr dilys i helpu’r cynnyrch gyflawni’i nod. 1 1 2 2 3 Ystod o welliannau