Obraz kliniczny choroby Alzheimeracharakterystyka trzech stadiw choroby Maria

  • Slides: 12
Download presentation
Obraz kliniczny choroby Alzheimeracharakterystyka trzech stadiów choroby Maria Barcikowska IMDi. K PAN

Obraz kliniczny choroby Alzheimeracharakterystyka trzech stadiów choroby Maria Barcikowska IMDi. K PAN

<24 Testy przesiewowe MMSE Test zegara

<24 Testy przesiewowe MMSE Test zegara

Kryteria diagnostyczne ICD 10, DSM IV, IGERO

Kryteria diagnostyczne ICD 10, DSM IV, IGERO

Pierwsze stadium choroby Alzheimera Trwa od 2 do 5 lat v. Problemy z zapamiętywaniem

Pierwsze stadium choroby Alzheimera Trwa od 2 do 5 lat v. Problemy z zapamiętywaniem /uczeniem się informacji sprzed chwili , godziny lub roku v. Pamięć wydarzeń sprzed lat pozostaje niezmienna v. Trudności wykonywania codziennych aktywności v. Zaburzenia wyważonej oceny zdarzeń

Pani Agnieszka Z. lat 67 Mieszka z mężem, ma dzieci v. Skargi u lekarza

Pani Agnieszka Z. lat 67 Mieszka z mężem, ma dzieci v. Skargi u lekarza POZ na męczące objawy zaburzeń pamięci v. Zapomniała o urodzinach jedynego wnuczka v. Zaczęła gorzej gotować, mieszkanie wygląda już tak jak dawniej v. Zgubiła się po drodze do siostry, która zmieniła miejsce zamieszkania w tym samym mieście v. Przestala przyjmować leki na nadciśnienie- bo nie kupiła nowych v. Zaczęła unikać życia towarzyskiego

Zagrożenia pierwszego stadium v. Tylko 20% chorych ma postawioną właściwą diagnozę i jest leczonych

Zagrożenia pierwszego stadium v. Tylko 20% chorych ma postawioną właściwą diagnozę i jest leczonych v. Większość nie znajduje zrozumienia dla swoich objawów, wśród najbliższych i pracowników ochrony zdrowia v. W tym okresie wielu chorych chudnie z powodu „niedojadania” v. Część chorych doświadcza problemów finansowych, prawnych i zdrowotnych z powodu zaburzeń pamięci i niepełnego osądu sytuacji

Drugie stadium choroby Alzheimera Trwa od 2 do 12 lat v. Przyspieszone narastanie zaburzeń

Drugie stadium choroby Alzheimera Trwa od 2 do 12 lat v. Przyspieszone narastanie zaburzeń pamięci v. Narastanie trudności funkcjonowania codziennego v. Brak albo bardzo ubogie możliwości oceny sytuacji v. Problemy językowe v. Zaburzenia nastroju i zachowania

Pani Agnieszka Z. lat 70 v. Leczy się- już nie ma efektów, choroba postępuje

Pani Agnieszka Z. lat 70 v. Leczy się- już nie ma efektów, choroba postępuje v. Nie pamięta imion swoich synowych, zapomina imiona wnuczków v. Nie gotuje, lubi sprzątać – bez efektu v. Panicznie boi się samotności, uważa, że rodzina chce ją oddać do domu opieki v. Bywa agresywna także fizycznie wobec opiekującego się nią męża, konsultowana przez psychiatrę v. Nie potrafi odgrzać sobie posiłku, nie dba o higienę własną

Zagrożenia drugiego stadium v. Leczenie na tym etapie włączane jest w „ostatniej chwili” v.

Zagrożenia drugiego stadium v. Leczenie na tym etapie włączane jest w „ostatniej chwili” v. Występują konflikty wewnątrzrodzinne i ze współmałżonkiem v. Często w tym okresie chory ma zaburzenia depresyjne, urojeniowe, bywa pobudzony, agresywny, wymaga opieki psychiatry i leczenia obciążonego poważnymi objawami ubocznym v. Dramatyczna sytuacja chorych samotnych!!!

Trzecie stadium choroby Alzheimera Trwa od 1 do 3 lat v. Brak pamięci krótkotrwałej

Trzecie stadium choroby Alzheimera Trwa od 1 do 3 lat v. Brak pamięci krótkotrwałej v. Chory całkowicie uzależniony od osób drugich w aktywnościach codziennych v. Chory nie ma żadnej możliwości oceny sytuacji v. Nie mówi, nie je samodzielnie, nie porusza się aż do pozostawania na stale w łóżku

Pani Agnieszka lat 74 v. Prawie nie chodzi, większość dnia przebywa na fotelu przy

Pani Agnieszka lat 74 v. Prawie nie chodzi, większość dnia przebywa na fotelu przy łóżku, v. Nie kontroluje zwieraczy, pampersy v. Poznaje wyłącznie męża , czasami myli go z ojcem v. Bardzo wychudzona, niechętnie je karmiona

Zagrożenia trzeciego stadium Chory przebywa w domu opieki, albo opieka nad nim w domu

Zagrożenia trzeciego stadium Chory przebywa w domu opieki, albo opieka nad nim w domu musi być wspomagana przez opiekuna profesjonalnego i lekarza pierwszego kontaktu