Obratlovci vajdov Kateina U 1 ST 2 ronk

  • Slides: 13
Download presentation
Obratlovci Švajdová Kateřina U 1 ST, 2. ročník

Obratlovci Švajdová Kateřina U 1 ST, 2. ročník

Charakteristika obratlovců n n n Tělo členěno na nestejnoměrné oddílyhlava, trup ocas Ke kostře

Charakteristika obratlovců n n n Tělo členěno na nestejnoměrné oddílyhlava, trup ocas Ke kostře se připojují pletence končetin Vyšší nervová činnost

Dělení obratlovců n n n RYBY OBOJŽIVELNÍCI PLAZI PTÁCI SAVCI

Dělení obratlovců n n n RYBY OBOJŽIVELNÍCI PLAZI PTÁCI SAVCI

RYBY n n n POVRCH TĚLA: šupiny-střechovitě se překrývají PŘIJÍMÁNÍ POTRAVY: Dravé ryby-menší rybky

RYBY n n n POVRCH TĚLA: šupiny-střechovitě se překrývají PŘIJÍMÁNÍ POTRAVY: Dravé ryby-menší rybky Kaprovité ryby-plankton, bentos ROZMNOŽOVÁNÍ: ryby se tzv. vytírají, z oplozených vajíček se líhne plůdek, který se mění v malou rybu, zvanou potěr POHYB: pomocí ploutví-ploutve prsní, hřbetní, břišní, řitní, ocasní DÝCHÁNÍ: Pomocí žaber

Zástupci ryb: n n n PSTRUH OBECNÝ KAPR ŠTIKA SUMEC OKOUN

Zástupci ryb: n n n PSTRUH OBECNÝ KAPR ŠTIKA SUMEC OKOUN

OBOJŽIVELNÍCI n n n Vývojově dokonalejší než ryby Žijí na vlhkých stanovištích nebo ve

OBOJŽIVELNÍCI n n n Vývojově dokonalejší než ryby Žijí na vlhkých stanovištích nebo ve vodě, výhradně pevninské, nevyskytují se v mořích. Dospělí obojživelníci se přizpůsobili životu na soušizměna ve stavbě dýchacího ústrojí DÝCHÁNÍ-larvy dýchají žábrami, dospělci plícemi a prokrvenou tenkou kůží POTRAVA-Hmyz, žížaly, slimáci, larvy hmyzu ROZMNOŽOVÁNÍ: 1)páření 2)kladení vajíček do vody, na něž samci uvolní spermie. Vajíčka jsou kryta rosolovitým obalem. U žab se mění za 7 -10 dní v pulce.

Dělení obojživelníků n n n n n OBOJŽIVELNÍCI OCASATÍ-tělo prodloužené, hlava oddělená od trupu.

Dělení obojživelníků n n n n n OBOJŽIVELNÍCI OCASATÍ-tělo prodloužené, hlava oddělená od trupu. Rodí malé larvy nebo snášejí vajíčka. Zástupce: Mlok skvrnitý Čolek obecný OBOJŽIVELNÍCI BEZOCASÍ-žijí v trávě, na mokrých loukách, v lese, při břehu rybníků Zástupce: Skokan hnědý Ropucha obecná Rosnička zelená

PLAZI n n n n Zcela se přizpůsobili suchozemskému životu. Jsou na vývojově vyšším

PLAZI n n n n Zcela se přizpůsobili suchozemskému životu. Jsou na vývojově vyšším stupni než obojživelníci. Mají úplné zkostnatění opory těla. Jsou to studenokrevní živočichové, mají proměnlivou teplotu těla-závisí na teplotě okolního prostředí. POVRCH TĚLA-kůže-suchá, hladká, zrohovatělá, vytváří šupiny (hadi ji svlékají v celku, ještěrky postupně) -štítky -kostěné desky(želvy) ROZMNOŽOVÁNÍ-oplození je vnitřní, vývoj je přímý. Plazi kladou vejce-jsou kožovitá, nechávají je v teple TRÁVÍCÍ SOUSTAVA-nemají žaludek, zakončení kloakou, nemají zuby-kromě krokodýlů, potravu polykají v celku

Dělení plazů n n n ŽELVY KROKODÝLI ŠUPINATÍ PLAZI

Dělení plazů n n n ŽELVY KROKODÝLI ŠUPINATÍ PLAZI

PTÁCI n n n n Mají stálou tělesnou teplotu-teplokrevní Žijí v ovzduší, na pevné

PTÁCI n n n n Mají stálou tělesnou teplotu-teplokrevní Žijí v ovzduší, na pevné zemi a někteří jsou výborní plavci Přední končetiny jsou přeměněny v křídla Tělo je pokryto peřím. Peří prachové, obrysové, pera rýdovací Dýchání plícemi, na ně navazuje 5 párů plicních vaků Mají bezzubý zobák, vroubky Chování je instinktivní-ptáci stěhovaví, stálí Z hlediska aktivity-ptáci ranní, denní, noční

LETCI-zástupci n n n n n Čáp bílý kachny husy Orel skalní Káně Jestřáb

LETCI-zástupci n n n n n Čáp bílý kachny husy Orel skalní Káně Jestřáb Holub domácí Výr velký Sýček obecný n n n Datel černý Pěnkava Kos Sýkory Vrabci

SAVCI n n n Jsou nejdokonalejšími obratlovci Tělo je kryto srstí Rodí živá mláďata

SAVCI n n n Jsou nejdokonalejšími obratlovci Tělo je kryto srstí Rodí živá mláďata Matky je krmí mateřským mlékem Savci mají zástupce z řádu hmyzožravých, letounů, zajícovců, hlodavců, šelem, ploutvo nožců, kytovců, chobotnatců, lichokopytníků, sudokopytník ů, primátů a lidoopů.

Použitá literatura: Dr. et RNDr. Jaroslav Jurčák, Přírodověda pro 4. ročník, Olomouc, Ped. nakladatelství

Použitá literatura: Dr. et RNDr. Jaroslav Jurčák, Přírodověda pro 4. ročník, Olomouc, Ped. nakladatelství PRODOS, 1996, ISBN 85 -356 -92 Božena Baťková a kol. , Přírodověda 4, Olomouc, Ped. nakladatelství PRODOS, 1993, ISBN 80 -85806 -15 -0 Danuše Kvasničková a spol. , Poznáváme život-přírodopis pro 6. ročník 1. část, Praha, Nakladatelství Fortuna, ISBN 80 -7168 -160 -1 Prom. biol. Helena Kholová, CSc. , Přírodopis 4, Všeň, Alter, 1996 ISBN 80 -85775 -34 -4 KONEC PREZENTACE