Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori

  • Slides: 18
Download presentation
Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije § Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz

Obnovljivi izvori energije § Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji se dobivaju iz prirode te se mogu obnavljati; danas se sve više koriste zbog svoje neškodljivosti prema okolišu. Najčešće se koriste energije vjetra, sunca i vode.

Vjetar § Snaga vjetra je obnovljiva i ne uzrokuje stakleničke plinove (ugljikovdioksid i metan)

Vjetar § Snaga vjetra je obnovljiva i ne uzrokuje stakleničke plinove (ugljikovdioksid i metan) tijekom rada. § Najčešći način iskorištavanja energije vjetra je upotreba njegove snage za pokretanje vjetroturbina.

Vjetar § Najveći problem energije vjetra je u tome što vjetar nije konstantan te

Vjetar § Najveći problem energije vjetra je u tome što vjetar nije konstantan te se ne može na njega osloniti kao stalan izvor energije.

Sunce Pod nazivom „solarna energija“ smatra se energija prikupljena od sunčeva svjetla.

Sunce Pod nazivom „solarna energija“ smatra se energija prikupljena od sunčeva svjetla.

Sunce Neki od načina iskorištavanja energije sunca: • Proizvodnja električne energije uporabom fotovoltnih solarnih

Sunce Neki od načina iskorištavanja energije sunca: • Proizvodnja električne energije uporabom fotovoltnih solarnih ćelija • Proizvodnja vodika uporabom fotoelektrokemijskih ćelija • Proizvodnja električne energije uporabom koncentrirane solarne energije • Zagrijavanje zgrada, direktno kroz konstrukciju pasivne solarne zgrade • Zagrijavanje prehrambenih proizvoda uz pomoć solarnih pećnica • Zagrijavanje vode ili zraka za kućanstva zbog tople vode i topline prostora pomoću solarno toplinskih panela • Zagrijavanje i hlađenje zraka kroz uporabu solarnih kamina

Sunce Nedostatak sunčeve energije isti je kao i kod vjetra, a to je nepostojanje

Sunce Nedostatak sunčeve energije isti je kao i kod vjetra, a to je nepostojanje konstantnosti.

Voda § Vodu kao izvor energije iskorištavamo tako što upotrebljavamo njezinu snagu (u obliku

Voda § Vodu kao izvor energije iskorištavamo tako što upotrebljavamo njezinu snagu (u obliku kinetičke energije, temperaturne razlike ili gradijenta slanosti) za proizvodnju energije.

Voda § Voda se najčešće koristi za proizvodnju električne energije u hidroelektranama.

Voda § Voda se najčešće koristi za proizvodnju električne energije u hidroelektranama.

Voda § § § Nedostaci hidroelektrana su: Uništavanje ekosustava i gubitak zemlje Nanosi mulja

Voda § § § Nedostaci hidroelektrana su: Uništavanje ekosustava i gubitak zemlje Nanosi mulja Promjena okoliša Stvaranje ugljikovog dioksida i metana Preseljenje ljudi Nesreće sa branama

§ Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije, a ujedno i jedini koji

§ Energija vode (hidroenergija) je najznačajniji obnovljivi izvor energije, a ujedno i jedini koji je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji.

Za one koji žele znati više 5+

Za one koji žele znati više 5+

§ Kuća s nultom neto energetskom potrošnjom i nultom neto emisijom ugljičnog dioksida godišnje

§ Kuća s nultom neto energetskom potrošnjom i nultom neto emisijom ugljičnog dioksida godišnje naziva se kuća nulte energije (eng. zero-energy house). § Nulta neto energetska potrošnja znači da bi kuća nulte energije mogla biti nezavisna od energetske mreže, ali u praksi to znači da se u nekim periodima energija dobiva iz energetske mreže, a u ostalim periodima se vraća u energetsku mrežu (zbog toga jer su obnovljivi izvori energije uglavnom sezonski).

§ § § Svjetski dan vjetra se obilježava 15. lipnja Vode 22. ožujka Sunca

§ § § Svjetski dan vjetra se obilježava 15. lipnja Vode 22. ožujka Sunca 5. ožujka Na taj dan se nastoji potaknuti svijest ljudi o obnovljivim izvori energije.

 Pored osnovnih izvora obnovljive energije postoje i mnogi drugi: -Geotermalna energija -Tekuće biogorivo

Pored osnovnih izvora obnovljive energije postoje i mnogi drugi: -Geotermalna energija -Tekuće biogorivo -Bioplin -Kruta biomasa. . .

Prezentaciju uradila Melani Leovac učenica 2. gimnazije Osijek

Prezentaciju uradila Melani Leovac učenica 2. gimnazije Osijek