Obhajoba diplomov prce Vliv dvryhodnosti vrobce automobil na

  • Slides: 18
Download presentation
Obhajoba diplomové práce Vliv důvěryhodnosti výrobce automobilů na nákupní chování zákazníků MARTIN JIRUŠKA ŠKODA

Obhajoba diplomové práce Vliv důvěryhodnosti výrobce automobilů na nákupní chování zákazníků MARTIN JIRUŠKA ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O. P. S.

Obsah � Teoretické předpoklady diplomové práce � Představení � Výzkumný � Hypotéza značky Ford

Obsah � Teoretické předpoklady diplomové práce � Představení � Výzkumný � Hypotéza značky Ford a předmětných trhů záměr a zjištění � Doporučení � Závěrečné firmě Ford shrnutí

Teoretické předpoklady I. PROBLEMATIKA TVORBY ZNAČKY SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ Osobnost člověka Značka jako garant Uspokojování

Teoretické předpoklady I. PROBLEMATIKA TVORBY ZNAČKY SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ Osobnost člověka Značka jako garant Uspokojování potřeb Značka jako komunikačn í nástroj Systém nákupu Význam sociálních skupin

Teoretické předpoklady II. Důvěryhodnost • Důležitost budování důvěryhodnosti mezi značkou a zákazníkem • Rozhodování

Teoretické předpoklady II. Důvěryhodnost • Důležitost budování důvěryhodnosti mezi značkou a zákazníkem • Rozhodování o budoucnosti • Nejistota o produktu • Odbornost, důvěra, oblíbenost

Společnost Ford � Výroba drahých automobilů pro bohatou klientelu Levná auta, ale výrobně dokonalá

Společnost Ford � Výroba drahých automobilů pro bohatou klientelu Levná auta, ale výrobně dokonalá 6 kontinentů světa Oddanost poskytování vynikajících výrobků a služeb 70 výrobních podniků Systém rozmanitosti: výrobní postupy, zaměstnanci, zákaznické potřeby 164 tisíc zaměstnanců Dokonalé automobily za neustálého zvyšování efektivnosti ve výrobě

Ford Česká republika � Vstup na trh v roce 1993 � Společnost s ručením

Ford Česká republika � Vstup na trh v roce 1993 � Společnost s ručením omezením (100 % podíl Ford Motor Company) Společnost 2012 Prodeje v ks 2013 Podíl trhu v % Prodej v ks Podíl trhu v % Škoda Auto 53 778 30, 91 49 971 30, 33 Hyundai 15 162 8, 71 16 239 9, 86 Volkswagen 15 185 8, 73 14 948 9, 07 Ford 12 719 7, 31 9 460 5, 74 Peugeot 6 725 3, 86* 7 252 4, 40 Celkem 174 009 100 164 736 100 *V roce 2012 byl Peugeot až 7. hráčem na trhu za společnostmi Renault (6, 01% podíl trhu ) a Kia (4, 92 %) Zdroj: Svaz dovozců automobilů – Registrace nových znače v ČR za rok 2013 URL: <http: //portal. sdacia. cz/stat. php? n#rok=2013&mesic=12&kat=OA&vyb=ktg&upr=&obd=r&jine=false&lang=CZ&str=nova> [cit. 2014 -02 -28]

Ford Čínská lidová republika � 1995: Jiangling Motor Company (30 %) � 2001: Changan

Ford Čínská lidová republika � 1995: Jiangling Motor Company (30 %) � 2001: Changan Ford Automobile Corporation Společnost Podíl na trhu v % Shanghai VW 9, 9 Shanghai GM 9, 6 FAW – VW 9, 2 Beijing Hyundai 6, 5 Dongfeng Nissan 5, 0 Great Wall Motor 3, 8 DPCA 3, 5 Dongfeng Yueda Kia 3, 5 Changan Ford 3, 5 Geely Group 3, 3 Zdroj: Chinadaily. com. cn - Top car brands by sales volume in H 1. URL: <http: //www. chinadaily. com. cn/business/motoring/201307/18/content_16795553. htm > [cit. 2013 -01 -27].

Výzkumný záměr � Potvrdit/Vyvrátit hypotézu � Dotazníkové šetření (150 kontaktů ČR a 100 ČLR)

Výzkumný záměr � Potvrdit/Vyvrátit hypotézu � Dotazníkové šetření (150 kontaktů ČR a 100 ČLR) � Anonymní � 18 -65 let � Méně než 10 minut � Zvažoval v posledním roce nákup automobilu � Google survey a cílené zaslání dotazníku � Převážně uzavřené otázky a možnost výběru z předdefinovaných odpovědí � Návratnost ČR 64 %, ČLR 48 %

Výzkumný záměr Společnost Hyundai a důvěryhodnost Automobily a důvěryhodnost Společnost Ford a důvěryhodnost 33

Výzkumný záměr Společnost Hyundai a důvěryhodnost Automobily a důvěryhodnost Společnost Ford a důvěryhodnost 33 otázek Identifikační otázky

Potvrzení hypotézy NEEXISTUJE vliv důvěryhodnosti značky výrobce na nákupní chování zákazníků

Potvrzení hypotézy NEEXISTUJE vliv důvěryhodnosti značky výrobce na nákupní chování zákazníků

Zjištění z dotazníkového šetření I. � Důvěryhodnost zásadní při nákupním rozhodování Zdroj: Vlastní dotazníkové

Zjištění z dotazníkového šetření I. � Důvěryhodnost zásadní při nákupním rozhodování Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření � Cena � Známost značky

Zjištění z dotazníkového šetření II. Reálnost nabídky prodejce Kvalita provedení automobilu Známost značky automobilu

Zjištění z dotazníkového šetření II. Reálnost nabídky prodejce Kvalita provedení automobilu Známost značky automobilu Osobní zkušenost se značkou Možnost kontaktovat zástupce firmy Bezporucho vost automobilů Důvěryhodnost Hlavní faktory zvyšující důvěryhodnost značky

Doporučení firmě Ford I. � Vztaženo k vizím společnosti ◦ Systém rozmanitosti ◦ Oddanost

Doporučení firmě Ford I. � Vztaženo k vizím společnosti ◦ Systém rozmanitosti ◦ Oddanost poskytování vynikajících výrobků a služeb ◦ Dokonalé automobily a neustálé zvyšování efektivnosti � Rozmanitost Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření

Doporučení firmě Ford II. � Poskytování � Plně vynikajících výrobků a služeb nevyužitý potenciál

Doporučení firmě Ford II. � Poskytování � Plně vynikajících výrobků a služeb nevyužitý potenciál služby Ford Credit Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření

Doporučení firmě Ford III. � Dokonalé automobily a neustálé zvyšování efektivnosti � Bezporuchovost zvyšuje

Doporučení firmě Ford III. � Dokonalé automobily a neustálé zvyšování efektivnosti � Bezporuchovost zvyšuje důvěryhodnost ve značku � Větší téma v ČLR (50 %), vysoká čísla i v ČR (31 %) � Špatné provedení automobilů jako první asociace se značkou Ford: 10 % ČR i ČLR Identifikace problému Nalezení jeho řešení Dostatečná komunikace nových opatření

Závěrečné shrnutí I. � Existuje vliv důvěryhodnosti značky výrobce automobilů na nákupní chování zákazníků

Závěrečné shrnutí I. � Existuje vliv důvěryhodnosti značky výrobce automobilů na nákupní chování zákazníků � Budování důvěryhodnosti jako prostředek odlišení se od konkurentů � Budování důvěryhodnosti dlouhodobým úkolem, který může narušit sebemenší pochybení TRANSPARENTNOST KVALITA ZPRACOVÁNÍ OTEVŘENOST

PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY…

PROSTOR PRO VAŠE OTÁZKY…

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!