Obeh telovch tekutn ivochov RNDr Anna Plachtinsk Obeh

  • Slides: 16
Download presentation
Obeh telových tekutín živočíchov RNDr. Anna Plachtinská

Obeh telových tekutín živočíchov RNDr. Anna Plachtinská

Obeh telových tekutín Telové tekutiny - prepájajú tráviacu, dýchaciu a vylučovaciu sústavu v telách

Obeh telových tekutín Telové tekutiny - prepájajú tráviacu, dýchaciu a vylučovaciu sústavu v telách živočíchov. - Telové tekutiny vypĺňajú priestory medzi bunkami a tkanivami a prúdia v cievach obehovej sústavy. Obehovú sústavu tvoria cievy srdce

Obeh telových tekutín Telové tekutiny - krvomiazga – najmä u bezstavovcov s otvorenou obehovou

Obeh telových tekutín Telové tekutiny - krvomiazga – najmä u bezstavovcov s otvorenou obehovou sústavou; - krv - u živočíchov so zatvorenou obehovou sústavou. Pohyb telových tekutín zabezpečuje pulzujúce srdce.

Obeh telových tekutín Otvorená obehová sústava - je typická pre väčšinu bezstavovcov (napr. mäkkýše,

Obeh telových tekutín Otvorená obehová sústava - je typická pre väčšinu bezstavovcov (napr. mäkkýše, článkonožce).

Obeh telových tekutín Otvorená obehová sústava - koluje v nej krvomiazga, ktorá sa vylieva

Obeh telových tekutín Otvorená obehová sústava - koluje v nej krvomiazga, ktorá sa vylieva do telovej dutiny medzi orgány. - Krvomiazga privádza do tkanív živiny a kyslík, odvádza z nich nepotrebné látky späť do ciev. - Jednoduché srdce zabezpečuje pohyb krvomiazgy.

Obeh telových tekutín Zatvorená obehová sústava Obrúčkavce majú jednoduchú zatvorenú obehovú sústavu bez srdca.

Obeh telových tekutín Zatvorená obehová sústava Obrúčkavce majú jednoduchú zatvorenú obehovú sústavu bez srdca.

Obeh telových tekutín Zatvorená obehová sústava U stavovcov tvorí obehovú sústavu spleť ciev a

Obeh telových tekutín Zatvorená obehová sústava U stavovcov tvorí obehovú sústavu spleť ciev a srdce. Prúdi v nej krv.

Obeh telových tekutín Krv stavovcov - je červená nepriehľadná tekutina. Jej funkcie: 1) prenáša

Obeh telových tekutín Krv stavovcov - je červená nepriehľadná tekutina. Jej funkcie: 1) prenáša dýchacie plyny a živiny 2) odvádza odpadové látky a škodliviny 3) prenáša hormóny 4) pomáha udržiavať stálu telesnú teplotu 5) zabezpečuje obranyschopnosť organizmu 6) udržiava stálosť vnútorného prostredia Zložky krvi krvné bunky plazma (červené a biele krvinky, krvné doštičky)

Obeh telových tekutín Obehová sústava stavovcov Tvoria ju cievy a srdce. žily Cievy (privádzajú

Obeh telových tekutín Obehová sústava stavovcov Tvoria ju cievy a srdce. žily Cievy (privádzajú krv do srdca) tepny (odvádzajú krv zo srdca) vlásočnice (spájajú žily s tepnami, sú oveľa tenšie) Vlásočnice privádzajú k bunkám tkanív živiny z tráviacej sústavy a kyslík z dýchacej sústavy; odvádzajú do vylučovacej sústavy nepotrebné látky.

Obeh telových tekutín Obehová sústava stavovcov

Obeh telových tekutín Obehová sústava stavovcov

Obeh telových tekutín Obehová sústava stavovcov

Obeh telových tekutín Obehová sústava stavovcov

Obeh telových tekutín Obehová sústava rýb

Obeh telových tekutín Obehová sústava rýb

Obeh telových tekutín Obehová sústava obojživelníkov

Obeh telových tekutín Obehová sústava obojživelníkov

Obeh telových tekutín Obehová sústava plazov

Obeh telových tekutín Obehová sústava plazov

Obehová sústava vtákov a cicavcov

Obehová sústava vtákov a cicavcov

K O N I E C Ďakujem za pozornosť

K O N I E C Ďakujem za pozornosť