O velik ep Tatnek zasel epu D i

  • Slides: 20
Download presentation

O veliké řepě

O veliké řepě

Tatínek zasel řepu.

Tatínek zasel řepu.

Déšť i tatínek konví zalévali semínko.

Déšť i tatínek konví zalévali semínko.

Řepa rostla.

Řepa rostla.

Řepě se dařilo, rostla a byla stále větší.

Řepě se dařilo, rostla a byla stále větší.

Vyrostla řepa veliká, převeliká. Byla jí plná zahrádka.

Vyrostla řepa veliká, převeliká. Byla jí plná zahrádka.

Tatínek chtěl řepu vytáhnout.

Tatínek chtěl řepu vytáhnout.

Táhne, potahuje, ale řepu vytáhnout nemůže. F tatínka

Táhne, potahuje, ale řepu vytáhnout nemůže. F tatínka

Zavolal na pomoc maminku. Ta se postavila za tatínka a oba tahali řepu, ale

Zavolal na pomoc maminku. Ta se postavila za tatínka a oba tahali řepu, ale nevytáhli ji. F maminky F tatínka

F Alenky F maminky F tatínka Zavolali dcerku Alenku, aby jim pomohla. Tahali tatínek,

F Alenky F maminky F tatínka Zavolali dcerku Alenku, aby jim pomohla. Tahali tatínek, maminka i Alenka, ale řepu nevytáhli.

F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Alenka zavolala na pomoc bratříčka Zdeňka.

F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Alenka zavolala na pomoc bratříčka Zdeňka.

Zdeněk se postavil za Alenku, ta za maminku, maminka za tatínka. Táhnou, potahují, ale

Zdeněk se postavil za Alenku, ta za maminku, maminka za tatínka. Táhnou, potahují, ale řepu vytáhnout nemohou. Zdeněk zavolal pejska Punťu. F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka

F Punti F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Punťa se postavil za

F Punti F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Punťa se postavil za Zdeňka , Zdeněk za Alenku, Alenka za maminku, maminka za tatínka. Táhnou, potahují, ale řepu vytáhnou nemohou. Punťa zavolal na pomoc kočku Micku.

F Micky F Punti F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Přiběhla Micka

F Micky F Punti F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Přiběhla Micka a postavila se za Punťu, Punťa za Zdeňka, Zdeněk za Alenku, Alenka za maminku, maminka za tatínka. Všichni táhnou a táhnou.

Najednou bum a bác! Tatínek drží řepu. Sláva, už ji vytáhli! F Micky FPunti

Najednou bum a bác! Tatínek drží řepu. Sláva, už ji vytáhli! F Micky FPunti F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka

F – výslednice sil Síla, která má na těleso stejný účinek jako všechny současně

F – výslednice sil Síla, která má na těleso stejný účinek jako všechny současně působící síly. Vzniká skládáním všech sil. F F Micky FPunti F Zdeňka F Alenky F maminky F tatínka Výslednice všech sil stejného směru má se všemi silami stejný směr a rovná se součtu jejich velikostí. Dá se vyjádřit i matematicky: F tatínka + F maminky + F Alenky + F Zdeňka + F Punti + F Micky = F

10 t Kamion musí přejet most, na kterém je značka zákazu vjezdu vozidel o

10 t Kamion musí přejet most, na kterém je značka zákazu vjezdu vozidel o hmotnosti větší než 10 tun. Automobil bez nákladu má hmotnost 3 500 kg. Vypočítej, jaký náklad může naložit, aby bezpečně přejel most. Vypočítej síly a nakresli vektorové znázornění sil působících na most. Maximální povolená hmotnost m = 10 000 kg. Hmotnost kamionu m = 3 500 kg. Maximální hmotnost nákladu = 10 000 kg – 3 500 kg = 6 500 kg. Kamion může převážet maximálně 6 500 kg nákladu.

Budeme-li posuzovat příklad z hlediska působení sil, tak síla prázdného kamionu se sčítá se

Budeme-li posuzovat příklad z hlediska působení sil, tak síla prázdného kamionu se sčítá se silou nákladu. Síla, kterou působí prázdný automobil na most F + síla nákladu působící na most a F n , nesmí překročit 100 000 N. Vektorové znázornění sil: Fa + Fn = F max 35 000 N + F = 100 000 N n F n= 100 000 N – 35 000 N Fa Fn = 65 000 N Řidič kamionu by měl pro jistotu snížit náklad tak, aby nedošlo k poškození mostu. Na příklad na hodnotu 55 000 N, což odpovídá hmotnosti nákladu 5 500 kg. F n Fa n = F max

Jedna cisterna pojme 20 000 litrů topného oleje. a) Vypočítej hmotnost topného oleje v

Jedna cisterna pojme 20 000 litrů topného oleje. a) Vypočítej hmotnost topného oleje v jedné cisterně. b) Vypočítej, jakou hmotnost bude mít vlak 30 cisteren. Výsledky: a) 18 600 kg b) 558 000 kg ρ = 930 kg/m topného oleje 3