O IESU O LE FAIAOGA SILI Lesona 5

  • Slides: 9
Download presentation
O IESU O LE FAIA’OGA SILI Lesona 5 mo Oketopa 31, 2020

O IESU O LE FAIA’OGA SILI Lesona 5 mo Oketopa 31, 2020

O Iesu o le faia’oga sili ma e le tusa ma se tasi. O

O Iesu o le faia’oga sili ma e le tusa ma se tasi. O ai Iesu? Na ia a’oa’oina i tatou pe fa’apeī le Atua [“O l ē ua va’ai mai iā te a’u, ua va’ai o ia i le Tamā. ” (Ioane 14: 9)]; Na ia faia le fa’ata’iga pe fa’apeī ona tatou ola [“Auā ua ou avatu le fa’aa’oa’o iā te outou, e pei ona ou faia iā te outou. ” (Ioane 13: 15)]; ua ia totogia le tau o a tatou agasala ma toe fai le leleiga o i tatou ma le Atua [“Sa iā Keriso le Atua, ua fa’aleleia e ia le lalolagi iā te ia, ua le ta’ua a latou agasala iā te i latou; ua ia tu’uina mai fo’i iā te i matou le ‘upu o le leleiga. ” (2 Korinito 5: 19)]. A aunoa ma se alofaga o ni manatu, o Iesu o le faia’oga sili e a’o ona tatou tapua’ia. O le mamalu o le Tamā O le fa’ata’iga O lē na faia le leleiga O le taua o tapua’iga

O LE MAMALU O LE TAMĀ(I) “Ua fetalai atu Iesu iā te ia, ‘Filipo

O LE MAMALU O LE TAMĀ(I) “Ua fetalai atu Iesu iā te ia, ‘Filipo e, ua loa lava ona ou i ai iā te outou, ae te le’i iloa ‘ea a’u? O ēl ua va’ai mai iā te a’u, ua va’ai o ia i le Tamā; pe se a fo’i e te fai mai ai, ‘Fa’ailoa mai le Tama iā te’i matou’? ’ ” (Ioane 14: 9) Eperu 1: 1 -3 o lo’o fa’apupula mai ai e le’i mafai ona toe fesilafa’i le Atua ma le tagata ina ua ofi mai le agasala i le lalolagi. O le mea lea, na ia fa’aali mai e ala i perofeta (f. 1). O lena fa’aaliga e le’i lelei. Ua na’o Iesu e atagia manino ai le Atua (f. 2), ona o ia o le Atua (f. 3): O ia o le malama o lona mamalu O ia na te fa’apupulaina le fa’atusa o lona lava tagata Na te taofimauina mea uma Na ia fa’amamāina a tatou agasala O lo’o ia nofo nei i le itu taumatau o le Atua Na afio mai Iesu ina ia ona maua le mea moni e fa’atatau i le Atua ma fa’aali mai iā i tatou “le mamalu o le Atua i fofoga o Keriso Iesu. ” (2 Korinito 4: 6)

O LE MAMALU O LE TAMĀ (II) “Ua fetalai atu Iesu iā te ia,

O LE MAMALU O LE TAMĀ (II) “Ua fetalai atu Iesu iā te ia, ‘Filipo e, ua loa lava ona ou i ai iā te outou, ae te le’i iloa ‘ea a’u? O ēl ua va’ai mai iā te a’u, ua va’ai o ia i le Tamā; pe se a fo’i e te fai mai ai, ‘Fa’ailoa mai le Tama iā te’i matou’? ’ ” (Ioane 14: 9) Ua fa’aali mai e Iesu le mamalu ma le amio a le Tamā. Ina ia iloa ai e tagata le Atua iā te ia. O Iesu o le fa’atusa lea o le Atua (Eperu 1: 3), ma ua suia i tatou i le fa’atusa o Iesu (Roma 8: 29) ina ia atagia iā te’i tatou le mamalu ma le amio a le Tamā i lenei lalolagi. O Iesu o le malama o le lalolagi (Ioane 8: 12), ma ua faia i tatou ma malama (Mataio 5: 14) e fa’amalama ai le lalolagi i le poto o lana amio. O le tele o taimi tatou te mafuta ma Iesu, o le tele fo’I lena o lona mamalu e atagia mai ai. “Ae o tatou uma, ma o tatou foliga e le fa’aalia, fa’auta, e pei o le faata le mamalu o le Ali’i, ua suia i le fa’atusa lava e tasi o lona mamalu atoa, e ala lea i le agaga o le Ali’i. ” (2 Korinito 3: 18)

“O le talanoa e fa’atatau i tagata i ona luma, na afio mai Keriso

“O le talanoa e fa’atatau i tagata i ona luma, na afio mai Keriso ia pei o le tasi tagata, ma o le taimi lava lea e tasi e atagia ai lo tatou Tamâ o i le lagi i tagata agasala. O ia lea ua suia le iai o le Tama mai lava i le amataga, o ia o le fa’atusa va’aia o le Atua e le va’aia, ua na’o ia na mafai ona fa’aalia le amio fa’aatua o le tagata […] Agamalû, alofa, agalelei, ma le lê fa’ailoga tagata, ua ia suia le amio a le Atua, ma ua ofoina atu e ‘au’auna i le Atua ma tagata. ” E. U. (O le Fe’au o le Fa’amalologa, matā’upu. 35, i. 422)

O LE FA’ATA’IGA “Auā ua ou avatu le fa’aa’oa’o iā te outou, e pei

O LE FA’ATA’IGA “Auā ua ou avatu le fa’aa’oa’o iā te outou, e pei ona ou faia iā te outou. ” (Ioane 13: 15) Ina ia muli i fa’ata’iga a Iesu, e tatau ona tatou a’oa’oina pe fa’apeī lona soifuaga a’o i ai i lenei Lalolagi. Na fa’amatala au’ili e Paulo le amio a Iesu ma e fa’apeī ona tatou fa’ata’i iā te ia i le Filipi 2: 3 -11. Loto maulalo (taga’i i le Mataio 11: 29; Isaia 66: 2) Usita’i (taga’i i le Luka 22: 42; Mataio 7: 21) O le galuega sili a le Atua e fa’atatau I a’oa’oga ma le fa’aolataga lea ua ‘ausia, e le ona o le fa’amaualugaina o tatou tagata ae o le fa’amaulaloina o tatou tagata i luma o le Atua, usita’i iā te ia, ma ‘avea ma ‘aua’una i isi tagata. Faia le measili (taga’i i le Mareko 10: 56; 3 Ioane 1: 5)

O LĒ NA FAIA LE LELEIGA “O lenei, sa iā Keriso le Atua, ua

O LĒ NA FAIA LE LELEIGA “O lenei, sa iā Keriso le Atua, ua fa’aleleia e ia le lalolagi iā te ia, ua le ta’ua a latou agasala iā te’i latou; ua ia tu’uina mai fo’i iā te’i matou le ‘upu o le leleiga. ” (2 Korinito 5: 19) Ua fausia e le agasala se lua tele lava i le va o le Atua ma le tagata. Ua le mafai ona tatou tapunia lea lua. O le mea e tupu, o le agasala o lo’o iā te’i tatou o lo’o taofiofia ai i tatou mai le mana’o e faia sea tulaga. Ua faia e le Atua le ulua’i la’asaga. Ua ia ‘aumaia lona atali’i e faia le leleiga mo i tatou ma ia. Ua ia ‘aumaia fo’i le avanoa e salamo ai o tatou loto (Roma 2: 4). O Iesu o lē Foafoa ma na te fa’atumauina le ola, ma ua ia fa’aolaina i tatou i le satauro. Ua ia fa’amagaloina a tatou agasala ma faia le leleiga o i tatou ma le Atua. Ua ia finagalo fo’i e fai i tatou ma vaega o lana galuega fa’aola i mea o lo’o tatou nonofo ai (Kolose 1: 15 -20).

O LE TAUA O TAPUA’IGA “Ua tatau lava le Tama’i mamoe na fasia ina

O LE TAUA O TAPUA’IGA “Ua tatau lava le Tama’i mamoe na fasia ina ia tu’uina atu iā te ia le mana, ma le ‘oa, ma le poto, ma le malosi, ma le fa’ane’ega, ma le vi’iga, ma le fa’amanū !” (Fa’aaliga 5: 12) Ua fautuaina le tagata ina ia tapua’i iā Iesu ina ua ‘avea o ia ma tagata. O se vaega o agelu i fetu pupula lea na omai e fa’alauiloa le afio mai o le Fa’aola, le Mesia, ma le Tupu o tupu. O lena fa’asalalauga na lagonaina i mauga o Petele’ema, ma na iloa mai Mesopotamia. Na tamo’e le leoleo mamoe i le fale o manu ina ua latou maua le tala. Ua latou malama o le pepe fou ua soifua mai o le Fa’aola lea, ona latou tapua’i ai lea iā te ia ma fa’asoa atu le tala (Luka 2: 8 -20). Na malama le ‘au makoi mai Sasa’e o le agelu e tauala mai le fetu, o le fa’ataunu’uina lea o le valo’aga e fa’ailoa mai ai le afio mai o le Fa’aola. Ua latou sauni e feiloa’i iā te ia ona malaga ai lea i le fale o manu e tapua’i iā te ia ma ‘ave ai a latou mea alofa (Mataio 2: 1 -12). E pei o i latou, ua vala’auina fo’i i tatou e tapua’i iā keriso (Fa’aaliga 5: 13).

“O le galuega a le Alo pele o le Atua ua faia lea ina

“O le galuega a le Alo pele o le Atua ua faia lea ina ia feso’ota’i ai mea na foafoaina ma mea e le’i Foafoaina, o mea e mafai ona faitauina ma mea e le mafai ona Faitauina, ma iâ te ia lava ia, o se matâ’upu tele lea e galueina ai o tatou manatu mo tatou lava olaga. O le galuega lenei a Keriso e fa’amautinoaina ai i latou e ofoina atu mo isi si’omaga ona o lo latou lelei, fa’atuatuaina, atoa ai ma le fa’aolaina o ê ua leiloloa ma fano i lenei lalolagi. Ua ia tatala le ‘auala mo ê le fa’amaoni ina ia toe fo’i i la latou ta’utinoga ma le Atua, a’o le taimi lava e tasi na te tu’uina le tali pupuni e si’omia ai i latou ua mamâ, ne’i mea ane ua toe pesia ma fa’aleagaina i latou. ” E. U. (Fe’au mo Tupulaga, matā’upu. 81, i. 253)