Nzev Sdla mstsk sdla Pedmt ronk Zempis 2

  • Slides: 17
Download presentation
Název Sídla - městská sídla Předmět, ročník Zeměpis, 2. ročník Tematická oblast Sociální prostředí

Název Sídla - městská sídla Předmět, ročník Zeměpis, 2. ročník Tematická oblast Sociální prostředí Anotace Prezentace na téma městská sídla, obsahuje otázky a úkoly Klíčová slova vymezení města, urbanizace, slum, aglomerace, konurbace, megalopole Autor Mgr. Tomáš Pospíšil Datum leden 2013 Škola Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Projekt EU peníze středním školám, reg. č. : CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0221

SÍDLA městská sídla Po 2 DUM č. 20

SÍDLA městská sídla Po 2 DUM č. 20

Vymezení města ¥ počet obyvatel ¥ OSN – 10000, ČR – 5000, Island –

Vymezení města ¥ počet obyvatel ¥ OSN – 10000, ČR – 5000, Island – 200, Japonsko – 50000 ¥ hustota obyvatel ¥ převaha obyvatel pracujících v průmyslu a službách ¥ ráz zástavby (vícepodlažní domy) ¥ množství služeb a funkcí

Historický vývoj měst ¥ starověk, středověk – střediska obchodu, řemesel, správy, hospodářská a vojenská

Historický vývoj měst ¥ starověk, středověk – střediska obchodu, řemesel, správy, hospodářská a vojenská funkce ¥ novověk počátek - rozvoj přístavů díky zámořským objevům ¥ později industrializace = překotný růst, obytné čtvrti, průmyslové zóny ¥ ¥ současnost – střediska služeb, zaměstnanosti u velkých měst, miliónová města

Nejstarší…… Obr. 1 Jericho, stáří 9000 let př. n. l.

Nejstarší…… Obr. 1 Jericho, stáří 9000 let př. n. l.

Současné trendy ¥ urbanizace – stěhování do měst (50 % obyvatel světa) ¥ suburbanizace

Současné trendy ¥ urbanizace – stěhování do měst (50 % obyvatel světa) ¥ suburbanizace –stěhování do předměstí nebo vesnic v okolí velkých měst, sídelní kaše, vysídlování jádra města, urbanistická katastrofa!!!

Suburbanizac e Obr. 2 Suburbie v Colorado Springs

Suburbanizac e Obr. 2 Suburbie v Colorado Springs

Miliónová města ¥ nárůst zejména v rozvojových zemích Obr. 3 Miliónová města

Miliónová města ¥ nárůst zejména v rozvojových zemích Obr. 3 Miliónová města

Slum ¥ chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, které se nacházejí

Slum ¥ chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, které se nacházejí hlavně na předměstích velkoměst v chudých státech ¥ Brazílie – favellas ¥ hrozné hygienické podmínky ¥ kriminalita ¥ Milionář z chatrče

Slum Obr. 4 Bombaj, ve slumech žije 40 % obyvatel

Slum Obr. 4 Bombaj, ve slumech žije 40 % obyvatel

Městská populace ve slumech Obr. 5 Městská populace v slumech

Městská populace ve slumech Obr. 5 Městská populace v slumech

Aglomerace ¥ srůstání města s menším sídly

Aglomerace ¥ srůstání města s menším sídly

Konurbace ¥ srůstání větších měst

Konurbace ¥ srůstání větších měst

Megalopole srůst aglomerací nebo konurbací, miliónová města ¥ Bos. Wash, Chi. Pits, San –

Megalopole srůst aglomerací nebo konurbací, miliónová města ¥ Bos. Wash, Chi. Pits, San – San (USA) ¥ Severní Porýní (Něm. ) ¥ Tokio –Jokohama (Jap. ) ¥ Čínské megalopole ¥ ¥ ¥ 160 měst přes milion obyvatel. největší megalopole Čchung-Čching (31 milionů obyvatel) Šanghaj, Peking plánovaná výstavba 40 mil. megalopole na jihu Číny

Megalopole Obr. 6 Tokio, podle některých zdrojů největší město světa (až 34 mil. obyvatel)

Megalopole Obr. 6 Tokio, podle některých zdrojů největší město světa (až 34 mil. obyvatel)

Otázky a úkoly ¥ Co je to metropole? ¥ Podle seznamu ve školním atlasu

Otázky a úkoly ¥ Co je to metropole? ¥ Podle seznamu ve školním atlasu vyhledejte největší města na mapě světa.

Zdroje ¥ ¥ ¥ ¥ Obr. 1 Jericho [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod

Zdroje ¥ ¥ ¥ ¥ Obr. 1 Jericho [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 Unported, 2. 5 Generic, 2. 0 Generic and 1. 0 Generic license. z WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Jericho_053 a. jpg Obr. 2 Suburbie [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution. Share Alike 3. 0 Unported license. na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Suburbia_by_David_Shankbone. jpg Obr. 3 Miliónová města [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 Unported license. na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: 2006 megacities-1 -. jpg Obr. 4 Bombaj [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2. 0 Generic license. na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Wadala_slums__Mumbai. jpg Obr. 5 Populace ve slumech. Upraveno podle [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Urban_population_living_in_slums. png Obr. 6 Tokio [cit. 2014 -01 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3. 0 Unported license. na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Skyscrapers_of_Shinjuku_2009_January. jpg [online]. [cit. 2014 -01 -20]. Dostupné z: http: //zpravy. idnes. cz/nejvetsi-mesto-sveta-054/zahranicni. aspx? c=A 110125_170336_zahranicni_ipl