Nzev S slo projektu Nzev projektu Stedn kola

  • Slides: 9
Download presentation
Název SŠ: Číslo projektu: Název projektu: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace CZ. 107/1.

Název SŠ: Číslo projektu: Název projektu: Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace CZ. 107/1. 500/34. 340526 Moderní škola Předmět: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Mezopotámská literatura Téma: Epos o Gilgamešovi Ročník: 1. Jméno autora: Petra Hanzlíčková Datum tvorby: září 2013 Anotace: Materiál slouží k získání základních informací o nejstarším eposu světové literatury, součástí prezentace jsou také otázky k textu, který lze najít v čítance.

Epos o Gilgamešovi Písemnictví Mezopotámie

Epos o Gilgamešovi Písemnictví Mezopotámie

Epos o Gilgamešovi q asi 2000 př. Kristem (definitivní kanonická podoba) q považován za

Epos o Gilgamešovi q asi 2000 př. Kristem (definitivní kanonická podoba) q považován za nejstarší epos světové literatury, ale i za nejstarší literární památku světa vůbec q rozsah: 3000 veršů na 12 tabulkách s klínovým písmem (akkadský zápis pocházející ze 7. stol. př. n. l. )

Epos o Gilgamešovi q epos se nedochoval celý q byl rozšířen po celé oblasti

Epos o Gilgamešovi q epos se nedochoval celý q byl rozšířen po celé oblasti Blízkého východu i mimo Mezopotámii q měl velký vliv na pozdější literární díla, zejména na Odysseu a bibli (motiv potopy světa, vznik světa a člověka).

Epos o Gilgamešovi q Stručný obsah: Gilgameš, ze dvou třetin bůh a z jedné

Epos o Gilgamešovi q Stručný obsah: Gilgameš, ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk, je vládcem ve městě Uruku. Jeho obyvatelům vládne tvrdě a bezohledně. Lidé požádají bohy o pomoc a ti sešlou na zem polodivokého člověka Enkidu, který s Gilgamešem zápasí, porazí ho, nakonec se však spřátelí. Společně zažívají mnohá dobrodružství ( vypraví se do hor zničit krutého obra Chuvavu, zabíjí nebeského býka), ale Enkidu nakonec umírá. Po jeho smrti prožívá Gilgameš řadu dalších dobrodružství, snaží se najít tajemství věčného života. Svému úsilí je velice blízko ve chvíli, kdy má bdít 6 dní a 7 nocí, nakonec ovšem usíná. Epos končí rozhovorem Gilgameše s duší Enkida.

Epos o Gilgamešovi q 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úkoly k

Epos o Gilgamešovi q 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úkoly k textu: Co se z textu dozvídáme o Gilgamešovo vzhledu? Najdi v textu, kde je Gilgamešův vzhled popsán. Jaké měl charakterové vlastnosti? Co víme o jeho původu? Kdo je Enkidu? Co prožívá Gilgameš po smrti svého přítele? Kdo je Utanapište? Proč za ním Gilgameš putuje? Získá nakonec Gilgameš nesmrtelnost? V které další knize nalezneme líčení potopy světa?

Epos o Gilgamešovi q 1. Řešení: Gilgameše, postavou dokonalého, … Nebeský Šamaš mu propůjčil

Epos o Gilgamešovi q 1. Řešení: Gilgameše, postavou dokonalého, … Nebeský Šamaš mu propůjčil krásu, … Tak stvořili velcí bozi Gilgameše: vysoká jedenáct loktů postava jeho byla, a devět pídí v šíři měřila prsa jeho a tři pídě dlouhé bylo jeho mužství.

Epos o Gilgamešovi q Řešení: 2. Silný, statečný, ale také tvrdý a bezohledný vládce,

Epos o Gilgamešovi q Řešení: 2. Silný, statečný, ale také tvrdý a bezohledný vládce, milující přítel, … 3. Gilgameš byl ze dvou třetin bůh (po své matce, bohyně Ninsun) a z jedné třetiny člověk (po svém otci). 4. Enkidu – polodivoký člověk, kterého sešlou bohové jako Gilgamešova soupeře, který ho má ztrestat. Dojde k zápasu, nakonec se ovšem oba bojovníci spřátelí. 5. Pro svého přítele, kterého Gilgameš miloval, pláče a trápí se. 6. Gilgameš se rozhodne po smrti Enkida hledat nesmrtelnost, proto putuje za Utanapištěm, který jako jediný člověk přežil spolu se svou ženou potopu světa. 7. Byť dostane Gilgameš radu, jak nesmrtelnost získat, nakonec se tak nestane. 8. Motiv potopy světa nalezneme např. v Bibli, v první knize Mojžíšově.

Použité zdroje q Blažke, J. : Kouzelné zrcadlo literatury – Od Gilgameše k Harlekýnovi.

Použité zdroje q Blažke, J. : Kouzelné zrcadlo literatury – Od Gilgameše k Harlekýnovi. Velryba, Praha 2006. q Prokop, V. : Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století aneb od Mezopotámie po naše národní obrození. O. K. -Soft, Sokolov 2001.