NZEV KOLY Zkladn kola Uhersk Ostroh okres Uhersk

  • Slides: 14
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Blanka

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Blanka Hipčová NÁZEV: VY_52_INOVACE_02_CH+PŘ_07 TÉMA: PŘ – 8. A – Lidská plemena ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1616

Anotace Výuková prezentace je určena žákům 8. roč. ZŠ. Žáci na základě vyobrazení rozlišují

Anotace Výuková prezentace je určena žákům 8. roč. ZŠ. Žáci na základě vyobrazení rozlišují 3 základní lidská plemena, určují charakteristiku těchto antropologií definovaných plemen, jsou poučeni o jejich společném historickém vývoji i o zneužití rasové teorie v 19. , 20. století ale i v současnosti. Součástí prezentace jsou základní informace o značně opomíjeném českém antropologovi světového významu Aleši Hrdličkovi. Vzhledem k rapidně se zvyšující migraci zástupců různých plemen se žáci seznámí i s některými typy míšenců a jejich názvy. Získané poznatky si žáci ověří v závěrečném opakování, které je vyučujícím vedeno formou soutěže.

LIDSKÁ PLEMENA

LIDSKÁ PLEMENA

Ø Ø Ø mají společný historický vývoj, který vedl vlivem rozdílného životního prostředí u

Ø Ø Ø mají společný historický vývoj, který vedl vlivem rozdílného životního prostředí u jednotlivých skupin k vytvoření shodných dědičně vázaných znaků (morfologické i fyziologické znaky) jednotlivá plemena se od sebe odlišují např. množstvím pigmentu v kůži (určuje barvu pleti a vlasů), tělesnými proporcemi, tvarem lebky, očí a nosu v současné době neexistuje žádná vědecká definice lidských ras, a to díky plynulé migraci populací

Ø Ø dříve uznávaná klasická rasová teorie byla v období 19. a počátku 20.

Ø Ø dříve uznávaná klasická rasová teorie byla v období 19. a počátku 20. století zneužita nacistickou ideologií, dnes je naštěstí ve světě hlásání rasismu trestně stíháno z hlediska antropologie rozlišujeme 3 základní lidská plemena, která lze dále dělit na jednotlivé antropologické typy (např. u bílého plemene rozlišujeme tyto antropologické typy: alpinský, baltický, nordický, dinárský a mediteránní)

ALEŠ HRDLIČKA Ø Ø Ø byl významný a celosvětově uznávaný český antropolog a lékař

ALEŠ HRDLIČKA Ø Ø Ø byl významný a celosvětově uznávaný český antropolog a lékař antropologii přispěl svou teorií o plemenném rozrůznění lidstva a teorií o jednotném původu a vývoji člověka Hrdličkovo muzeum člověka v Praze při Přírodovědecké fakultě UK obsahuje řadu exponátů z jeho vědeckých výprav, které * 30. 3. 1869 v Humpolci + 5. 9. 1943 ve Washingtonu, dokumentují vývoj člověka D. C.

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PLEMENA BÍLÉ (EUROPODNÍ) plemeno v v v původem je z Evropy, západní

ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PLEMENA BÍLÉ (EUROPODNÍ) plemeno v v v původem je z Evropy, západní Asie a severní Afriky kůže je světlá až tmavohnědá úzký až středně široký obličej s úzkým a výrazným nosem a bradou vlasy jsou mírně vlnité až kadeřavé, různé barvy a elipsovitého průřezu silně vyvinuté je ochlupení zvláště u mužů (mají vousy) toto plemeno postupně proniklo do všech světadílů

ŽLUTOHNĚDÉ (MONGOLOIDNÍ) plemeno v v v v kolébkou tohoto plemene je pravděpodobně Čína rozšířeno

ŽLUTOHNĚDÉ (MONGOLOIDNÍ) plemeno v v v v kolébkou tohoto plemene je pravděpodobně Čína rozšířeno je v oblasti východní a jihovýchodní Asie, v severní a jižní Americe pleť je světlá, nažloutlá až snědá obličej je plochý a široký, s výraznými lícními kostmi a středně širokým nosem oči jsou tmavé, šikmé a úzké vlasy mají kruhovitý průřez, jsou rovné, černé nebo velmi tmavé dosahují malého vzrůstu a u mužů je slabé ochlupení v současnosti se jedná o nejpočetnější plemeno, z kterého během vývoje vznikli indiáni a Eskymáci

ČERNÉ (NEGROIDNÍ) plemeno v v v v pochází ze subsaharské (střední a jižní) Afriky,

ČERNÉ (NEGROIDNÍ) plemeno v v v v pochází ze subsaharské (střední a jižní) Afriky, Austrálie a z některých částí Asie a přilehlých ostrovů kůže je tmavá v důsledku vyššího obsahu kožního pigmentu melaninu a obsahuje větší množství potních žláz široký obličej je doplněn masitými rty a plochým širokým nosem oči bývají kulaté a tmavě hnědé tmavé kudrnaté vlasy mají v průřezu tvar zploštěného oválu (někdy ledvinovitě promáčklý) není vyvinuto téměř žádné ochlupení a vousy toto plemeno bylo v době obchodu s otroky násilím rozšířeno po celém světě

Míšenci - příklady Mestici – bílé a žlutohnědé (indián) plemeno Mulati – bílé a

Míšenci - příklady Mestici – bílé a žlutohnědé (indián) plemeno Mulati – bílé a černé plemeno Zambové – černé a žlutohnědé (indián) plemeno Malgaši – černé a žlutohnědé plemeno Kreolové – bílé a černé plemeno Kastico – mestic a bílé plemeno Kajot – mulat a mestic zambo + mestic

Opakování • • Jak se jmenuje náš antropolog světového významu ? Jaká základní lidská

Opakování • • Jak se jmenuje náš antropolog světového významu ? Jaká základní lidská plemena rozlišuje antropologie? K jakému plemeni náleží indiáni a Eskymáci? U kterého plemene je nejvyšší obsah melaninu v kůži?

Opakování - odpovědi • • Jak se jmenuje náš antropolog světového významu ? Aleš

Opakování - odpovědi • • Jak se jmenuje náš antropolog světového významu ? Aleš Hrdlička Jaká základní lidská plemena rozlišuje antropologie? Bílé, žlutohnědé, černé K jakému plemeni náleží indiáni a Eskymáci? Obě skupiny náleží k žlutohnědému U kterého plemene je nejvyšší obsah melaninu v kůži? U černého

Citace • • • Soubor: Race. Mugshots. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia

Citace • • • Soubor: Race. Mugshots. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 11. 12. 2004, 13: 55 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Soubor: Ales hrdlicka. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 15. 2. 2008, 14: 47 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Soubor: Eva Habermann. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 15. 7. 2008, 10: 00 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Fichier: QEQ 2. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 4 novembre 2008 à 22: 52 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Fichier: Guliskhan Nakhbayeva 2008 a. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 29 avril 2009 à 13: 14 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . File: Munakatatakurou. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 13: 55, 24 April 2009 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: .

 • • File: San lady botswana. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia

• • File: San lady botswana. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 14: 35, 2 May 2007 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Soubor: Kenyan man 2. jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 29. 7. 2005, 18: 03 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Index. php? title=Datei: Jose rizal 01. jpg&filetimestamp=20050816125336. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 13: 53, 16. Aug. 2005 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: . Soubor: Hugo. Chavez 1824. jpeg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 5. 8. 2005, 16: 33 [cit. 2011 -11 -13]. Dostupné z WWW: .