NZEV KOLY Zkladn kola T G Masaryka Bojkovice

  • Slides: 11
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Diana

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Diana Jančářová NÁZEV: Poloha a územní rozloha států TÉMATICKÝ CELEK: Společenské a hos. prostředí ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 0882

POLOHA A ÚZEMNÍ ROZLOHA STÁTŮ

POLOHA A ÚZEMNÍ ROZLOHA STÁTŮ

 • polohu každého státu světa lze určit podle zeměpisných souřadnic, podnebných pásů, podle

• polohu každého státu světa lze určit podle zeměpisných souřadnic, podnebných pásů, podle jejich polohy mezi oceány, moři a pevninou • Státy dělíme: 1. přímořské - přístup k moři budování přístavů, které jsou dalším důležitým spojením obchodu s jinými státy (Itálie, Španělsko, …. ) 2. vnitrozemské - bez přístupu k moři (ČR, Slovensko, …) 3. ostrovní státy - jsou tvořeny územím jednoho hlavního ostrova (Island, Kuba, …. ) 4. souostrovní státy - jeden stát tvoří celé souostroví (Japonsko, Filipíny, …. )

 • Územní rozloha : nemá vliv na postavení státu v mezinárodních vztazích •

• Územní rozloha : nemá vliv na postavení státu v mezinárodních vztazích • Největší státy jednotlivých kontinentů: Evropa – Rusko Asie – Rusko, Čína Severní Amerika – Kanada Jižní Amerika – Brazílie Austrálie – Australský svaz Afrika – Súdán

 • Státy s největší rozlohou: 1. Rusko 2. Kanada 3. Čína 4. USA

• Státy s největší rozlohou: 1. Rusko 2. Kanada 3. Čína 4. USA 5. Brazílie

 • Státy s nejmenší rozlohou: 1. Vatikán 2. Monako 3. Nauru 4. Tuvalu

• Státy s nejmenší rozlohou: 1. Vatikán 2. Monako 3. Nauru 4. Tuvalu 5. San Marino

Vatikán

Vatikán

Monako

Monako

San Marino

San Marino

Nauru

Nauru

Použitá literatura • • CHALUPA Petr – DEMEK Jaromír – RUX Jaromír. Zeměpis pro

Použitá literatura • • CHALUPA Petr – DEMEK Jaromír – RUX Jaromír. Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy – Lidé žijí a hospodaří na Zemi. 1. vydání. Praha: SPN, 2003. 64 s. ISBN 80 -7235 -004 -8 http: //www. christnet. cz/magazin. Puvodni/Obrazky/k_clankum/vatican_city. jpg http: //www. mapa-sveta. info/images/Monako-img. jpg https: //www. italieonline. eu/user/blogimg/summer/san-marino. jpg http: //4. bp. blogspot. com/Jq 6 dxxl. Cps. Y/To 1 d. IXb. Xfm. I/AAAAB 7 s/0 r. U 5 CMi 4 dw. Q/s 1600/nauru 2. jpg http: //www. un. org/democracyfund/Images/nauru 2. jpg http: //www 1. american. edu/ted/images/wherenau. gif