NZEV KOLY Zkladn kola T G Masaryka Bojkovice

  • Slides: 11
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Marie

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Marie Polanská NÁZEV: VY_32_INOVACE_20_národní park Podyjí TÉMATICKÝ CELEK: Místo, kde žijeme ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 0882

�Anotace : �Program slouží k procvičování �a opakování vlastivědného učiva �ve 4. ročníku.

�Anotace : �Program slouží k procvičování �a opakování vlastivědného učiva �ve 4. ročníku.

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Je se

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Národní park Podyjí je dosud jediným moravským národním parkem. Je se svou rozlohou nejmenším národním parkem v České republice. Rozkládá se podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem.

Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními

Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními útvary a kamennými moři.

Meandr je zákrut řeky, způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a

Meandr je zákrut řeky, způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé.

Skalní útvar vřesoviště Kamenné moře Stepní lokalita

Skalní útvar vřesoviště Kamenné moře Stepní lokalita

Ledové sluje v číslech: Délka chodeb: cca 1000 m Nejhlubší propast: 40 m (v

Ledové sluje v číslech: Délka chodeb: cca 1000 m Nejhlubší propast: 40 m (v jeskyni Brněnská) Nejnižší naměřená teplota: -18°C (v jeskyni Ledový sklep - únor 2010)

hýl obecný ještěrka zelená vážka červená výr velký ostruháček dubový dudek chocholatý

hýl obecný ještěrka zelená vážka červená výr velký ostruháček dubový dudek chocholatý

FLORA V PODYJÍ korálovec bukový vřes obecný mišpule plod střevíčník pantoflíček vstavač kukačka oměj

FLORA V PODYJÍ korálovec bukový vřes obecný mišpule plod střevíčník pantoflíček vstavač kukačka oměj jedhoj

� NP Podyjí leží na …… naší vlasti, na hranicích s …………………. . .

� NP Podyjí leží na …… naší vlasti, na hranicích s …………………. . . v …………. kraji, v ……………úvalu. � Je …………. . moravským NP. � …………………je zákrut řeky, způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé. Protéká jím řeka …………. . od města ……………. po město…………… � Jak se jmenují tito ptáci?

�Použitá literatura: � Vlastivěda 4 ( učebnice pro 4. ročník základní školy) Poznáváme naši

�Použitá literatura: � Vlastivěda 4 ( učebnice pro 4. ročník základní školy) Poznáváme naši vlast (Nová škola)