NZEV KOLY Zkladn kola T G Masaryka Bojkovice

  • Slides: 15
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Dagmar

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Dagmar Svobodová NÁZEV: Český stát pod vládou přemyslovských králů TÉMATICKÝ CELEK: Křesťanství a středověká Evropa ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 0882

ČESKÝ STÁT POD VLÁDOU PĚMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 1. Zlatá bula sicilská

ČESKÝ STÁT POD VLÁDOU PĚMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 1. Zlatá bula sicilská

Přemysl I § 12. stol. – 13. stol. § 1198 král (odměna za politickou

Přemysl I § 12. stol. – 13. stol. § 1198 král (odměna za politickou a vojenskou podporu Filipa Švábského) § 1212 Zlatá bula sicilská = dědičný královský titul od Fridricha II § dcera Anežka (roku 1989 prohlášena za svatou)

Přemysl I. a Zlatá bula sicilská

Přemysl I. a Zlatá bula sicilská

Zlatá bula sicilská (líc a rub pečeti)

Zlatá bula sicilská (líc a rub pečeti)

2. Války o rakouské dědictví Bitva na Moravském poli § Václav I. – boj

2. Války o rakouské dědictví Bitva na Moravském poli § Václav I. – boj s Babenberky - boje s Tatary (1241 vpád Tatarů)

Přemysl II. § § § Král železný a zlatý Česko – uherské války (Béla

Přemysl II. § § § Král železný a zlatý Česko – uherské války (Béla IV. ) K českému státu připojeny Korutany, Kraňsko, Štýrsko, Istrie a část severovýchodní Itálie – až k Jaderskému moři § Poražen a zemřel v bitvě na Moravském poli (1278)

Přemysl II. a jeho panství

Přemysl II. a jeho panství

Bitva na Moravském poli

Bitva na Moravském poli

3. Zisk polské a uherské koruny Václav II. - v době smrti Přemysla II.

3. Zisk polské a uherské koruny Václav II. - v době smrti Přemysla II. byl nezletilý - poručníkem Ota Braniborský a později rádcové z rodu Rožmberků - mocenský a územní rozmach - boje s Albrechtem Habsburským – poražen u Kutné Hory - získal roku 1300 polskou korunu a roku 1301 uherskou (pro svého syna)

Václav II. – král český a polský Český groš Václava II.

Václav II. – král český a polský Český groš Václava II.

Václav III. § § § král český, polský a uherský zavražděn roku 1306 v

Václav III. § § § král český, polský a uherský zavražděn roku 1306 v Olomouci Přemyslovci vymřeli po meči

poslední Přemyslovci

poslední Přemyslovci

Zdroje obrázků: § § § § § http: //img. radio. cz/pictures/historie/vaclav_treti 1 x. jpg

Zdroje obrázků: § § § § § http: //img. radio. cz/pictures/historie/vaclav_treti 1 x. jpg http: //xtree. cz/foto/419950. jpg http: //forum. valka. cz/files/p_emysl_ii. _v_clav_ii_a_v_clav_iii. jpg http: //www. hotelgondola. cz/photos/gondola_vaclav. jpg http: //www. p-numismatika. cz/images/kapitola_6/vaclav 2_02. jpg http: //www. digitalguide. cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/vyznamne_osobnosti/panovnic i-a-politici/vaclav_II/Vaclav_II_3_jpg_800 x 800_q 85. jpg http: //www. panovnici. estranky. cz/img/picture/13/P%C 5%99 emysl-Otakar-II. . jpg http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Josef_Mathauser__P%C 5%99 emysl_Otakar_II. _padl_u_Such%C 3%BDch_Krut_v_den_sv. _Rufa_12 78. jpg/220 px-Josef_Mathauser__P%C 5%99 emysl_Otakar_II. _padl_u_Such%C 3%BDch_Krut_v_den_sv. _Rufa_12 78. jpg http: //herold. ujancaku. net/herold-clanky/files/page 76_blog_entry 59_1. jpg

Použitá literatura a zdroje informací: § § § http: //www. panovnici. estranky. cz/img/picture/17/V%C 3%A

Použitá literatura a zdroje informací: § § § http: //www. panovnici. estranky. cz/img/picture/17/V%C 3%A 1 clav-I. . jpg http: //www. jablonnevp. cz/files/Vaclav. Ipecet. jpg http: //www. moje-nazory. estranky. cz/img/picture/759/premysl-i. . jpg http: //www. psp. cz/pics/guide/v_bul 2. jpg http: //simonak. eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/12_15_2. jpg § § J. Schulz: Dějepis 7, Středověk, Prodos 1998 H. Mandelová a kol. : Středověk – dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia, Kartografie Praha 1996 M. Hroch a kol. : Dějepis, Středověk pro základní školy I, SPN Praha 1991 §