Nzev koly Zkladn kola Mstec Krlov Autor Ing

  • Slides: 27
Download presentation
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Eva Khorelová Název: VY_32_INOVACE_20_Př 9 Číslo

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Ing. Eva Khorelová Název: VY_32_INOVACE_20_Př 9 Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2313 Téma: Přírodopis 9. ročník, Hydrosféra - podzemní voda a krasové jevy Anotace: Prezentace, sloužící k objasnění geologického působení podzemní vody, vzniku krasových jevů, k zápisu do sešitů, procvičení učiva. Datum dokončení: 13. 3. 2012

HYDROSFÉRA PODZEMNÍ VODA A KRASOVÉ JEVY Přírodopis 9. ročník 13. 3. 2012

HYDROSFÉRA PODZEMNÍ VODA A KRASOVÉ JEVY Přírodopis 9. ročník 13. 3. 2012

Vysvětlivky k pomocným symbolům: Určeno k zápisu do sešitů. Určeno k přemýšlení, řešení problému.

Vysvětlivky k pomocným symbolům: Určeno k zápisu do sešitů. Určeno k přemýšlení, řešení problému.

Podzemní voda § vzniká vsakováním srážkové vody § rozpouští minerály a horniny, čistí se

Podzemní voda § vzniká vsakováním srážkové vody § rozpouští minerály a horniny, čistí se a filtruje § hromadí se nejvíce v sedimentech, puklinách a pórech nad nepropustnými horninami § vyvěrá na povrch ve formě pramenů, bažin, gejzírů, vřídel § během roku její hladina kolísá

Krasové jevy Kras je geologické označení pro vápencové či dolomitové oblasti. § Krasové oblasti

Krasové jevy Kras je geologické označení pro vápencové či dolomitové oblasti. § Krasové oblasti jsou přetvářeny působením povrchové a podzemní vody s obsahem CO 2. § Působí zde chemické i mechanické zvětrávání. § Rozpouštěním minerálů voda vytváří jeskyně, jinde minerály ukládá. §

Chemické zvětrávání srážky rozpouštějí vzdušný CO 2 , vzniká slabá kyselina uhličitá: H 2

Chemické zvětrávání srážky rozpouštějí vzdušný CO 2 , vzniká slabá kyselina uhličitá: H 2 O + CO 2 H 2 CO 3 § kyselina rozpouští vápenec, přičemž vzniká hydrogenuhličitan vápenatý: H 2 CO 3 + Ca. CO 3 Ca(HCO 3)2 § odpařováním vody a CO 2 opět vykrystalizuje kalcit: Ca(HCO 3)2 Ca. CO 3 + H 2 O + CO 2 §

Co se děje v podzemí ? Po poklesu hladiny spodní vody vzniknou prostory, které

Co se děje v podzemí ? Po poklesu hladiny spodní vody vzniknou prostory, které jsou vyplněny vzduchem. Foto autorky vlastní

Hydrogenuhličitan vápenatý rozpuštěný ve vodě se při odpařování vody mění v uhličitan vápenatý, který

Hydrogenuhličitan vápenatý rozpuštěný ve vodě se při odpařování vody mění v uhličitan vápenatý, který se na stěnách jeskyní usazuje ve formě sintru, kalcitových náteků nebo krystalků aragonitu. V Bozkovském podzemním jezírku je ve vodě rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý Foto autorky vlastní

V jeskyních se z prosakující vody tvoří krápníková výzdoba: stalaktity – visí ze stropu

V jeskyních se z prosakující vody tvoří krápníková výzdoba: stalaktity – visí ze stropu stalagmity – rostou vzhůru stalagnáty – vznikly spojením předchozích § brčka – zárodečné formy stalaktitu § závoje – ploché útvary § § §

Zárodečným útvarem stalaktitu je duté brčko – Bozkovské dolomitové jeskyně Foto autorky vlastní

Zárodečným útvarem stalaktitu je duté brčko – Bozkovské dolomitové jeskyně Foto autorky vlastní

Heliktit je brčko, jehož růst se řídí kapilárními silami, ne zemskou přitažlivostí Bílá myška,

Heliktit je brčko, jehož růst se řídí kapilárními silami, ne zemskou přitažlivostí Bílá myška, Bozkovské jeskyně Foto autorky vlastní

Po ucpání otvoru v brčku stéká voda po jeho povrchu a vzniká stalaktit Foto

Po ucpání otvoru v brčku stéká voda po jeho povrchu a vzniká stalaktit Foto autorky vlastní

Komín na perníkové chaloupce je příkladem stalagmitu – Bozkovské jeskyně Foto autorky vlastní

Komín na perníkové chaloupce je příkladem stalagmitu – Bozkovské jeskyně Foto autorky vlastní

Setká-li se shora a zdola rostoucí krápník, vznikne stalagnát Raketa – Bozkovské jeskyně Foto

Setká-li se shora a zdola rostoucí krápník, vznikne stalagnát Raketa – Bozkovské jeskyně Foto autorky vlastní

Dalšími tvary jsou závoje, nebo třeba sloní uši – Bozkovské jeskyně Foto autorky vlastní

Dalšími tvary jsou závoje, nebo třeba sloní uši – Bozkovské jeskyně Foto autorky vlastní

Jakým útvarem jsou tyto Prušácké přilbice z Bozkovské jeskyně? stalagmity Foto autorky vlastní

Jakým útvarem jsou tyto Prušácké přilbice z Bozkovské jeskyně? stalagmity Foto autorky vlastní

Při stékání vody ze stěn a stropů jeskyně může Ca. CO 3 vytvářet takovéto

Při stékání vody ze stěn a stropů jeskyně může Ca. CO 3 vytvářet takovéto sintrové vrstvy Bůček – Bozkovské dolomitové jeskyně Foto autorky vlastní

Výzkumem a mapováním jeskyní se zabývá věda - speleologie BUNNEL, DAVE. [cit. 2012 -03

Výzkumem a mapováním jeskyní se zabývá věda - speleologie BUNNEL, DAVE. [cit. 2012 -03 -13]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Caving 2. jpg

Jak se mění krajina? Hroucením stěn a stropů jeskyní vznikají závrty, komíny a propasti,

Jak se mění krajina? Hroucením stěn a stropů jeskyní vznikají závrty, komíny a propasti, přímou erozní činností vody kaňony, škrapy. Alabama - USA MACKPHERSON, KY. [cit. 2012 -03 -13]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Alabama_cave_2005 -0424. km. jpg

Nálevkovitý závrt – kras, Francie MYRABELLA, [cit. 2012 -03 -13], dostupné pod licencí Creative

Nálevkovitý závrt – kras, Francie MYRABELLA, [cit. 2012 -03 -13], dostupné pod licencí Creative Commons na www: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Causse_de_Sauveterre_doline. jpg

Povrchové škrapy – kras, Francie MACKENZIE, IAN. [cit. 2012 -03 -13], dostupné pod licencí

Povrchové škrapy – kras, Francie MACKENZIE, IAN. [cit. 2012 -03 -13], dostupné pod licencí Creative Commons na www: http: //en. wikipedia. org/wiki/File: Karst_Dent-de-Crolle-8. jpg

Kaňon řeky Cetiny - Chorvatsko Foto autorky vlastní

Kaňon řeky Cetiny - Chorvatsko Foto autorky vlastní

Vodní toky se mohou v krasu propadat do podzemních dutin či závrtů. Jinde vytékají

Vodní toky se mohou v krasu propadat do podzemních dutin či závrtů. Jinde vytékají na povrch jako vyvěračky.

Vývěr ponorné říčky Punkvy – Moravský kras PRAZAK. [cit. 2012 -03 -13], dostupné pod

Vývěr ponorné říčky Punkvy – Moravský kras PRAZAK. [cit. 2012 -03 -13], dostupné pod licencí Creative Commons na www: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: NPR_V%C 3%BDv%C 4%9 Bry_Punkvy. jpg

Několik otázek na závěr 1) Kde v ČR jsou krasové oblasti? Nejznámější je Český

Několik otázek na závěr 1) Kde v ČR jsou krasové oblasti? Nejznámější je Český a Moravský kras, Koněpruské, Punkevní jeskyně…. 2) Jak tyto masy hornin vznikly? Usazováním vápenatých schránek a uhličitanu vápenatého v mořích …. 3) K čemu lidé vápenec používají? Stavební kámen, výroba vápna, stavebních hmot, hnojivo ….

4) Jaké útvary lze pozorovat na povrchu v krasových oblastech? Kaňony, škrapy, závrty, propasti

4) Jaké útvary lze pozorovat na povrchu v krasových oblastech? Kaňony, škrapy, závrty, propasti …. 5) Jaké útvary se tvoří uvnitř jeskyní? Brčka, stalaktity, stalagmity, stalagnáty, závoje …. 6) Jakou souvislost má čistota ovzduší a chemické zvětrávání vápenců? Znečištěním vzniká kyselý déšť, který snadněji rozpouští vápenec ….

Použité zdroje informací [cit. 2012 -03 -13]. Dostupné pod licencí Creative Commons na wwww:

Použité zdroje informací [cit. 2012 -03 -13]. Dostupné pod licencí Creative Commons na wwww: http: //cs. wikipedia. org DOWNS, Roger M. , et al. Almanach geografie. 1. Praha : Sanoma Magazines, spol. s r. o. , 2006. ISBN 80 -7026 -267 -2. 496 s.