Nzev koly Zkladn kola a matesk kola Svoboda

  • Slides: 9
Download presentation
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Autor: Mgr.

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Autor: Mgr. Milada Pleskačová Datum: 19. 2. 2013 Název: VY_12_INOVACE_1. 2. 2ČJ 2, 3_35 Téma: Karel Čapek Ročník: 3. Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3068

Anotace Materiál je určen žákům 3. třídy k procvičení čtení s porozuměním a k

Anotace Materiál je určen žákům 3. třídy k procvičení čtení s porozuměním a k rozšíření vědomostí, podporuje čtenářskou a informační gramotnost. Materiál je vhodný ke společné práci, lze ho využít jako motivační, výkladový nebo opakovací. Materiál je vytvořen pro použití v hodinách českého jazyka. Materiál je inovativní tím, že umožňuje použití na interaktivní tabuli. Pro zpestření výuky je obohacen o animované prvky. Součástí materiálu jsou internetové odkazy na ukázky díla. Materiál není kompletním výčtem informací, je pouze ilustrativní částí, která je podle autorky vhodná pro období prvního stupně základní školy.

Karel Čapek Významný český spisovatel, novinář a fotograf.

Karel Čapek Významný český spisovatel, novinář a fotograf.

Karel Čapek Narodil se v roce 1890 v Malých Svatoňovicích. Jeho starším bratrem je

Karel Čapek Narodil se v roce 1890 v Malých Svatoňovicích. Jeho starším bratrem je Josef Čapek. Na obrázku je socha bratrů Karla Čapka a Josefa Čapka v Malých Svatoňovicích.

http: //antik-kant. cz/katal/pict/capek_karel_josef. jpg Bratři Čapkové, vlevo Karel.

http: //antik-kant. cz/katal/pict/capek_karel_josef. jpg Bratři Čapkové, vlevo Karel.

Karel Čapek napsal, nakreslil a nafotil krásnou knihu pro děti o malém nezbedném štěněti:

Karel Čapek napsal, nakreslil a nafotil krásnou knihu pro děti o malém nezbedném štěněti: Dášeňka čili život štěněte http: //www. youtube. com/watch? feature=player_detailpage&v=9 KFnm. Y 75 ppw http: //www. youtube. com/watch? feature=player_detailpage&v=Mr 9 ZPJ 6 Wa-M

Napsal veselé pohádky, které sám vymyslel: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka

Napsal veselé pohádky, které sám vymyslel: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek http: //knihy. abz. cz/imgs/products/img_250871_main. jpg http: //data. bux. cz/book/010/709/0107092/large. jpg Je tu Psí pohádka, Velká kočičí pohádka, Pohádka vodnická, Velká policejní pohádka, Pošťácká pohádka a další… Odkaz na Velkou pohádku doktorskou: https: //www. youtube. com/watch? feature=player_detailpage&v=Jua. Pr. UVpnl. M

Karel Čapek Psal především knihy pro dospělé a články do novin, také fotografoval. Díla

Karel Čapek Psal především knihy pro dospělé a články do novin, také fotografoval. Díla Karla Čapka znají lidé po celém světě. Zemřel v roce 1938. Máš některou knížku Karla Čapka v knihovničce?

Seznam použitých materiálů: VOLNÉ DÍLO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 26. 2. 2013]. Dostupný na

Seznam použitých materiálů: VOLNÉ DÍLO. Wikimedia Commons [online]. [cit. 26. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/b/bd/Karel-capek. jpg LOUČ, Michal. Wikimedia Commons [online]. [cit. 25. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/95/Mal%C 3%A 9_Svato%C 5%88 ovice _-_brat%C 5%99 i_%C 4%8 Capkov%C 3%A 9. jpg Zdroje: • http: //cs. wikipedia. org/wiki/Karel_%C 4%8 Capek