Nzev koly Zkladn kola a Matesk kola Police

  • Slides: 12
Download presentation
Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Mgr.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Autor: Mgr. Květoslava Kuchtová Název : VY_32_INOVACE_12 C_08_Severní Evropa Téma: Zeměpis 7. ročník Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1431

Anotace Materiál lze využít jako prezentaci nového učiva, k procvičování nebo opakování již probraného

Anotace Materiál lze využít jako prezentaci nového učiva, k procvičování nebo opakování již probraného učiva pro žáky 7. tříd.

Severní Evropa

Severní Evropa

Severní Evropa Severní Evropu tvoří státy na Skandinávském poloostrově, Státy v oblast Baltského moře

Severní Evropa Severní Evropu tvoří státy na Skandinávském poloostrově, Státy v oblast Baltského moře –Pobaltské státy, sopečný ostrov Island a Dánsko na Jutském poloostrově.

Povrch Severní Evropy modeloval ve čtvrtohorách Pevninský ledovec. Ten po sobě zanechal ledovcová jezera,

Povrch Severní Evropy modeloval ve čtvrtohorách Pevninský ledovec. Ten po sobě zanechal ledovcová jezera, ledovcová údolí, jezerní plošiny a fjordy / zálivy vyplněné mořskou vodou /. Státy na Skandinávském poloostrově vyplňuje Skandinávské pohoří. Státy jsou silně zalesněné, s velkým množstvím zvěře jako jsou sobi, losi, medvědi, vlci, rysi aj.

Státy Severní Evropy Státy na Skandinávském poloostrově Finsko Švédsko Norsko

Státy Severní Evropy Státy na Skandinávském poloostrově Finsko Švédsko Norsko

P O B A L T S K É S T Á T Y

P O B A L T S K É S T Á T Y Estonsko Lotyšsko Litva

Dánsko na Jutském poloostrově Dánsko Island v Atlantském oceánu Island

Dánsko na Jutském poloostrově Dánsko Island v Atlantském oceánu Island

Severní Evropa je bohatá na přírodní suroviny. Jehličnaté lesy ve Švédsku a Finsku poskytují

Severní Evropa je bohatá na přírodní suroviny. Jehličnaté lesy ve Švédsku a Finsku poskytují materiál pro stavebnictví a výrobu papíru. Prudké řeky pohánějí mnoho vodních elektráren. Na dně Severního moře se těží ropa a zemní plyn. Poměrně bohatá jsou naleziště železa, mědi a cínu.

Norsko, Finsko, Švédsko i Island dnes patří mezi vyspělé evropské státy Oproti tomu Estonsko,

Norsko, Finsko, Švédsko i Island dnes patří mezi vyspělé evropské státy Oproti tomu Estonsko, Lotyšsko a Litva, bývalé země Sovětského svazu způsobila zaostalost Pobaltských států.

Přiřaď správně státy do slepé mapy Norsko Island Estonsko Dánsko Finsko Lotyšsko Litva Švédsko

Přiřaď správně státy do slepé mapy Norsko Island Estonsko Dánsko Finsko Lotyšsko Litva Švédsko

Zdroje INTERNET. www. google. cz [online]. [cit. 17. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http:

Zdroje INTERNET. www. google. cz [online]. [cit. 17. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/b/b 6/North ern-Europe-map. svg/220 px-Northern-Europe-map. svg. png INTERNET. www. google. cz [online]. [cit. 17. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/c/c 4/Ursus_arctos _horribilis_Medv%C 4%9 Bd_grizzly_ZOO_D%C 4%9 B%C 4%8 D%C 3 %ADn. jpg INTERNET. www. google. cz [online]. [cit. 17. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //www. bedekr. cz/files/staty/mapy/124. jpg INTERNET. www. google. cz [online]. [cit. 17. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //4. bp. blogspot. com/o_d. Zt. ZP 69 ZQ/To. JRGg. Br. HXI/AAAADHY/7 ji. Ne. V 1 Ph. AU/s 1600/ba ltics+map. png INTERNET. www. google. cz [online]. [cit. 17. 12. 2012]. Dostupný na WWW: http: //dansko. svetadily. cz/userfiles/image/clanky/danskomapa-upr. jpg