Nzev koly Zkladn kola a matesk kola Hluice

  • Slides: 10
Download presentation
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice Autor: Paed. Dr. Vaňková Marcela Číslo

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice Autor: Paed. Dr. Vaňková Marcela Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3235 Název: VY_32_INOVACE_3 C_20_Pronouns Téma: Anglická gramatika v 6. a 9. ročníku ZŠ

ANOTACE: � � � 1) Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Dle

ANOTACE: � � � 1) Materiál je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Dle úvodní stránky učitel připomene či vysvětlí žákům druhy zájmen. 2) Procvičení, doplnění chybějících zájmen do tabulky. Kontrola po odhalení zakrytého. 3) Následuje procvičení v konkrétních větách– doplňování zájmen osobních, přivlastňovacích a v předmětu. Samostatná práce dle skupin A, B. Kontrola na další stránce. Závěr – hra Bingo, zájmena a obrázky zároveň možno využít k sestavování vět, drobných dialogů ve dvojicích. 5) Zařazení materiálu – procvičení učiva - Pronouns.

PRONOUNS

PRONOUNS

COMPLETE: PRONOUNS

COMPLETE: PRONOUNS

PRONOUNS COMPLETE: A) � How old is ______ sister? Her sister is twenty. �

PRONOUNS COMPLETE: A) � How old is ______ sister? Her sister is twenty. � How old is ______ friend? His friend is fourteen. � Is it ____ pen? Yes, it's my pen. � Is it _____ dog? Yes, it's their dog. B) � My brother is eleven. It's ______ birthday, today. � The letter is for John and Paul. It's _____ letter. � The camera is for Jane and Paul. It's _____ camera. � The record is for me. It's _____ record. � Jane is twenty. It's ______ birthday, today.

PRONOUNS CORRECT: � How old is her sister? Her sister is twenty. � How

PRONOUNS CORRECT: � How old is her sister? Her sister is twenty. � How old is his friend? His friend is fourteen. � Is it your pen? Yes, it's my pen. � Is it their dog? Yes, it's their dog. � � � My brother is eleven. It's his birthday, today. The letter is for John and Paul. It's their letter. The camera is for Jane and Paul. It's their camera. The record is for me. It's my record. Jane is twenty. It's her birthday, today.

PRONOUNS COMPLETE: A) � Tom is playing tennis with Bob. ____ plays tennis with

PRONOUNS COMPLETE: A) � Tom is playing tennis with Bob. ____ plays tennis with ______ every day. � Peter is in the garden with Jane. ____ loves ______. � Jane and Cheryl aren't happy. What's the matter with ____? � Tom doesn't like Cheryl. ______ makes ______ mad. B) � � This picture is Susan's. It's ______ picture. ______ likes _______. We are at school. The teacher is looking at ______. I have a new bicycle. _____was a present for _______never make their own beds. ______ Mum has to do it.

PRONOUNS Correct: � Tom is playing tennis with Bob. He plays tennis with him

PRONOUNS Correct: � Tom is playing tennis with Bob. He plays tennis with him every day. � Peter is in the garden with Jane. He loves her. � Jane and Cheryl aren't happy. What's the matter with them? � Tom doesn't like Cheryl. She makes him mad. � This picture is Susan's. It's her picture. She likes it. � We are at school. The teacher is looking at us. � I have a new bicycle. It was a present for me. � They never make their own beds. Their Mum has to do it.

PRONOUNS – LET’S PLAY

PRONOUNS – LET’S PLAY

CITACE: � � � � � http: //images. google. com/imgres? q=pronouns+exercises&biw=1280&bih=515&tbm=isch&tbnid=N 5 k g

CITACE: � � � � � http: //images. google. com/imgres? q=pronouns+exercises&biw=1280&bih=515&tbm=isch&tbnid=N 5 k g 1_ya. Kt. LABM: &imgrefurl=http: //englishventured 2 ndeso. blogspot. com/2013/05/objectpronouns. html&docid=YQ 6 I 4 K 1 n. XBs. Zk. M&imgurl=http: //3. bp. blogspot. com/m. EDJ 2 Uaq. Dx 8/UYk 1 BYer 5 h. I/AAAAAo 4/GX 5 as. Pw. WIr. E/s 1600/pronouns. jpg&w=460&h=290 &ei=vru 0 Ue. KOFYPm 4 QTV 44 Hw. Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=443&vpy=219&dur=235&hovh=178&hov w=283&tx=210&ty=174&page=1&tbnh=129&tbnw=205&start=0&ndsp=29&ved=1 t: 429, r: 13, s: 0, i: 120 http: //images. google. com/imgres? q=pronouns+exercises&start=259&biw=1280&bih=515&tbm=isch& tbnid=Gn. Mu 1_NG 1 k. YQp. M: &imgrefurl=http: //kootation. com/pronoun. html&docid=g 7 f. XZa 46 Hhb. EM&imgurl=http: //freelanguagestuff. files. wordpress. com/2008/08/pronoun-bingo 3. jpg&w=438&h=567&ei=t 7 -0 Ue 1 Ac. Pg 4 QTcw 4 HQCg&zoom=1&iact=hc&vpx=618&vpy=158&dur=5828&hovh=255&hovw=197&tx=93& ty=230&page=10&tbnh=152&tbnw=118&ndsp=23&ved=1 t: 429, r: 71, s: 200, i: 217 http: //images. google. com/imgres? q=pronouns+exercises&start=306&biw=1280&bih=515&tbm=isch& tbnid=7 FC 2 n. H 5 Qqqy. PMM: &imgrefurl=http: //casinopokerbetting. org/pronounbingo. asp&docid=5 k. F 0 v. Yx. WEKk. PAM&imgurl=http: //thebingomaker. com/bingo-cards/grammarbingo-cards/pronoun-bingo-cards/Pronounbingo. png&w=600&h=600&ei=a. MO 0 Ue. Tj. Lp. HR 4 QS 9 to. CIAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1008&vpy=172& dur=14485&hovh=225&hovw=225&tx=102&ty=184&page=12&tbnh=150&tbnw=150&ndsp=22&ved=1 t: 429, r: 20, s: 300, i: 64 Angličtina v kostce, Iva Dostálová, Fragment, 2006 Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press Project English 3, Oxford, Tom Hutchinson, Grammar summary Angličtina, Školní kurz gramatiky, Maria Birkenmajer, E. Maňko, Infoa 2008 The Good Grammar Book, Michael Swan, Catherine Walter, Oxford University Press 3 v 1 Angličtina – maturitní minimum, Infoa 2009, Donata Olejník Let’s study grammar, Anglick 8 gramatika pro 2. stupeň ZŠ, Infoa 2009, Milada Krajewska