NZEV KOLY Zkladn kola a matesk kola Bohdalov

  • Slides: 13
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost, Dějepis ROČNÍK: 7. NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_14_1 D-Velká Morava AUTOR: Mgr. Hana Kafková DATUM TVORBY: září 2013 ANOTACE: Prezentace představuje počátek a nejslavnější období Velké Moravy. Společně s výkladem učitele slouží k vizualizaci učiva, texty v ní jako možný zápis do sešitu. Úkoly v závěru rozšiřují učivo se zaměřením na vlastní žákovu aktivitu, včetně vyhledávání z dalších zdrojů a jeho tvořivý přístup. OVĚŘENÍ: 15. října 2013

Velká Morava

Velká Morava

Po r. 800 – první státy u řeky Moravy – kníže Mojmír Obr. 1

Po r. 800 – první státy u řeky Moravy – kníže Mojmír Obr. 1 u hradiště Nitra – kníže Pribina Obr. 2

Mojmír porazil Pribinu =) vznik Velkomoravské říše Obr. 3

Mojmír porazil Pribinu =) vznik Velkomoravské říše Obr. 3

Obr. 4 Rastislav – nástupce Mojmíra

Obr. 4 Rastislav – nástupce Mojmíra

863 – příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje o přináší křesťanství Obr. 5

863 – příchod Konstantina (Cyrila) a Metoděje o přináší křesťanství Obr. 5

Konstantin a Metoděj Obr. 6 Obr. 7 vytváří písmo=hlaholice jazyk=staroslověnština

Konstantin a Metoděj Obr. 6 Obr. 7 vytváří písmo=hlaholice jazyk=staroslověnština

Svatopluk – nástupce Rastislava o uzavírá mír s východofranskou říší o dal vypudit ze

Svatopluk – nástupce Rastislava o uzavírá mír s východofranskou říší o dal vypudit ze země Metodějovy žáky obr. 8

Opakovací otázky: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Kdy a kde vznikají v oblasti

Opakovací otázky: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Kdy a kde vznikají v oblasti Moravy a dnešního Slovenska první státy? Jak vznikla Velká Morava? Jak se jmenoval nástupce knížete Mojmíra? Kdo a proč přišel na Velkou Moravu r. 863? Co tito kněží vytvořili? Kdo uzavřel mír s východofranskou říší? Co dalšího tento kníže učinil?

Správné odpovědi: 1) po r. 800, u řeky Moravy – kníže Mojmír, u hradiště

Správné odpovědi: 1) po r. 800, u řeky Moravy – kníže Mojmír, u hradiště Nitra – kníže Pribina 2) Mojmír porazil Pribinu. 3) Rastislav 4) Konstantin (Cyril) a Metoděj, šířit křesťanství 5) písmo=hlaholice, jazyk= staroslověnština 6) Svatopluk, dal vypudit ze země Metodějovy žáky.

Tvořivé úkoly: (s pomocí učitele či internetu) 1) 2) 3) 4) 5) Co ti

Tvořivé úkoly: (s pomocí učitele či internetu) 1) 2) 3) 4) 5) Co ti připomíná jméno knížete Pribiny? Zkus vypátrat, zda je to podobnost náhodná, či ne. Kdy se slaví den příchodu Konstantina a Metoděje? Kolik letos od této události uplynulo? Vyhledej si jednotlivé znaky hlaholice a zkus jimi napsat svoje jméno. Jaké písmo se z hlaholice vyvinulo? V kterých zemích se jím píše? Při pohledu na mapu Velké Moravy zkus určit, na území kterých dnešních států ležela.

Řešení: 2) Pribina sýr, tento název vznikl v r. 1948 v Přibyslavi 5. července,

Řešení: 2) Pribina sýr, tento název vznikl v r. 1948 v Přibyslavi 5. července, 1150 4) azbuka, v Rusku, Bulharsku 5) Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko 1)

Zdroje a citace: Obrázky: 1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný

Zdroje a citace: Obrázky: 1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/9 f/Mojmir_I. jpg 2) HLAUKA (PESCAN), Martin. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/33/Pribina%2 C_Nitra_%282008%29. jpg 3) TANKRED. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/9/98/Great_moravia_svatopluk. png 4) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/84/Prince_Rastislav. JPG 5) MATEJKO, Jan. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/7/7 f/Cyril_and_Methodius. jpg 6) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/6/64/Hlaholice-nazev. gif 7) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/3/32/Kyril. Method. jpg 8) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia [online]. [cit. 16. 9. 2013]. Dostupný na WWW: http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/0 a/Dalimil 2. jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Kafková.