NZEV KOLY Zkladn kola a matesk kola Bohdalov

  • Slides: 18
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura. ROČNÍK: 7. NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_02_6Č-Slovotvorba AUTOR: Mgr. Jana Chmelíková DATUM TVORBY: Říjen 2013 ANOTACE: Materiál je určen k uvedení učiva o tvoření slov, následuje praktické procvičování OVĚŘENÍ: 6. 11. 2013

SLOVOTVORBA • Slovo základové – slovo, z něhož bezprostředně vzniká slovo nové , např.

SLOVOTVORBA • Slovo základové – slovo, z něhož bezprostředně vzniká slovo nové , např. ryba • Slovo odvozené – slovo nově utvořené ze slova základového, např. rybář (mezi slovem základovým a odvozeným je významový vztah, tzn. rybář chytá ryby) • Slovotvorný základ – společná část slova základového a odvozeného (ryba→rybář) • Slovotvorný prostředek – to, čím utvoříme nové slovo, (slovo rybář vzniklo ze slova ryba přidáním přípony -ář ke slovotvornému základu ryb)

Slovo základové Slovo odvozené Slovotvorný základ prostředek

Slovo základové Slovo odvozené Slovotvorný základ prostředek

ryba rybář ryb -ář

ryba rybář ryb -ář

Slovotvorný základ v tvoří celé slovo – film→filmový lékař→lékařka číst→přečíst v tvoří jen část

Slovotvorný základ v tvoří celé slovo – film→filmový lékař→lékařka číst→přečíst v tvoří jen část slova – mladý→mladík kniha→knihovna rychlý→rychle město→městský

v může docházet k hláskovým změnám zpívat→zpěv líný→lenoch jazyk→jazýček Praha→Pražan péci→pekař, pečivo síla→silný koupit→kupovat

v může docházet k hláskovým změnám zpívat→zpěv líný→lenoch jazyk→jazýček Praha→Pražan péci→pekař, pečivo síla→silný koupit→kupovat kůň→koňík

v složeniny mají více slovotvorných základů velký, film→velkofilm starý, věk→starověk sever, západ→severozápad tlak, měřit→tlakoměr

v složeniny mají více slovotvorných základů velký, film→velkofilm starý, věk→starověk sever, západ→severozápad tlak, měřit→tlakoměr

Slovotvorný prostředek Nové slovo vzniká ze slova základového pomocí slovotvorného prostředku: v předpona –

Slovotvorný prostředek Nové slovo vzniká ze slova základového pomocí slovotvorného prostředku: v předpona – připojuje se k celému slovu učit→naučit starý→prastarý milý→nemilý v přípona – připíná se za slovotvorný základ řídit→ředitel podzim→podzimní starý→stařec město→městský

v koncovka – připojuje se za slovotvorný základ Martin→Martina pochválit→pochvala sbírat→sběr (0) mladý→mládí v

v koncovka – připojuje se za slovotvorný základ Martin→Martina pochválit→pochvala sbírat→sběr (0) mladý→mládí v předpona + přípona prst→náprstek pata→podpatek v předpona + koncovka město→předměstí hvězda→souhvězdí

v ve složeninách je spojovací samohláska veselý, hra→veselohra jih, východ→jihovýchod hluchý, němý→hluchoněmý hora, lézt→horolezec

v ve složeninách je spojovací samohláska veselý, hra→veselohra jih, východ→jihovýchod hluchý, němý→hluchoněmý hora, lézt→horolezec v spřežky vznikají z hotových slov pravděpodobný, úctyhodný

Procvičování Ke slovu les vymysli vždy alespoň jeden příklad na daný typ tvoření nového

Procvičování Ke slovu les vymysli vždy alespoň jeden příklad na daný typ tvoření nového slova: 1. odvozenina příponová 2. odvozenina předponově-koncovková 3. složenina

Řešení např. : 1. lesík, lesník, lesák, lesní 2. polesí 3. lesopark, lesostep

Řešení např. : 1. lesík, lesník, lesák, lesní 2. polesí 3. lesopark, lesostep

Ke slovu voda vymysli vždy alespoň jeden příklad na daný typ tvoření nového slova:

Ke slovu voda vymysli vždy alespoň jeden příklad na daný typ tvoření nového slova: 1. odvozenina příponová 2. odvozenina předponově-koncovková 3. složenina 4. sousloví

Řešení např. : 1. vodní, vodník, vodák 2. povodí, rozvodí 3. vodopád, vodoměr, vodovod

Řešení např. : 1. vodní, vodník, vodák 2. povodí, rozvodí 3. vodopád, vodoměr, vodovod 4. pitná voda, minerální voda

Zamysli se: Jsou slova závodník a podvodník odvozená předponou od slova vodník?

Zamysli se: Jsou slova závodník a podvodník odvozená předponou od slova vodník?

Nejsou, protože mezi nimi není žádný významový vztah. Závodník ani podvodník nemají nic společného

Nejsou, protože mezi nimi není žádný významový vztah. Závodník ani podvodník nemají nic společného s vodou!

K následujícím slovům odvozeným najděte slova základová, ústně vysvětlete významový vztah mezi nimi, vyznačte

K následujícím slovům odvozeným najděte slova základová, ústně vysvětlete významový vztah mezi nimi, vyznačte slovotvorný základ: bohatství kavárna objevitel stromek čistit pravák slepec nekuřák odletět obrovský červenat krátkovlasý bohatý káva objevit strom čistý pravý slepý nekouřit letět obr červený krátký, vlasy

Citace a zdroje: Autorem materiálu je Mgr. Jana Chmelíková Ilustrace: kliparty MS Office

Citace a zdroje: Autorem materiálu je Mgr. Jana Chmelíková Ilustrace: kliparty MS Office