Nzev koly Z J E Purkyn a ZU

  • Slides: 14
Download presentation
Název školy: ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice AUTOR: Mgr. Naděžda Štýbrová NÁZEV:

Název školy: ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice AUTOR: Mgr. Naděžda Štýbrová NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 _VLASTIVĚDA – Jsme Evropany, kvíz TÉMA: Jsme Evropany ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2803 ANOTACE: určeno pro žáky 5. tříd. Žáci pracují ve skupinách, odpovídají na otázky ANO nebo NE, na závěr si své odpovědi zkontrolují, v případě chybných se dozví správnou odpověď.

KVÍZ : JSME EVROPANY Zadání : Odpovídej na jednotlivé otázky ANO nebo NE, na

KVÍZ : JSME EVROPANY Zadání : Odpovídej na jednotlivé otázky ANO nebo NE, na závěr se dozvíš správné odpovědi. Zkontroluj si !

1. Od 1. května 1984 je Česká republika jedním ze států Evropské unie. ANO

1. Od 1. května 1984 je Česká republika jedním ze států Evropské unie. ANO NE

2. Hranice České republiky po vstupu do EU stále existují. Vymezují území naší země.

2. Hranice České republiky po vstupu do EU stále existují. Vymezují území naší země. ANO NE

3. Na území států EU můžete cestovat volně jen s občanským průkazem. ANO NE

3. Na území států EU můžete cestovat volně jen s občanským průkazem. ANO NE

4. EU je společenství evropských zemí. ANO NE

4. EU je společenství evropských zemí. ANO NE

5. Každá země EU si zachovává svoji identitu tzn. Svůj jazyk, hymnu, vlajku, státní

5. Každá země EU si zachovává svoji identitu tzn. Svůj jazyk, hymnu, vlajku, státní znak apod. ANO NE

6. EU je společenství států, které se rozhodly sdílet společně hodnoty svobody, demokracie a

6. EU je společenství států, které se rozhodly sdílet společně hodnoty svobody, demokracie a lidských práv. Usilují o zaručení bezpečnosti v Evropě, spolupracují hospodářsky a při ochraně životního prostředí. ANO NE

7. Vlajka EU je modrá. Na modrém pozadí jsou v kruhu umístěny zlaté trojúhelníky.

7. Vlajka EU je modrá. Na modrém pozadí jsou v kruhu umístěny zlaté trojúhelníky. ANO NE

8. Ve všech zemích EU platí jednotná měna euro. ANO NE

8. Ve všech zemích EU platí jednotná měna euro. ANO NE

9. EU nemá žádný svůj jediný úřední oficiální jazyk. Je tolik úředních jazyků, kolika

9. EU nemá žádný svůj jediný úřední oficiální jazyk. Je tolik úředních jazyků, kolika se hovoří ve členských zemích. ANO NE

10. Hymnou EU je hymna Německa, jako zakládajícího státu. ANO NE

10. Hymnou EU je hymna Německa, jako zakládajícího státu. ANO NE

Správné odpovědi : 1. NE, od 1. května 2004 2. ANO 3. ANO 4.

Správné odpovědi : 1. NE, od 1. května 2004 2. ANO 3. ANO 4. ANO 5. ANO 6. ANO 7. NE , zlaté hvězdy 8. NE, ne všechny členské země EU mají euro, ale ve všech můžeme platit eurem. 9. ANO 10. NE, hymnou je Óda na radost od L. van Beethovena

Autor : Mgr. Naděžda Štýbrová

Autor : Mgr. Naděžda Štýbrová