Nzev koly Z a M Verneice Autor vukovho

  • Slides: 13
Download presentation
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Lenka Lehká Číslo projektu: CZ.

Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Lenka Lehká Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1526 Název: VY_32_INOVACE_II. VL 11 Vytvořeno: 22. 2. 2013 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Vlastivěda Tematický okruh: Určeno pro: České dějiny – Románský sloh 4. ročník Anotace: Výukový materiál seznamuje žáky se základními rysy románské kultury a památkami románského slohu na našem území. Inovace – využití ICT (interaktivní tabule). Metodický pokyn: Materiál je vhodný pro frontální výuku a na závěr pro práci jednotlivců, dvojic, či skupiny. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Lehká.

Románský sloh

Románský sloh

� Inspirace starověkým Římem (romanus = římský) � Románský sloh je umělecký sloh, který

� Inspirace starověkým Římem (romanus = římský) � Románský sloh je umělecký sloh, který se ve středověku v 11. - 13. století rozšířil ve stavitelství a výtvarném umění � Románské umění bylo uměním v západních křesťanských zemích od začátku 11. až do pol. 13. století. � Do současnosti se zachovala řada církevních staveb, především kostelů. � Stavěly se však také paláce, hrady, kláštery, špitály a obytné domy - do současnosti se z nich většinou nic nezachovalo.

Architektura Typické prvky • • kamenné stavby silné, mohutné zdi kamenné klenby, sloupy půlkruhový

Architektura Typické prvky • • kamenné stavby silné, mohutné zdi kamenné klenby, sloupy půlkruhový oblouk úzká, malá okna sdružená okna zdobené portály (zdobení nad vchodem) Rotunda sv. Jiří na Řípu

Hlavice sloupů křížové chodby kláštera Saint-Génis-des-Fontaines Trojitý nelomený oblouk románského slohu ve Zdíkově paláci

Hlavice sloupů křížové chodby kláštera Saint-Génis-des-Fontaines Trojitý nelomený oblouk románského slohu ve Zdíkově paláci (dříve Přemyslovský palác) v Olomouci

Bazilika Ve středověku se bazilika stala čestným titulem některých kostelů, zpravidla sídel vyšších církevních

Bazilika Ve středověku se bazilika stala čestným titulem některých kostelů, zpravidla sídel vyšších církevních hodnostářů. Bazilika Svatého Jiří Bazilika svatého Prokopa v Třebíči

Zříceniny hradů Hrad Landštejn - Pohled z hradní věže do nádvoří Románská věž zřícenina

Zříceniny hradů Hrad Landštejn - Pohled z hradní věže do nádvoří Románská věž zřícenina hradu Přimda

Portál je architektonickými nebo jinými výtvarnými prvky ozdobené orámování vstupu do významné, obvykle veřejné

Portál je architektonickými nebo jinými výtvarnými prvky ozdobené orámování vstupu do významné, obvykle veřejné budovy, např. do katedrály. Portál kostela v Hrusincích

Románské malířství �S dochovanými románskými malbami se můžeme setkat u nás pouze v kostelích.

Románské malířství �S dochovanými románskými malbami se můžeme setkat u nás pouze v kostelích. �Pro celý románský sloh jsou typické biblické motivy. Kristus v mandorle (Dolní Chabry)

Iluminace Bohatá malovaná výzdoba knih. Např. v bohatě zdobeném Kodexu vyšehradském z roku 1085

Iluminace Bohatá malovaná výzdoba knih. Např. v bohatě zdobeném Kodexu vyšehradském z roku 1085 můžeme obdivovat malby zachycující korunovaci Vratislava II. či výjevy ze Starého a Nového zákona. Poslední večeře Páně iluminace z Kodexu vyšehradského Svatý Václav - iluminace z Kodexu vyšehradského

Otázky k opakování: �Jaké jsou typické prvky románského slohu? �Co je to bazilika? �Co

Otázky k opakování: �Jaké jsou typické prvky románského slohu? �Co je to bazilika? �Co je to portál? �Co je to iluminace?

Otázky k opakování: �Jaké jsou typické prvky románského slohu? kamenné stavby, silné, mohutné zdi,

Otázky k opakování: �Jaké jsou typické prvky románského slohu? kamenné stavby, silné, mohutné zdi, kamenné klenby, sloupy, půlkruhový oblouk, úzká, malá okna, sdružená okna, zdobené portály �Co je to bazilika? čestný titul některých kostelů, zpravidla sídel vyšších církevních hodnostářů �Co je to portál? ozdobené orámování vstupu do významné, obvykle veřejné budovy, např. do katedrály �Co je to iluminace? bohatá malovaná výzdoba knih

Obrázek Použité zdroje Rotunda sv. Jiří na Řípu http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/af/%C 5%98%C 3%ADp%2

Obrázek Použité zdroje Rotunda sv. Jiří na Řípu http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/thumb/a/af/%C 5%98%C 3%ADp%2 C_rotunda_svat%C 3%A 9 ho_Ji%C 5%99%C 3%AD. jpg/800 px%C 5%98%C 3%ADp%2 C_rotunda_svat%C 3%A 9 ho_Ji%C 5%99%C 3%AD. jpg Trojitý nelomený oblouk ve Zdíkově paláci http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/4/4 d/Romansky_sloh. jpg Hlavice sloupu http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/80/St. Genisdes. Fontaines_Cloitre_02. jpg Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/e/ec/Bazilika_Svat%C 3%A 9 ho_Ji%C 5%99%C 3%A D. jpg Bazilika Sv. Prokopa v Třebíči http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/84/Trebic_podklasteri_bazilika_velka_apsida. jpg Hrad Landštejn http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/f/fd/Land%C 5%A 1 tejn 1. jpg Přimda http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/a/ae/Burg_Primda_Gesamtansicht. jpg Portál v Hrusincích http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/8/84/Hrusice_CZ_St_Wenceslas_church_Romanes que_portal. 148. jpg Mandrola http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/5/59/Mandorla. jpg Kodex vyšehradský 2 http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/d/d 7/Kodex_vy%C 5%A 1 ehradsk%C 3%BD 2. jpg Kodex vyšehradský 1 http: //upload. wikimedia. org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C 5%A 1 ehradsk%C 3%BD 1. jpg