Nzev koly Stedn prmyslov kola Ostrava Vtkovice pspvkov

  • Slides: 22
Download presentation
Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 7. 4. 2012 Název: VY_32_INOVACE_1. 1. 19 Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0125 Téma: Kodifikační příručky - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: „Kodifikační příručky“. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo. "

Zdokonalování jazykových vědomostí v učivu 3. a 4. ročníku Kodifikační příručky Autor: Mgr. Dana

Zdokonalování jazykových vědomostí v učivu 3. a 4. ročníku Kodifikační příručky Autor: Mgr. Dana Vicherková

Kodifikace Zpracování jazykové normy „uzákonění“

Kodifikace Zpracování jazykové normy „uzákonění“

Cíl kodifikace l výklad normy (popis, sled, vývoj tendencí normy – uvádění možných dvojtvarů,

Cíl kodifikace l výklad normy (popis, sled, vývoj tendencí normy – uvádění možných dvojtvarů, vývojových variant) l poučení uživatele, nutnost dodržovat normu

Specifičnost kodifikace NORMA pravopisná výslovnostní tvaroslovná

Specifičnost kodifikace NORMA pravopisná výslovnostní tvaroslovná

Kodifikace pravopisu l jednoznačná l detailní

Kodifikace pravopisu l jednoznačná l detailní

Kodifikace výslovnosti l nižší jednotnost

Kodifikace výslovnosti l nižší jednotnost

Kodifikace tvaroslovné normy l nejvíce důrazu na vývojové varianty, dvojtvary l větší volnost

Kodifikace tvaroslovné normy l nejvíce důrazu na vývojové varianty, dvojtvary l větší volnost

Jak vzniká jazyková norma? l vývoj v průběhu komunikačního procesu (apel na dorozumění) l

Jak vzniká jazyková norma? l vývoj v průběhu komunikačního procesu (apel na dorozumění) l vývoj pomalý, ustálenost (ale s flexibilitou) l stabilita a jednotnost moderního současného spisovného jazyka l normy: pravopisu, výslovnosti, tvarosloví

Základní kodifikační příručky l Pravidla českého pravopisu (školní, akademická) l mluvnice l jazykový, výkladový

Základní kodifikační příručky l Pravidla českého pravopisu (školní, akademická) l mluvnice l jazykový, výkladový slovník

Pravidla českého pravopisu Školní l výskyt také problematických tvarů slov l užší slovní zásoba

Pravidla českého pravopisu Školní l výskyt také problematických tvarů slov l užší slovní zásoba l výklad pravopisných pravidel s příklady (úvod) l abecední řazení slov Akademická l zde slova bez tvarů l široký záběr slovní zásoby l výklad pravopisných pravidel s příklady (úvod) l abecední řazení slov

Co je součástí Pravidel českého pravopisu? Pravopisný slovník l abecední řazení slov l ve

Co je součástí Pravidel českého pravopisu? Pravopisný slovník l abecední řazení slov l ve výkladové části poučení, příbuzná slova, výslovnost, další tvary

Mluvnice l l l Havránek – Jedlička, Česká mluvnice. Praha: SPN, 1981 Havránek –

Mluvnice l l l Havránek – Jedlička, Česká mluvnice. Praha: SPN, 1981 Havránek – Jedlička, Stručná mluvnice česká. Praha: SPN, 1990 Grepl – Jelínek a kol. , Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny, 1995 Čechová a kol. , Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996 Čechová, Marie et al. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997

Co obsahují mluvnice? l obecné poučení o jazyce (gramatika, spisovná výslovnost, pravopis, sloh)

Co obsahují mluvnice? l obecné poučení o jazyce (gramatika, spisovná výslovnost, pravopis, sloh)

Jazykové a výkladové slovníky l Slovník spisovné češtiny jednosvazkový (SSČ) l Slovník spisovného jazyka

Jazykové a výkladové slovníky l Slovník spisovné češtiny jednosvazkový (SSČ) l Slovník spisovného jazyka českého – 8 svazkový (SSJČ) l abecední řazení, hesla

SSČ 4 přílohy: l Slovotvorný přehled l Zkratky a značky l Rodná jména a

SSČ 4 přílohy: l Slovotvorný přehled l Zkratky a značky l Rodná jména a příjmení l Zeměpisná jména

Hesla l výkladová část s příkladem ( pravopis, ortoepie, gramatika, význam slov – u

Hesla l výkladová část s příkladem ( pravopis, ortoepie, gramatika, význam slov – u mnohoznačných slov se uvádí význam základní a ostatní významy jsou označeny číslicemi, užití synonym, antonym) l slovní druh, mluvnické kategorie l ustálená spojení, rčení, přísloví, citát, často etymologie l slova odvozená a složená

Slovník současné češtiny (Lingea, 2011) l užitečný slovník současné češtiny s elektronickým slovníkem současné

Slovník současné češtiny (Lingea, 2011) l užitečný slovník současné češtiny s elektronickým slovníkem současné češtiny l ukázka: Skoba –y ž zahnutý kovový hřeb k zavěšování nebo spojování - zavěsit obraz na skobu – horolezecká skoba – nos jako skoba = velký, silně zahnutý nos

Pravidla českého pravopisu (akademická), Academia, 2003 l l l l Pravopisná pravidla Zkratky a

Pravidla českého pravopisu (akademická), Academia, 2003 l l l l Pravopisná pravidla Zkratky a značky Psaní velkých písmen Hranice slov v písmu Členící znaménka Pravopisný slovník Seznamy: zeměpisných jmen, rodných jmen, antických jmen Pravopisná poznámka

Pravidla českého pravopisu – ukázka 1 l Odsuvníkem čili apostrofem (‘) se může ve

Pravidla českého pravopisu – ukázka 1 l Odsuvníkem čili apostrofem (‘) se může ve spisovných projevech naznačit vypuštění hlásky, zejména na konci slova: např. pad‘ místo padl. Toto znaménko se však nepíše v takových případech jako žes to viděl, dobřes udělal.

Pravidla českého pravopisu – ukázka 2 – pravopisný slovník l adamita m. (příslušník náboženské

Pravidla českého pravopisu – ukázka 2 – pravopisný slovník l adamita m. (příslušník náboženské sekty l admiralita ž. : Admiralita (palác v Petrohradě) l adresný (např. projev) l aeroplán

Konec prezentace Název: Kodifikační příručky Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Čechová, Marie a kol.

Konec prezentace Název: Kodifikační příručky Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Čechová, Marie a kol. : Čeština – řeč a jazyk. Institut sociálních vztahů, Praha 1995 Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod, 1996 Havránek, Bohuslav - Jedlička, Alois: Stručná mluvnice česká. SPN, Praha 1990 Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu. Academia, Praha 2003 Kol. autorů: Slovník současné češtiny: Lingea, Brno 2011