Nzev koly slo projektu slo a nzev klov

  • Slides: 15
Download presentation
Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

Název školy Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170 CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2862 3. 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_11_ Obchod, služby a cestovní ruch ČR Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 11 Autor: Mgr. Romana Zikmundová

Anotace: Žáci se seznamují s obchodem, službami a cestovním ruchem České republiky. Očekávaný výstup:

Anotace: Žáci se seznamují s obchodem, službami a cestovním ruchem České republiky. Očekávaný výstup: Žák zná přírodní a hospodářské podmínky ČR. Druh učebního materiálu: prezentace, výukový materiál, pracovní listy Typická věková skupina: 10 – 11 let Klíčová slova: obchod, služby, cestovní ruch Pomůcky a materiál: interaktivní tabule, pero, pracovní listy Potřebný čas pro výuku DUM: 40 min

Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Žáci se seznamují s novým

Metodické zhodnocení a popis práce s digitálním učebním materiálem: Žáci se seznamují s novým učivem. Chodí k interaktivní tabuli a pracují s jednotlivými snímky. Prezentací si osvojují učivo. Snímek č. 4 – Žáci jmenují služby, dotýkají se jednotlivých domečků, v domečku se objeví správná odpověď. Snímek č. 5 – Žáci odpovídají, k čemu nám slouží jednotlivé služby. Dotknou se domečku, objeví se správná odpověď. Snímek č. 7 – Žáci odpovídají, co je rekreace a turistika. Dotknou se rámečků, objeví se správná odpověď. Snímek č. 10 lze vytisknout jako pracovní list. Žáci najdou v přesmyčkách služby a napíší je na linky. Kontrola je společná, služby žáci dopíší na tabuli interaktivním perem. Snímek č. 13 lze vytisknout jako pracovní list. Žáci pracují samostatně, vyluští tajenku. Kontrola je společná. Řešení tajenky doplní na tabuli interaktivním perem.

OBCHOD • důležité odvětví hospodářství • výrobky se nakupují a prodávají za peníze •

OBCHOD • důležité odvětví hospodářství • výrobky se nakupují a prodávají za peníze • ČR vyváží různé stroje, traktory, trolejbusy, automobily, lokomotivy, ocel, cement, chmel, sklo, porcelán, bižuterii … • v našich obchodech lze zakoupit zahraniční zboží • nejdůležitějšími dováženými surovinami - ropa - zemní plyn

SLUŽBY obchody peněžnictví pojišťovny banky spořitelny zdravotnictví školství kulturní zařízení

SLUŽBY obchody peněžnictví pojišťovny banky spořitelny zdravotnictví školství kulturní zařízení

 obchody slouží k nakupování potravin, zboží spořitelny slouží k ukládání, půjčování nebo převádění

obchody slouží k nakupování potravin, zboží spořitelny slouží k ukládání, půjčování nebo převádění peněz banky pojišťovny slouží k pojištění majetku a zdraví zdravotnictví školství kulturní zařízení

splátky + úroky za půjčku vklady spořitelny banky úroky z vkladů půjčka = OBĚH

splátky + úroky za půjčku vklady spořitelny banky úroky z vkladů půjčka = OBĚH PENĚZ

CESTOVNÍ RUCH • velký přínos pro hospodářství (zahraniční turisté utratí peníze za poskytnuté služby)

CESTOVNÍ RUCH • velký přínos pro hospodářství (zahraniční turisté utratí peníze za poskytnuté služby) • rekreace, turistika rekreace = cestování za účelem odpočinku turistika = putování a záliba v poznávání krajin a památek

V přesmyčkách najdi názvy služeb. Napiš je na linky.

V přesmyčkách najdi názvy služeb. Napiš je na linky.

poyneltsři kybna npjoiťšoyv ybchodo írizadvrontcv sšokltív kíutnrlu azízníeř

poyneltsři kybna npjoiťšoyv ybchodo írizadvrontcv sšokltív kíutnrlu azízníeř

spořitelny banky pojišťovny obchody zdravotnictví školství kulturní zařízení

spořitelny banky pojišťovny obchody zdravotnictví školství kulturní zařízení

Vylušti správně tajenku. Dopiš názvy měst.

Vylušti správně tajenku. Dopiš názvy měst.

1. 2. 3. J x 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Výroba trubiček

1. 2. 3. J x 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Výroba trubiček (Královehradecký kraj) Chemický průmysl (Pardubický kraj) Výroba látek JITKA (Jihočeský kraj) Těžba hnědého uhlí (Ústecký kraj) Strojírenský průmysl (Středočeský kraj)

Řešení: 1. 2. P A R D 3. J I N D Ř 4.

Řešení: 1. 2. P A R D 3. J I N D Ř 4. 5. K L H U I M A O Ř I C E B I C E CH Ů V x H R A D E C O S T D N O

Zdroje: • Čerpáno z otevřené galerie Microsoft Office www. microsoft. office. com

Zdroje: • Čerpáno z otevřené galerie Microsoft Office www. microsoft. office. com