Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 17
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací období Předmět Téma

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací období Předmět Téma hodiny Označení Vyučující Základní škola a Mateřská škola Tatenice CZ. 1. 07 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Jazyk a jazyková komunikace 3. Český jazyk Existencialismus, neorealismus, nový román OP VK (III/2) – Čj/9 – 39 Mgr. Michal Oblouk

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ EXISTENCIALISMUS NEOREALISMUS NOVÝ ROMÁN

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ EXISTENCIALISMUS NEOREALISMUS NOVÝ ROMÁN

EXISTENCIALISMUS n filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu

EXISTENCIALISMUS n filosofický a umělecký směr, který vznikl po první světové válce v Německu – k rozšíření tohoto směru došlo především díky francouzským představitelům ve 40. letech 20. století a po druhé světové válce n východiskem je člověk jako jedinec izolovaný od společnosti i dějinného vývoje, člověk bez vazeb, soustředěný na svoje vnitřní ego, plný úzkosti, pocitu nesmyslnosti existence a vědomí nevyhnutelnosti smrti, odcizení a naprosté osamělosti n často dochází ke zdůraznění lidské aktivity, svobody (člověk je k ní prakticky donucen, musí stále mezi něčím volit a vybírat) a s ní spojené absolutní odpovědnosti za své rozhodování a konání n kladen důraz na mezní situace n nezvyklé až provokativní reagování na některé společenské situace n závislost bytí na čase n reakce na tíživou dobu války a po válce n obraz krize měšťácké společnosti n vazba na filozofii S. Kierkegaarda

JEAN-PAUL SARTRE (1905 – 1980) - francouzský filozof, spisovatel a dramatik, jeden z hlavních

JEAN-PAUL SARTRE (1905 – 1980) - francouzský filozof, spisovatel a dramatik, jeden z hlavních představitelů existencialismu - vystudoval filozofii - za války zajat, poté spolupracoval s hnutím odporu Résistance - hodně cestoval (přednášel i v Praze) - angažoval se politicky (tíhl ke komunismu) - r. 1964 odmítl Nobelovu cenu - jeho životní družkou byla Simone de Beauvoir - dílo: NEVOLNOST (HNUS) – román psaný formou deníku, problematika smyslu života, kniha je psána jako fiktivní deník historika Antoina Roquentina ZEĎ – soubor 5 novel, nejznámější je novela Zeď, děj se odehrává za španělské občanské války v provizorním vězení s odsouzenci na smrt BYTÍ A NICOTA – filozofické úvahy MOUCHY, POČESTNÁ DĚVKA, ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI, MRTVÍ BEZ POHŘBU, ŠPINAVÉ RUCE - dramata

ALBERT CAMUS (1913 – 1960) - francouzský prozaik, dramatik a publicista - narodil se

ALBERT CAMUS (1913 – 1960) - francouzský prozaik, dramatik a publicista - narodil se v Alžírsku - vystudoval filozofii a klasické literatury na Alžírské univerzitě - r. 1940 se oženil a odjel do Francie, kde žil až do smrti - během války se účastnil odbojové činnosti, po válce se stal nesmiřitelným kritikem francouzské koloniální politiky v Alžírsku - r. 1957 získal Nobelovu cenu - zemřel při autohavárii - dílo: CIZINEC – rozsáhlejší novela, děj se odehrává v Alžírsku, hl. hrdina Mersault bezdůvodně zastřelí Araba na pláži a musí se vypořádat s mezní situací – odsouzení na smrt, 2 části: dějová a úvahová MOR – román, obraz alžírského města Oran postiženého morem, neúnavný a marný boj obyvatel, kroniku píše jeden z hrdinů (lékař Bernard Rieux) MÝTUS O SISYFOVI – esejistická kniha CALIGULA, NEDOROZUMĚNÍ – dramata

SIMONE DE BEAUVOIR (1908 – 1986) - významná francouzská spisovatelka, myslitelka, filozofka a existencialistka

SIMONE DE BEAUVOIR (1908 – 1986) - významná francouzská spisovatelka, myslitelka, filozofka a existencialistka - vedla svobodomyslný způsob života (měla hodně milenců, i nezletilých, byla vášnivou cestovatelkou) - měla vztah s Jeanem-Paulem Sartrem - narodila se v zámožné měšťanské rodině právníka - vystudovala matematiku a filosofii na Sorbonně - v letech 1931 -1943 pracovala jako učitelka - podepsala Manifest 343, který sdružoval slavné ženy, které prodělaly potrat, jenž byl v té době zakázaný - v 70. letech se připojila k hnutí za emancipaci žen - dílo: DRUHÉ POHLAVÍ - esejistická kniha, její nejvýznamnější a světově nejproslulejší dílo, zabývá se postavením žen ve společnosti, kniha sehrála významnou roli při utváření emancipačního hnutí v západní Evropě na přelomu 60. a 70. let POZVANÁ, KREV TĚCH DRUHÝCH, MANDARÍNI, V TĚCH NEJLEPŠÍCH LETECH, SÍLA OKOLNOSTÍ, VELICE LEHKÁ SMRT, OBŘAD ODLOUČENÍ - romány

Francoise Saganová (1935 – 2004) - francouzská spisovatelka a dramatička, svoji nejslavnější knihu Dobrý

Francoise Saganová (1935 – 2004) - francouzská spisovatelka a dramatička, svoji nejslavnější knihu Dobrý den, smutku napsala v 19 letech Boris Vian (1920 – 1959) - francouzský prozaik, novinář a kritik, jazzový hudební skladatel, trumpetista, dramatik, písničkář, herec, malíř, překladatel a scenárista, nejznámější romány Naplivu na vaše hroby a Pěna dní

NIKOS KAZANTZAKIS (1883 – 1957) - řecký spisovatel, básník, dramatik a myslitel narodil se

NIKOS KAZANTZAKIS (1883 – 1957) - řecký spisovatel, básník, dramatik a myslitel narodil se na Krétě studoval práva v Athénách a filozofii v Paříži r. 1929 se přestěhoval do Československa (rok žil v osadě Myslivna v Božího Daru, znovu v letech 1931 – 1932), nalezl zde klid na práci a samotu - od roku 1948 žil trvale ve Francii - jeho tvorba je prodchnuta mystickou zkušeností, významná je překladatelská činnost - dílo: ŘEK ZORBAS – novela, hlavní postavou (a vypravěčem) je prostý venkovan Alexis Zorbas, zfilmováno KRISTUS ZNOVU UKŘIŽOVANÝ – román, postavy, jež mají hrát v pašijových hrách se připodobňují svým předlohám, zfilmováno POSLEDNÍ POKUŠENÍ - román, jeho pohled na život Ježíše, zfilmováno

NEOREALISMUS z italštiny neorealismo, z latiny neos = nový, realis = skutečný n v

NEOREALISMUS z italštiny neorealismo, z latiny neos = nový, realis = skutečný n v italské próze a filmu 40. – 50. let 20. století (slavní režiséři L. Visconti, F. Fellini) n autorem pojmu „neorealismus“ je Antonio Gramsci, který ho definoval jako „nonkonformní, kritický postoj k italskému fašismu“ n směřoval až k realistickému dokumentu, který měl zobrazit skutečnou situaci n návrat k tradici realismu (snaha o věrohodnost a dokumentárnost) n zájem o život obyčejných lidí, o morální problémy společnosti, realitu všedního dne n sociální tematika n usilovali o důkladné zpracování tehdejšího italského života a některých období minulosti Itálie, především fašismu a odporu proti němu n používali jednoduchý jazyk, podobný lidové řeči n

ALBERTO MORAVIA (1907 – 1990) - italský spisovatel, novinář a literární kritik - vlastním

ALBERTO MORAVIA (1907 – 1990) - italský spisovatel, novinář a literární kritik - vlastním jménem Alberto Pincherle - od dětství se potýkal s kostní tuberkulózou, vzdělání tedy získal od soukromých učitelů - měl židovské předky, za války se musel skrývat mezi dělníky - jeho poválečná literatura a názory vedly ke sporům s církví - od roku 1958 do roku 1970 hodně cestoval - dílo: ŘÍMANKA – existenciální román, o krásné Adrianě, která se stala prostitutkou ze sociálních důvodů, aby uživila matku, sama sní o tom, že bude mít hodně peněz a bude mít dítě s vrahem, její sny se však nevyplní HORALKA – román s válečnou tematikou, marný útěk matky-vdovy Cesiry s 14 letou dcerou Rossettou z Říma na venkov, ztratí přátele, úspory, na cestě zpět do osvobozeného Říma jsou obě znásilněny marockými vojáky – přesto se pokouší zapomenout a znovu žít LHOSTEJNÍ - román, kritický obraze úpadku italské měšťanské rodiny NUDA - psychologický román o vztazích malíře, jenž je znuděn životem

PIER PAOLO PASOLINI (1922 – 1975) - italský básník, spisovatel, scenárista, novinář, filozof, režisér

PIER PAOLO PASOLINI (1922 – 1975) - italský básník, spisovatel, scenárista, novinář, filozof, režisér a herec, významná osobnost veřejného a politického života vzdělání získal na Boloňské univerzitě, kde studoval historii a literaturu, po ukončení studií pracoval jako učitel zapojil se do antifašistického hnutí a koncem 40. let vstoupil do italské komunistické strany v 50. letech měl pro svou homosexualitu, ke které se veřejně hlásil, potíže s italskými úřady roku 1975 byl zavražděn, za jeho vraždu byl odsouzen sedmnáctiletý Giuseppe Pelosi dílo: DARMOŠLAPOVÉ – popis poválečného života mladých italských bezdomovců, kteří si na živobytí vydělávají krádežemi ZBĚSILÝ ŽIVOT - tematicky navazuje na Darmošlapy, popisuje partu výrostků z římského předměstí, kteří si vydělávají a vedou obdobný život jako hrdinové z předešlé knihy DEKAMERON, CANTERBURSKÉ POVÍDKY, KYTICE Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI, SALÓ ANEB 120 DNŮ SODOMY – nejznámější filmy

Cesare Zavattini (1902 – 1989) - italský prozaik a filmový scenárista, představitel italského neorealismu

Cesare Zavattini (1902 – 1989) - italský prozaik a filmový scenárista, představitel italského neorealismu Giovanni Arpino (1927 – 1987) - italský prozaik, básník a publicista, představitel italského neorealismu, ve svých psychologických románech zobrazil typické současné italské politické, sociální a mravní problémy, např. Léta poznávání a Mladá jeptiška Italo Calvino (1923 – 1985) - patří mezi nejvýznamnější italské spisovatele druhé poloviny 20. století, dílo: Cestička pavoučích hnízd, Italské pohádky, Baron na stromě, Naši předkové Carlo Levi (1902 – 1975) - italský spisovatel, malíř, politický aktivista a antifašista, dílo: Kristus se zastavil v Eboli

NOVÝ ROMÁN antiromán, objektivní román, metaromán, román pohledu n typ francouzského románu 50. let

NOVÝ ROMÁN antiromán, objektivní román, metaromán, román pohledu n typ francouzského románu 50. let - pokus francouzské literární avantgardy vytvořit opak klasického románu, protože se domnívali, že klasický román se přežil a nemůže postihnout novou skutečnost a zkušenosti nového člověka n odmítli románový děj i postavy, zabývali se popisem věcí a jevů bez souvislosti a časové následnosti - příběh se neodvíjel chronologicky ani logicky n cílem nebylo popisovat svět či nějaké situace, svět má být poznáván teprve v průběhu románu n postup psaní z pohledu hrdiny, věci nejsou popisovány tak, jak je vnímá většina lidí, ale tak, jak je vnímá románový hrdina n pro většinu čtenářů je těžko srozumitelný a velmi těžko čitelný n oslabení příběhu, tradičních postav a vypravěče n nezřetelné postavy, většinou nepojmenované n téma bloudění, opakování, obraz světa připomíná labyrint n experimenty s jazykem n

ALAIN ROBBE-GRILLET ( 1922 – 2008) - francouzský spisovatel, literární teoretik a režisér, jeden

ALAIN ROBBE-GRILLET ( 1922 – 2008) - francouzský spisovatel, literární teoretik a režisér, jeden ze zakladatelů nového románu - během války pracoval v německé továrně - po válce vystudoval VŠ zemědělskou (tropické zemědělství), zabýval se výzkumem hormonů - od r. 1955 se věnoval literatuře a filmu, přednášel na několika vysokých školách nejen v Evropě, ale i v USA - dílo: GUMY – román s detektivní zápletkou, různé výklady údajné smrti bankovního úředníka (vrahem je ve skutečnosti sám detektiv) ŽÁRLIVOST – román jako sled záběrů, setkání ženy plantážníka s přítelem, příběh sledujeme očima klamaného manžela, který v románě nevystupuje ani není jmenován ČUMIL, V BLUDIŠTI, OKAMŽIKY, KRÁSNÁ ZAJATKYNĚ, KRÁLOVRAŽDA, DŽIN – romány

NATHALIE SARRAUTOVÁ (1902 – 1999) - francouzská spisovatelka ruského původu, představitelka a zakladatelka tzv.

NATHALIE SARRAUTOVÁ (1902 – 1999) - francouzská spisovatelka ruského původu, představitelka a zakladatelka tzv. nového románu - vl. jménem Natalia Čerňaková - pocházela ze zámožné židovské rodiny, po rozvodu rodičů odchází s matkou do Francie - v Paříži vystudovala práva, historii a sociologii, poté zahájila právnickou praxi, které zanechala v r. 1941, kdy se začala plně věnovat literatuře - dílo: MEZI ŽIVOTEM A SMRTÍ – román o osudech literárního tvůrce + teoretické úvahy o tvůrčím procesu a vzniku literárního díla TROPISMY – kniha krátkých próz, dílo bývá označováno za základ nového románu, protože se v něm objevují některé principy zavedené do nového románu ZLATÉ PLODY – román o románu, záznam konverzace a vnitřních monologů, konfrontuje zde své názory s názory „snobských hodnotičů děl nového románu“ PORTRÉT NEZNÁMÉHO, PLANETÁRIUM – romány

MICHEL BUTOR (1926) CLAUDE SIMON (1913 – 2005) Michel Butor - francouzský spisovatel, představitel

MICHEL BUTOR (1926) CLAUDE SIMON (1913 – 2005) Michel Butor - francouzský spisovatel, představitel a teoretik nového románu, za jeho největší přínos do literatury jsou považovány jeho eseje o literatuře a jeho teoretické práce o literatuře 2. poloviny 20. století, dílo: romány ROZVRH HODIN (deníkovou formou zde autor popisuje život jednoho úředníka/vypravěč, který byl vyslán na roční stáž do britského průmyslového města), PROMĚNA (námětem je zde klasický manželský trojúhelník pařížského ředitele firmy, který často podniká služební cesty do Říma, kde si najde milenku, jednou odjíždí vlakem do Říma s úmyslem začít znovu, postupně však od úmyslu opouští), STUPNĚ (experimentální román, který je popisem jedné vyučovací hodiny na pařížském lyceu) Claude Simon – francouzský spisovatel, získal Nobelovu cenu za literaturu, jeho dílo se zakládá na netradiční větné skladbě, netradičním pojetí času a prolínání přítomnosti s minulostí, např. romány VÍTR (hlavní hrdina, velkoměstský fotograf, přijíždí do jihofrancouzského městečka převzít dědictví po nepoznaném otci a snaží se proniknout do života v tomto městě - text je plný závorek, interpunkčních znamének, mnohé věty nejsou dokončeny, což vede ke zmatenosti a nejasnosti celého textu), PŘÍBĚH (odehrává se někdy v 60. letech 20. století, bezejmenný hlavní hrdina se jednoho rána probudí ve svém zchátralém barokním domě a během následujících 16 hodin všedního dne zrekonstruuje celý dosavadní život)

ZDROJE n n n n n n n http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jean-Paul_Sartre http: //cs.

ZDROJE n n n n n n n http: //cs. wikipedia. org/wiki/Jean-Paul_Sartre http: //cs. wikipedia. org/wiki/Albert_Camus http: //cs. wikipedia. org/wiki/Alberto_Moravia http: //cs. wikipedia. org/wiki/Alain_Robbe-Grillet http: //www. citaty-slavnych. cz/autor/Alain_Robbe-Grillet http: //cs. wikipedia. org/wiki/Nathalie_Sarrautov%C 3%A 1 http: //myskhin. wordpress. com/category/surrealismus/ http: //cs. wikipedia. org/wiki/Simone_de_Beauvoirov%C 3%A 1 http: //noriminnis. wordpress. com/2010/04/15/simone-de-beauvoir/ http: //cs. wikipedia. org/wiki/Nikos_Kazantzakis http: //grecja. home. pl/eng/ekazantzakis. htm http: //cs. wikipedia. org/wiki/Michel_Butor http: //www. nobelprize. org/nobel_prizes/literature/laureates/1985/simon-bio. html http: //cs. wikipedia. org/wiki/Italo_Calvino http: //cs. wikipedia. org/wiki/Carlo_Levi https: //en. wikipedia. org/wiki/Fran%C 3%A 7 oise_Sagan https: //cs. wikipedia. org/wiki/Fran%C 3%A 7 oise_Saganov%C 3%A 1 https: //cs. wikipedia. org/wiki/Cesare_Zavattini https: //cs. wikipedia. org/wiki/Giovanni_Arpino http: //moviespictures. org/biography/Arpino, _Giovanni https: //cs. wikipedia. org/wiki/Existencialismus https: //cs. wikipedia. org/wiki/Boris_Vian https: //cs. wikipedia. org/wiki/Neorealismus https: //cs. wikipedia. org/wiki/Nov%C 3%BD_rom%C 3%A 1 n https: //cs. wikipedia. org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini