Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 9
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh Označení sady Základní škola Šumvald, okres Olomouc CZ. 1. 07. /1. 4. 00/21. 2534 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Název materiálu Autor Typ aplikace Ročník Předmět Anotace VY_32_INOVACE_F_20 Optické vlastnosti oka Mgr. Radomil Kryl Prezentace 7. Fyzika Žáci si zopakují složení lidského oka, naučí se poznat oční vady krátkozrakost a dalekozrakost a způsoby nápravy těchto vad optickými čočkami III/2 Člověk a příroda Světelné jevy VY_32_INOVACE_F

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Fyzika 7. ročník

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA Fyzika 7. ročník

Normální oko se přizpůsobuje rozličné vzdálenosti předmětů. Blízký bod – nejbližší bod, který oko

Normální oko se přizpůsobuje rozličné vzdálenosti předmětů. Blízký bod – nejbližší bod, který oko ještě vidí při největším zakřivení čočky (asi 10 cm) Vzdálený bod – nejvzdálenější bod, který oko vidí bez zaostření (nekonečno)

KRÁTKOZRAKÉ OKO U krátkozrakého oka se ostrý obraz vzdálených předmětů vytváří před sítnicí, obraz

KRÁTKOZRAKÉ OKO U krátkozrakého oka se ostrý obraz vzdálených předmětů vytváří před sítnicí, obraz je rozmazaný, a přitom blízké předměty vidí oko dobře. Někdy je způsobena protáhlým tvarem oka. Upravuje se rozptylkami.

KRÁTKOZRAKÉ OKO

KRÁTKOZRAKÉ OKO

DALEKOZRAKÉ OKO Někdy není schopno oko zaostřit blízké předměty, ostrý obraz vzniká až za

DALEKOZRAKÉ OKO Někdy není schopno oko zaostřit blízké předměty, ostrý obraz vzniká až za sítnicí. Vzdálené předměty oko vidí dobře. Upravuje se spojkami. U starších lidí tato vada přibývá, protože s věkem ztrácí čočka na pružnosti a nedokáže blízké předměty zaostřovat.

DALEKOZRAKÉ OKO

DALEKOZRAKÉ OKO

ODKAZY A LITERATURA 1. 2. 3. 4. TOPRAK MD, A. Baris. Myopie [online]. [cit.

ODKAZY A LITERATURA 1. 2. 3. 4. TOPRAK MD, A. Baris. Myopie [online]. [cit. 3. 6. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Myopia. png JAKOV. Lidské oko [online]. [cit. 3. 6. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Schematic_diagram_of_the_ human_eye_cs. svg TOPRAK MD, A. Baris. Hypermetropie [online]. [cit. 3. 6. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Hypermetropia. png Pae. Dr. Jiří Bohuněk, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. Fyzika pro 7. ročník základní školy Nakladatelství Prometheus spol. s r. o. v roce 2000, ISBN 80 - 7196 -119 -1