Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 8
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Základní škola

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Základní škola Šumvald, okres Olomouc CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2534 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematický okruh Označení sady III/2 Informační a komunikační technologie/ Informační a komunikační technologie VY_32_INOVACE_INF Označení materiálu Název materiálu Autor Typ aplikace Ročník Předmět Anotace VY_32_INOVACE_INF_01 Řád počítačové učebny Mgr. Radomil Kryl Prezentace 5. Informatika Žáci se seznámí s řádem počítačové učebny

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY Informatika 5. ročník

ŘÁD POČÍTAČOVÉ UČEBNY Informatika 5. ročník

1. Do učebny mohou žáci (dále jen uživatelé) vstoupit v doprovodu vyučujícího. Vyučující je

1. Do učebny mohou žáci (dále jen uživatelé) vstoupit v doprovodu vyučujícího. Vyučující je povinen po celou dobu být v učebně s uživateli a vykonává nad nimi aktivní dozor. 2. Pro pravidelně docházející uživatele je stanoven zasedací pořádek, který je nutné dodržovat. 3. Při jakékoli závadě uživatel informuje vyučujícího, který rozhodne o dalším postupu. 4. Po skončení práce uživatelé uklidí své pracoviště. 5. Při práci s počítači (dále jen IKI) je zakázáno jíst a pít v prostorách učebny. Do učebny se vstupuje pouze po přezutí v hlavní šatně.

6. Uživatel je povinen: vpoužívat IKI způsobem, který je v souladu se zákony a

6. Uživatel je povinen: vpoužívat IKI způsobem, který je v souladu se zákony a dobrými mravy vchránit všechna zařízení IKI před poškozením, vpro všechna zařízení IKI používat pouze spotřební materiál uvedený výrobcem v přiložené technické dokumentaci zařízení, vv IKI pracovat pouze pod přiděleným uživatelským účtem Uživatel je plně odpovědný za veškeré aktivity prováděné pod jeho uživatelským účtem. vchránit svůj uživatelský účet heslem a toto heslo udržovat v tajnosti, vpo skončení práce se odhlásit, vdodržovat základní pravidla pro ochranu IKI před počítačovými viry

7. Uživatel nesmí: vpoškozovat jakékoliv zařízení IKI, sdílené programové vybavení a data ostatních uživatelů

7. Uživatel nesmí: vpoškozovat jakékoliv zařízení IKI, sdílené programové vybavení a data ostatních uživatelů vpřemísťovat jakékoliv zařízení IKI, vrozebírat jakékoliv zařízení IKI a měnit jeho nastavení, vměnit systémová nastavení IKI vpřipojovat do IKI jakákoliv zařízení, vinstalovat jakékoliv programové vybavení, vvyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušeni bezpečnosti sítě, zejména obcházení systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných uživatelů IKI, získávání přístupu na zabezpečená zařízení IKI, vprostřednictvím IKI záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů, viry a nevyžádanou poštu

8. Vyučující má právo dočasného odpojení uživatele od Internetu během vyučování a taktéž má

8. Vyučující má právo dočasného odpojení uživatele od Internetu během vyučování a taktéž má právo zakázat přístup na některé internetové stránky

ZDROJE: Galerie prostředků Microsoft Office

ZDROJE: Galerie prostředků Microsoft Office