Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 18
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací období Předmět Téma

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací období Předmět Téma hodiny Označení Vyučující Základní škola a Mateřská škola Tatenice CZ. 1. 07 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Jazyk a jazyková komunikace 3. Český jazyk Divadla malých forem OP VK (III/2) – Čj/9 – 21 Mgr. Michal Oblouk

DIVADLA MALÝCH FOREM DIVADLA STUDIOVÉHO TYPU

DIVADLA MALÝCH FOREM DIVADLA STUDIOVÉHO TYPU

CHARAKTERISTIKA Divadla malých forem – divadla, která na území dnešního Česka vznikala od počátku

CHARAKTERISTIKA Divadla malých forem – divadla, která na území dnešního Česka vznikala od počátku 20. století jako alternativa k oficiálnímu divadlu, většinou se zde hrály autorské hry, často proložené písničkami, charakteristické jsou také dialogy na předscéně, hry jsou často založeny na humoru, častá je satira a parodie, nově od konce 50. let 20. století, komorní prostředí, rušení konvencí Divadla studiového typu – experimentální scény od 70. let 20. století, další vývojová fáze divadel malých forem, směřují k činohře, divadlo jako dílna autorského typu, netradiční divadelní prostory a vztah k divákům

REDUTA JAZZ CLUB kulturní podnik ve středu Prahy malé experimentální jeviště od konce roku

REDUTA JAZZ CLUB kulturní podnik ve středu Prahy malé experimentální jeviště od konce roku 1957 l l s ní spojen vznik tzv. text-appealů = specifická forma autorského scénického představení, texty rušící lhostejnost, dráždící, součást pořadu s písničkami, hudbou, rozhovory, groteskní hra s jazykem, dějem, postavami, komunikace s divákem, mizí hranice mezi jevištěm a hledištěm l jejich snahou bylo co možná nejpříměji na diváky zapůsobit (apelovat) textem, a to vypravovaným, hraným nebo zpívaným l Ivan Vyskočil, Jiří Suchý l

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ jedno z nejznámějších menších činoherních divadel v Praze l založeno r.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ jedno z nejznámějších menších činoherních divadel v Praze l založeno r. 1958 zakladateli byli Helena Philippová, Ivan Vyskočil, Jiří Suchý a Vladimír Vodička na počátku šedesátých let s příchodem režiséra Jana Grossmana, scénografa Libora Fáry a kulisáka, později dramaturga a dramatika Václava Havla začalo rozvíjet českou podobu absurdního divadla v sedmdesátých a osmdesátých letech se stalo útočištěm některých filmových režisérů české nové vlny šedesátých let, kterým byla normalizačními praktikami znemožněna filmová práce l l

SEMAFOR l sedm malých forem = film, poezie, jazz, loutky, tanec, výtvarné umění a

SEMAFOR l sedm malých forem = film, poezie, jazz, loutky, tanec, výtvarné umění a hudební komedie l založen r. 1959 skupinou divadelníků a hudebníků soustředěných kolem Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra l nynější sídlo je v Dejvické ulici v Praze l návrat k tradici filmové grotesky, poetismu, dadaismu, kabaretu, varieté l pořad jako montáž volně spojených čísel, výstupů, písniček l autorská, písničkářská a herecká dvojice Jiří Suchý (1931) a Jiří Šlitr (1924 – 1969) – inscenace Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl-tangl l od r. 1967 dvojice Jiří Grossmann (1941 – 1971) a Miloslav Šimek (1940 – 2004) l od konce 70. let skupina Josefa Dvořáka, významná osobnost Jitka Molavcová (Jonáš a Melicharová), Petr Nárožný, Miroslav Horníček, Luděk Sobota, Jiří Krampol, … l v současné době čerpá dvojice Suchý - Molavcová často z tvorby dvojice Suchý - Šlitr

SEMAFOR

SEMAFOR

ČINOHERNÍ KLUB pražské divadlo, jež vzniklo roku 1965 jako součást Státního divadelního studia l

ČINOHERNÍ KLUB pražské divadlo, jež vzniklo roku 1965 jako součást Státního divadelního studia l u jeho zrodu stáli dva bývalí spolužáci z DAMU – režisér Ladislav Smoček a dramaturg Jaroslav Vostrý l základ hereckého souboru přišel z Ostravy spolu s režisérem Janem Kačerem a scénografem Lubošem Hrůzou - během jediné sezony se stal jedním z nejpopulárnějších pražských divadel l popularita jeho herců (Josef Abrhám, Petr Čepek, Nina Divíšková, Věra Galatíková, Jiří Hrzán, František Husák, Jiří Kodet, Pavel Landovský, Vladimír Pucholt, Josef Somr, Leoš Suchařípa, Libuše Šafránková a Jiří Zahajský) rostla s každou inscenací, řada z nich se stala vzápětí protagonisty proslulých filmů nové vlny československého filmu z konce 60. let l počátkem 70. let po nuceném odchodu většiny vůdčích osobností divadla se ocitl ve stále se prohlubující umělecké krizi l od roku 1981 do roku 1990 byl přiřazen pod Divadlo na Vinohradech, osamostatnil se v roce 1990 l v roce 2002 se transformoval z příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost l

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU divadlo v Brně na Zelném trhu l soubor funguje od

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU divadlo v Brně na Zelném trhu l soubor funguje od roku 1967 l vzniklo jako amatérské studio posluchačů a absolventů brněnské JAMU l návrat k tradici středověkého divadla, komedie dell´arte, kabaretu, muzikálu, pantomimě, experimentu l princip otevřenosti žánrové, scénické (hraje se kdekoli) a vůči divákovi (hraje se mezi nimi a s nimi) l Boleslav Polívka, Milan Uhde, Miroslav Donutil l

DIVADLO ZA BRANOU l slavné pražské divadlo působící mezi lety 1965 až 1972, kdy

DIVADLO ZA BRANOU l slavné pražské divadlo působící mezi lety 1965 až 1972, kdy jeho další existenci komunistická moc zakázala l spoluzakladateli se stali režisér Otomar Krejča, dramaturg Karel Kraus, básník a dramatik Josef Topol, scénograf Jan Koblasa a herci Jan Tříska s Marií Tomášovou l důraz na moderní psychologické herectví l uvádělo hry Josefa Topola l členy hereckého souboru tvořili Karel Höger, Jiřina Šejbalová, Olga Scheinpflugová, Luděk Munzar, Vlasta Chramostová, Milena Dvorská, Vladimír Menšík, Hana Maciuchová, Libuše Šafránková, Jiří Zahajský, Miroslav Moravec, Jan Hartl a jiní l po sametové revoluci na původní projekt navázalo obnovené Divadlo za branou II, které bylo v roce 1994 zrušeno Ministerstvem kultury České republiky

STUDIO Y l vzniklo roku 1963 v Liberci jako experimentální dílna několika uměleckých profesí,

STUDIO Y l vzniklo roku 1963 v Liberci jako experimentální dílna několika uměleckých profesí, z nichž převažovali hlavně loutkáři - v roce 1978 bylo divadlo přestěhováno do Prahy nebylo vždy samostatným divadlem, až v roce 1990 se stává samostatnou scénou l režisér a dramatik Jan Schmid herci J. Lábus, J. Schmitzer, M. Dejdar, J. Synková, J. Kretschmerová, P. Nový l l l Ypsilonka

Ha. DIVADLO původně Hanácké divadlo l divadelní scéna sídlící v Brně l bylo založeno

Ha. DIVADLO původně Hanácké divadlo l divadelní scéna sídlící v Brně l bylo založeno v polovině sedmdesátých let v Prostějově l od počátku se profilovalo jako scéna vyhraněné autorské poetiky, náročné dramaturgie a silných tvůrčích osobností l soubor je spojen především se jmény Arnošta Goldflama, Pavla Lišky, Tomáše Matonohy a J. A. Pitínského l práce je mnohem více položena na autorském přístupu herců k roli a tématu inscenace, stejně tak je podstatná možnost, že kdokoli z divadelního ansámblu může zásadně ovlivnit výslednou inscenaci l

SKLEP jedno z pražských divadel, které bylo založeno v roce 1971 Davidem Vávrou a

SKLEP jedno z pražských divadel, které bylo založeno v roce 1971 Davidem Vávrou a Milanem Šteindlerem l název pochází ze skutečného sklepního prostoru domku babičky Davida Vávry l kolem roku 1978 se začíná utvářet jádro souboru - kromě Vávry a Šteindlera ještě přibyli Tomáš Vorel, Eva Holubová a Tomáš Hanák l bylo hlavním tahounem skupiny Pražská pětka, dále tvořené divadly Mimóza, Vpřed, Kolotoč a Křeč, která představovala nejvýraznější generační hnutí 70. a 80. let a přinesla oživení tehdejší divadelní scény l vyznačuje se osobitým zpracováním divadelních her l

DIVADLO JÁRY CIMRMANA vzniklo r. 1967 v Praze l založeno na mystifikaci diváků, na

DIVADLO JÁRY CIMRMANA vzniklo r. 1967 v Praze l založeno na mystifikaci diváků, na fikci a výmyslu l Zdeněk Svěrák (1936) a Ladislav Smoljak (1931 – 2010) vytvořili fiktivní postavu českého génia a všeumělce Járy Cimrmana l návaznost na mystifikační humor J. Haška, na slovní dialog V+W a tradici amatérského divadla l inscenace – Vyšetřování ztráty třídní knihy, Vražda v salónním kupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Hospoda na mýtince, … l v divadle hrají pouze muži l od roku 1992 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana l

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

ROKOKO - - pražská divadelní scéna, která se nachází na Václavském náměstí v době

ROKOKO - - pražská divadelní scéna, která se nachází na Václavském náměstí v době první světové války v letech 1915– 1916 zde byl zřízen Kabaret Rokoko, jehož ředitelem se stal Karel Hašler v meziválečném období se na zdejší scéně vystřídala většina tehdejších úspěšných komiků divadlo zůstalo po válce uzavřeno a sloužilo jako skladiště, k obnově zdejšího kulturního provozu došlo v roce 1958 od roku 1958 nastal úspěšný rozvoj scény pod vedením Darka Vostřela - v této době zde působila celá plejáda tehdy začínajících zpěváků, např. M. Kubišová, H. Vondráčková, V. Neckář, W. Matuška, J. Zelenková, P. Filipovská, E. Pilarová, K. Hála, K. Štědrý, H. Hegerová i Olympic repertoár divadla tvořily zejména kabaretní pásma a hudební recitály divadelní soubor byl definitivně zrušen v r. 1974, v roce 1975 divadlo přešlo do svazku Městských divadel pražských a bylo organizačně přidruženo k Divadlu ABC a Divadlu Komedie

LATERNA MAGIKA první multimediální divadlo na světě l v současnosti je jedním ze souborů

LATERNA MAGIKA první multimediální divadlo na světě l v současnosti je jedním ze souborů pražského Národního divadla a působí v prostorách Nové scény ND l základní princip - interaktivní propojení filmové projekce s pohybem a hereckou akcí l inscenace vznikající pro Laternu magiku jsou vždy originálními autorskými díly určenými přímo pro tento soubor l vznikla jako reprezentativní kulturně-propagační program Československé socialistické republiky pro mezinárodní výstavu Expo 58, která se konala od 17. dubna do 19. listopadu 1958 v Bruselu - vytvořením projektu byl pověřen divadelní režisér Alfréd Radok spolu se scénografem Josefem Svobodou, kteří v projektu zrealizovali myšlenku propojení filmové projekce s živou jevištní akcí l

ZDROJE l l l l l http: //cs. wikipedia. org/wiki/Semafor_(divadlo) http: //www. semafor. cz/

ZDROJE l l l l l http: //cs. wikipedia. org/wiki/Semafor_(divadlo) http: //www. semafor. cz/ http: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadlo_Na_z%C 3%A 1 bradl%C 3%AD http: //cs. wikipedia. org/wiki/Studio_Ypsilon http: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadlo_Husa_na_prov%C 3%A 1 zku http: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadlo_J%C 3%A 1 ry_Cimrmana http: //kultura. idnes. cz/soutez-hledame-podobu-jary-cimrmana-dbb/divadlo. asp? c=A 081001_164648_divadlo_kot http: //www. tyden. cz/tema/jara-cimrman-stojici-bdici_24305. html http: //cs. wikipedia. org/wiki/J%C 3%A 1 ra_Cimrman http: //cs. wikipedia. org/wiki/Laterna_magika https: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadla_mal%C 3%BDch_forem https: //cs. wikipedia. org/wiki/Reduta_Jazz_Club https: //cs. wikipedia. org/wiki/%C 4%8 Cinohern%C 3%AD_klub https: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadlo_za_branou https: //cs. wikipedia. org/wiki/Ha. Divadlo https: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadlo_Sklep https: //cs. wikipedia. org/wiki/Divadlo_Rokoko