Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 19
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony Vzdělávací oblast/obor Tematický okruh Označení sady Základní škola Šumvald, okres Olomouc CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 2534 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Název materiálu Autor Typ aplikace Ročník Předmět Anotace VY_32_INOVACE_F_18 Lom světla, čočky Mgr. Radomil Kryl Prezentace 7. Fyzika Žáci se naučí pojmy lom světla, úhel lomu, lom paprsků ke kolmici, lom paprsků od kolmice, čočka, ohnisko čočky, spojka, rozptylka, na závěr na interaktivní tabuli některé pojmy zopakují III/2 Člověk a příroda Světelné jevy VY_32_INOVACE_F

LOM SVĚTLA Fyzika 7. ročník

LOM SVĚTLA Fyzika 7. ročník

LOM PAPRSKU KE KOLMICI Kolmice dopadu Dopadající paprsek Úhel dopadu VZDUCH SKLO Úhel lomu

LOM PAPRSKU KE KOLMICI Kolmice dopadu Dopadající paprsek Úhel dopadu VZDUCH SKLO Úhel lomu VZDUCH Lomený paprsek

LOM PAPRSKU KE KOLMICI

LOM PAPRSKU KE KOLMICI

LOM PAPRSKU OD KOLMICE Kolmice dopadu Dopadající paprsek Úhel dopadu SKLO VZDUCH Úhel lomu

LOM PAPRSKU OD KOLMICE Kolmice dopadu Dopadající paprsek Úhel dopadu SKLO VZDUCH Úhel lomu VZDUCH Lomený paprsek

Na rovinném rozhraní dvou optických prostředí nastává lom světla Postupuje-li paprsek do prostředí, ve

Na rovinném rozhraní dvou optických prostředí nastává lom světla Postupuje-li paprsek do prostředí, ve kterém se světlo šíří menší rychlostí, například ze vzduchu do skla, nastane lom paprsku ke kolmici α ˃ β Postupuje-li paprsek do prostředí, ve kterém se světlo šíří větší rychlostí, například z vody do vzduchu, nastane lom paprsku od kolmice α ˂ β

ČOČKY • Čočky jsou zpravidla tělesa vybroušená z čirého skla. Obě stěny čočky jsou

ČOČKY • Čočky jsou zpravidla tělesa vybroušená z čirého skla. Obě stěny čočky jsou buď částmi kulových ploch nebo jedna plocha je kulová a jedna plocha je rovinná. • V čočkách se mění směr chodu paprsků lomem světla • Ohnisko čočky: bod, do kterého se sbíhá svazek rovnoběžných paprsků, každá čočka má dvě ohniska

SVAZEK ROVNOBĚŽNÝCH PAPRSKŮ SPOJKA F

SVAZEK ROVNOBĚŽNÝCH PAPRSKŮ SPOJKA F

ZNÁZORNĚNÍ TENKÉ SPOJKY f F F´

ZNÁZORNĚNÍ TENKÉ SPOJKY f F F´

SVAZEK ROVNOBĚŽNÝCH PAPRSKŮ ROZPTYLKA

SVAZEK ROVNOBĚŽNÝCH PAPRSKŮ ROZPTYLKA

ZNÁZORNĚNÍ TENKÉ ROZPTYLKY f F´ F

ZNÁZORNĚNÍ TENKÉ ROZPTYLKY f F´ F

OPAKOVÁNÍ

OPAKOVÁNÍ

VYBER SPRÁVNÝ NÁZEV SKLO Dopadající paprsek VZDUCH LOM PAPRSKU KE KOLMICI LOM PAPRSKU ZA

VYBER SPRÁVNÝ NÁZEV SKLO Dopadající paprsek VZDUCH LOM PAPRSKU KE KOLMICI LOM PAPRSKU ZA KOLMICÍ LOM PAPRSKU OD KOLMICE Lomený paprsek

OZNAČ PEREM ÚHEL DOPADU SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

OZNAČ PEREM ÚHEL DOPADU SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

OZNAČ PEREM ÚHEL LOMU SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

OZNAČ PEREM ÚHEL LOMU SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

OZNAČ PEREM KOLMICI DOPADU SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

OZNAČ PEREM KOLMICI DOPADU SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

SKLO Dopadající paprsek VZDUCH Lomený paprsek LOM PAPRSKU OD KOLMICE

ODKAZY A LITERATURA Pae. Dr. Jiří Bohuněk, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. Fyzika pro

ODKAZY A LITERATURA Pae. Dr. Jiří Bohuněk, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc. Fyzika pro 7. ročník základní školy Nakladatelství Prometheus spol. s r. o. v roce 2000, ISBN 80 - 7196 -119 -1 FIZPED. Lom světla [online]. [cit. 22. 5. 2012]. Dostupný na WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: F%C 3%A 9 nyt%C 3%B 6 r%C 3%A 9 s. jpg Obrazový archiv autora

Chyba

Chyba