Nzev koly slo projektu Nzev ablony klov aktivity

  • Slides: 18
Download presentation
Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací období Předmět Téma

Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací období Předmět Téma hodiny Označení Vyučující Základní škola a Mateřská škola Tatenice CZ. 1. 07 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Jazyk a jazyková komunikace 3. Český jazyk Odraz války a tematika holocaustu ve světové literatuře 2. pol. 20. stol. OP VK (III/2) – Čj/9 – 37 Mgr. Michal Oblouk

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ ODRAZ VÁLKY A TEMATIKA HOLOCAUSTU

SVĚTOVÁ LITERATURA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ ODRAZ VÁLKY A TEMATIKA HOLOCAUSTU

ALEXANDR FADĚJEV (1901 – 1956) - sovětský spisovatel - od r. 1918 člen komunistické

ALEXANDR FADĚJEV (1901 – 1956) - sovětský spisovatel - od r. 1918 člen komunistické strany, aktivně se na Dálném východě účastnil občanské války - byl jedním ze spoluzakladatelů Svazu spisovatelů SSSR a v roce 1946 se stal jeho předsedou, kterým zůstal až do roku 1954 - byl také poslancem Nejvyššího sovětu a členem Ústředního výboru KSSS - ke konci života trpěl depresemi a alkoholismem - zastřelil se - dílo: MLADÁ GARDA – válečný román o hrdinství sovětské mládeže ve válce POVODEŇ, PORÁŽKA, POSLEDNÍ Z UDEGE - romány

Boris Nikolajevič Polevoj (1908 – 1981) - sovětský spisovatel a novinář, významný politicko-kulturní pracovník,

Boris Nikolajevič Polevoj (1908 – 1981) - sovětský spisovatel a novinář, významný politicko-kulturní pracovník, román Příběh opravdového člověka (z období Velké vlastenecké války, skutečný příběh Hrdiny Sovětského svazu letce Alexeje Maresjeva, kterému museli poté, co byl sestřelen, amputovat obě nohy, on se však naučil nejen znovu chodit, ale i létat, a vrátil se zpět na frontu) Viktor Platonovič Někrasov (1911 - 1987) - ruský spisovatel, který se stal představitelem sovětské literatury po druhé světové válce, román V stalingradských zákopech Jurij Vasiljevič Bondarev (1924) – ruský spisovatel, román Hořící sníh Vladimir Nikolajevič Vojnovič (1932) - ruský spisovatel a básník, román Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina (zesměšňuje sovětský způsob vlády, hlavním hrdinou je zde mladý člověk, který se netouží nechat zabít), zfilmováno Jiřím Menzelem Konstantin Michajlovič Simonov (1915 - 1979) - sovětský spisovatel, básník, dramatik a překladatel, jeho tvorba se opírá o jeho zážitky z druhé světové války, kde se pokoušel propojit dokumentaristiku s epickou tvorbou, např. romány Živí a mrtví, Člověk se nerodí pro válku, Poslední léto

GÜNTER GRASS (1927 2015) - německý spisovatel, člen Skupiny 47 - narodil se v

GÜNTER GRASS (1927 2015) - německý spisovatel, člen Skupiny 47 - narodil se v Polsku (Gdaňsk) - za války bojoval v německé armádě, r. 1945 byl zraněn a zajat americkou armádou, léčil se v Mariánských Lázních - učil se kameníkem, studoval sochařství a kresbu - vystavil celou řadu soch a kamenických prací, sám si ilustroval knihy - dvakrát ženatý, pět dětí - r. 1999 získal Nobelovu cenu - zemřel na následky infekce - dílo: PLECHOVÝ BUBÍNEK – humoristický román o předválečném, válečném a poválečném Německu z pohledu tělesně postiženého Oskara, který předstírá dětinství (tluče do dětského bubínku) a tím si zachová určitou svobodu, komentuje a ironizuje vše, co kolem sebe vidí KOČKA A MYŠ, PSÍ ROKY – romány

ANNA SEGHERSOVÁ (1900 – 1983) - německá socialistická spisovatelka a esejistka - narodila se

ANNA SEGHERSOVÁ (1900 – 1983) - německá socialistická spisovatelka a esejistka - narodila se v rodině židovského obchodníka se starožitnostmi - vystudovala historii, dějiny umění a sinologiii - v roce 1928 vstoupila do Komunistické strany Německa - v roce 1933 byla zadržena gestapem, ale podařilo se jí přes Švýcarsko utéct do Paříže, v nacistickém Německu byly její knihy zakázány a páleny (emigrovala do Mexika) - po válce se vrací do Německa, žije v Berlíně - dílo: SEDMÝ KŘÍŽ - antifašistický román, z koncentračního tábora uprchne sedm vězňů, z nichž šest je dopadeno, velitel tábora nechává upravit sedm platanů do tvaru křížů a pochytané vězně na ně věší, poslední zůstává volný - hlavnímu hrdinovi, Georgu Heislerovi, se podaří překročit nizozemské hranice, sedmý kříž se pro ostatní vězně stává symbolem možnosti útěku, svobody TRANSIT, MRTVÍ NESTÁRNOU – romány

Bruno Apitz (1900 – 1979) – německý prozaik, pro členství v komunistické straně byl

Bruno Apitz (1900 – 1979) – německý prozaik, pro členství v komunistické straně byl v letech 1933 - 1945 internován v koncentračních táborech, své zážitky zachytil v nejproslulejším románu Nahý mezi vlky, v dalších dílech líčil boje dělnické třídy Heinrich Böll (1917 – 1985) - německý spisovatel, jeho dílo velmi kriticky popisuje tehdejší Německo, např. novela Vlak dojel přesně (protiválečný protest, zajímá se o osudy německých vojáků), kniha Kdes byl, Adame? (autor zde ukazuje absurdnost války, hlavní hrdina je zabit na prahu otcovského domu granátem, který je vystřelen po kapitulaci města), román Biliár o půl desáté (obdoba Buddenbrooků od Thomase Manna, hovoří o třech generacích, kdy nejstarší něco vybudovala, prostřední to zničila a na té nejmladší je, aby se rozhodla zda bude ničit či budovat, popisuje tehdejší německou společnost)

NORMAN MAILER (1923 - 2007) - americký prozaik a publicista, svými reportážemi a reportážními

NORMAN MAILER (1923 - 2007) - americký prozaik a publicista, svými reportážemi a reportážními romány se zařadil k tzv. novému žurnalismu - studoval na Harvardské univerzitě - v letech 1944 – 1946 sloužil v americké armádě v Tichomoří - zaujímal antimilitaristické postoje - získal dvě Pulitzerovy ceny - dílo: NAZÍ A MRTVÍ – román o válce v Tichomoří, válečná operace na ostrově Anopopei (průzkumný oddíl seržanta Crofta) KATOVA PÍSEŇ – román s dokumentárními rysy o soudním procesu s dvojnásobným vrahem Gary Gilmorem (podrobný popis jeho popravy) DUCH DĚVKY - rozsáhlý dvoudílný román o historii CIA a kubánské krizi

JOSEPH HELLER (1923 – - americký spisovatel a dramatik (satirické 1999) novely a dramata)

JOSEPH HELLER (1923 – - americký spisovatel a dramatik (satirické 1999) novely a dramata) - za války sloužil jako příslušník bombardovacího letectva na Korsice - po válce studoval na Columbijské univerzitě a na Oxfordu - pracoval v několika reklamních agenturách, od r. 1975 jako profesor literatury v New Yorku - dílo: HLAVA XXII – satirický román, hlavní postavou je kapitán letectva Yossarian, který je trochu klaun a trochu blázen (svým způsobem obdoba Haškova Švejka), název díla je odvozen podle vojenského paragrafu XXII, který říká, že voják může požádat o propuštění z armády, je-li blázen, ale zároveň říká, že uvědomuje-li si, že je blázen, nemůže být bláznem, zfilmováno ZAVÍRÁME! – volné pokračování, hrdinové řeší problémy spojené se stářím a blížící se smrtí NĚCO SE STALO, GOLD ZA VŠECHNY PENÍZE - romány

WILLIAM STYRON (1925 – - americký prozaik (představitel tzv. jižanské 2006) prózy) a esejista

WILLIAM STYRON (1925 – - americký prozaik (představitel tzv. jižanské 2006) prózy) a esejista - ve druhé světové válce vstoupil do americké armády, kde se zúčastnil bojů v Tichomoří - po válce vystudoval Dukeovu universitu - dva roky pobýval v Evropě, ve Francii se oženil - obdržel Pulitzerovu cenu - dílo: SOPHIINA VOLBA – psychologický román, setkání začínajícího spisovatele Stinga s polskou emigrantkou Sophií (přežila Osvětim) a jejím milencem Nathanem, zfilmováno ULEHNI V TEMNOTÁCH - zabývá se rozpadem rodiny DOZNÁNÍ NATA TURNERA - jako první nečernošský spisovatel se pokusil popsat pohnutky, které vedly k černošskému povstání Nata Turnera, ke kterému došlo v roce 1831 ZAPAL TEN DŮM - příběh umělce, který se marně snaží utéci moci peněz, která je zde považována za korumpující

WILLIAM SAROYAN (1908 – 1981) - americký prozaik, básník a dramatik arménského původu -

WILLIAM SAROYAN (1908 – 1981) - americký prozaik, básník a dramatik arménského původu - vyrůstal se třemi sourozenci v sirotčinci (matka se kvůli penězům nemohla o děti starat), absolvoval jen základní školu - celý život se potýkal s finančními problémy (hazard, dobročinné akce) - r. 1940 odmítl Pulitzerovu cenu (měl nedůvěru v umělecká ocenění) - dvakrát ženatý (se stejnou ženou), dvě děti - dílo: LIDSKÁ KOMEDIE – úsměvný pohled obyčejného člověka na válku, montáž příběhů spojených postavou 14 letého chlapce Homéra, který přináší jako poštovní poslíček lidem většinou smutné zprávy TRACYHO TYGR - novela vyprávějící o mladíkovi jménem Thomas Tracy, který měl tygra TATI, TOBĚ PŘESKOČILO - 63 krátkých rozhovorů otce s desetiletým synem Petrem, který je vypravěč a komentátor dějů okolo sebe

JAMES CLAVELL (1924 – - anglický a australský spisovatel, scenárista, 1994) filmový producent a

JAMES CLAVELL (1924 – - anglický a australský spisovatel, scenárista, 1994) filmový producent a režisér - narodil se v Austrálii - po vypuknutí 2. světové války se přihlásil do britské armády a byl poslán do Malajsie bojovat proti Japoncům (byl zraněn, zajat a poslán do japonského zajateckého tábora na ostrově Jáva) - nehoda na motocyklu ukončila jeho vojenskou kariéru - po válce žil a pracoval v USA - zemřel na mozkovou mrtvici v době, kdy se léčil z rakoviny - dílo: KRÁL KRYSA - o zajatcích japonského tábora Čangi, australských, britských a amerických vojácích, králem tábora se stává americký desátník King, který začne prodávat krysí stehýnka Šógun, Smršť, Tchaj-pan, Vznešený dům, Gaidžin – romány, tzv. Asijská sága

PIERRE BOULLE (1912 – - francouzský prozaik (válečné, špionážní a sci-fi 1994) romány) -

PIERRE BOULLE (1912 – - francouzský prozaik (válečné, špionážní a sci-fi 1994) romány) - vystudoval elektrotechniku - dlouhá léta pracoval v jihovýchodní Asii (Malajsie), za války sloužil jako tajný agent v Indočíně - roku 1943 byl na řece Mekong zajat francouzskými vichystickými oddíly a odveden na nucené práce, roku 1944 se mu podařilo uprchnout, později byl vyznamenán válečným křížem - po válce se věnoval výhradně literární činnosti - dílo: MOST PŘES ŘEKU KWAI – válečný román, otřesný obraz japonského zajateckého vězení v Thajsku, hlavní hrdina – anglický důstojník staví pro Japonce most (neuvědomuje si, že splněním úkolu škodí spojencům), zfilmováno PLANETA OPIC – román s prvky fantastiky, zfilmováno

ROBERT MERLE (1908 – 2004) - francouzský romanopisec, dramatik, literární historik, překladatel a profesor

ROBERT MERLE (1908 – 2004) - francouzský romanopisec, dramatik, literární historik, překladatel a profesor anglické a americké literatury - narodil se v Alžírsku - vystudoval filozofii a anglistiku - během 2. světové války se zúčastnil bojů o Dunkerque v roce 1940, kdy padl do zajetí - ve svých dílech neskrýval levicové a především humanistické založení, nejúspěšnější byly jeho historické romány - byl třikrát ženatý a měl šest dětí, do vysokého věku si uchoval obdivuhodnou fyzickou i duševní svěžest a stáří se téměř vůbec neprojevilo na jeho psaní - dílo: SMRT JE MÝM ŘEMESLEM – válečný psychologický román ÚTOK NA KASÁRNA – biografie Fidela Castra DĚDICTVÍ OTCŮ - třináctidílná sága z dějin Francie 16. a 17. století, z období náboženských válek mezi katolíky a hugenoty a z počátků vlády Ludvíka XIII. MALEVIL – utopický sci-fi román

ANNA FRANKOVÁ (1929 – 1945) - dívka z německé židovské rodiny, která uprchla do

ANNA FRANKOVÁ (1929 – 1945) - dívka z německé židovské rodiny, která uprchla do Amsterodamu před nacismem, ale neunikli úplně, jelikož Nizozemsko bylo okupováno Německem - celá rodina se v červenci 1942 ukryla v tajných místnostech kancelářské budovy Otto Franka - po dvou letech skrývání byla skupina prozrazena a deportována do koncentračních táborů - Anna zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen - její otec Otto, který jediný z rodiny přežil a vrátil se do Amsterodamu, našel její deník, který zachycuje události jejího života od 12. 7. 1942 do posledního záznamu z 1. 8. 1944 - deník byl přeložen do mnoha jazyků a stal se jednou z nejčtenějších knih po celém světě

Primo Levi (1919 – 1987) - italský židovský spisovatel, v roce 1944 se dostal

Primo Levi (1919 – 1987) - italský židovský spisovatel, v roce 1944 se dostal do koncentračního tábora Osvětim, spáchal sebevraždu, proslavil se zejména svými literárními vzpomínkami na válečné útrapy, nejznámější román Příměří (zážitky z poválečné cesty zpět do rodného Turína) Curzio Malaparte (1898 – 1957) - italský spisovatel a novinář Patrick Ryan (1916 – 1989) - anglický prozaik, protiválečný humoristický román Jak jsem vyhrál válku (důstojník Ernest Goodbody vypráví jako válečný hrdina svůj příběh, jak prožil válku, ve skutečnosti byl ale typickým antihrdinou, který zcela nepochopil, jak to ve válce skutečně chodí, a stal se tak postrachem svým podřízeným)

Jerzy Andrzejewski (1909 - 1983) - polský spisovatel, dramatik, scenárista, literární a divadelní kritik,

Jerzy Andrzejewski (1909 - 1983) - polský spisovatel, dramatik, scenárista, literární a divadelní kritik, jeho dílo se zabývá nejen morálními, ale i filosofickými a politickými problémy Polska dvacátého století, často se zabývá nacistickou okupací Polska a vznikem socialistického Polska, román Popel a démant (nejslavnější dílo, román nastavující kritické zrcadlo polské společnosti posledních válečných dní a prvních chvil svobody, zfilmováno) Zofia Nałkowska (1884 – 1954) - polská prozaička, dramatička, básnířka a žurnalistka, psala psychologické romány, z její poválečné tvorby je nejvýznamnější sbírka reportážních črt Charaktery, v nichž zachytila osudy obětí během nacistické okupace

ZDROJE n n n n n n n http: //cs. wikipedia. org/wiki/Alexandr_Fad%C 4%9 Bjev

ZDROJE n n n n n n n http: //cs. wikipedia. org/wiki/Alexandr_Fad%C 4%9 Bjev http: //cs. wikipedia. org/wiki/G%C 3%BCnter_Grass http: //cs. wikipedia. org/wiki/Norman_Mailer http: //cs. wikipedia. org/wiki/Joseph_Heller http: //hbcprotocols. com/styron. html http: //cs. wikipedia. org/wiki/William_Saroyan http: //www. rankopedia. com/Most-Overrated-Sci-Fi-Writer-Ever/Step 1/5976/. htm http: //cs. wikipedia. org/wiki/Anna_Frankov%C 3%A 1 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Anna_Seghersov%C 3%A 1 http: //cs. wikipedia. org/wiki/Robert_Merle http: //cs. wikipedia. org/wiki/James_Clavell http: //www. literatureproject. com/ebooks-authors/James-Clavell. htm https: //cs. wikipedia. org/wiki/Boris_Polevoj http: //russiapedia. rt. com/prominent-russians/literature/boris-polevoy-kampov/ https: //en. wikipedia. org/wiki/Viktor_Nekrasov https: //cs. wikipedia. org/wiki/Viktor_N%C 4%9 Bkrasov http: //www. databazeknih. cz/zivotopis/jurij-vasiljevic-bondarev-17581 https: //cs. wikipedia. org/wiki/Vladimir_Vojnovi%C 4%8 D https: //cs. wikipedia. org/wiki/Konstantin_Michajlovi%C 4%8 D_Simonov http: //www. bpb. de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/170621/bruno-apitz-und-die-staatssicherheit https: //cs. wikipedia. org/wiki/Heinrich_B%C 3%B 6 ll https: //cs. wikipedia. org/wiki/Primo_Levi https: //cs. wikipedia. org/wiki/Curzio_Malaparte https: //cs. wikipedia. org/wiki/Patrick_Ryan https: //cs. wikipedia. org/wiki/Jerzy_Andrzejewski https: //cs. wikipedia. org/wiki/Zofia_Na%C 5%82 kowska http: //www. databazeknih. cz/autori/bruno-apitz-32498