Nzev koly Hotelov kola Marinsk Lzn Adresa koly

  • Slides: 13
Download presentation
Název školy Hotelová škola Mariánské Lázně Adresa školy Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně

Název školy Hotelová škola Mariánské Lázně Adresa školy Komenského 449/2, 353 01 Mariánské Lázně Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0970 Číslo DUMu VY_32_INOVACE_G-AJ-17 Předmět Anglický jazyk Téma Holidays in the Czech Republic Autor Mgr. Lenka Voňavková Metodický popis (anotace) Prezentace – Velikonoce jako křesťanský i pohanský svátek. Zvyky a tradice, symboly. Tento program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Easter in the Czech Republic

Easter in the Czech Republic

EASTER Ø a movable feast celebrated on 1 st Sunday after the 1 st

EASTER Ø a movable feast celebrated on 1 st Sunday after the 1 st full moon in spring Ø in the CR celebrated for two days (Easter Sunday and Easter Monday) Ø Christian origin – the Christians remember Christ’s crucifixion and resurrection Ø the pagan tradition is stronger now - a celebration of spring and new life

EASTER Ø according to Christian tradition it starts on Ash Wednesday , 40 days

EASTER Ø according to Christian tradition it starts on Ash Wednesday , 40 days before Easter when the Christians start their Lent Ø the last week of Lent is called Holy Week and it contains: Ø Ø Ø Palm Sunday Holy Monday , Holy Tuesday and Holy Wednesday Maundy (Holy) Thursday Good Friday Holy Saturday Easter Sunday

Easter Monday Ø a public holiday Ø connected with many unique customs: Ø Boys

Easter Monday Ø a public holiday Ø connected with many unique customs: Ø Boys prepare plaited willow sticks - a willow whip called “pomlázka” decorated with coloured ribbons and go from house to house and whip girls; when whipping they recite a poem. Ø As a treat they get Easter presents (an egg, a drink or a ribbon or sweets, sometimes money).

Other customs and traditions Ø painting or dyeing eggs, decorating with wax, straw ornaments

Other customs and traditions Ø painting or dyeing eggs, decorating with wax, straw ornaments or engraved ornaments.

Other customs and traditions Ø baking a traditional sponge cake in the shape of

Other customs and traditions Ø baking a traditional sponge cake in the shape of a lamb

Other customs and traditions Ø sending Easter cards Ø decorating with young sprigs and

Other customs and traditions Ø sending Easter cards Ø decorating with young sprigs and catkins as symbols of new life and new beginnings

Other customs and traditions Ø children often get small gifts (sweets, chocolates…)

Other customs and traditions Ø children often get small gifts (sweets, chocolates…)

Easter symbols Ø young animals, especially: duckling chick Easter bunny, rabbit, hare lamb

Easter symbols Ø young animals, especially: duckling chick Easter bunny, rabbit, hare lamb

Easter symbols eggs rattles plaited willow sticks

Easter symbols eggs rattles plaited willow sticks

Obrázky a zdroje: • Klipart Microsoft Office • SIETE, Arkangel. Wikimedia Commons [online]. [cit.

Obrázky a zdroje: • Klipart Microsoft Office • SIETE, Arkangel. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Resurreccion_de_jesus. png • GARDAVSKÁ, M. . Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Gardavsk%C 3%A 1_Moravsk%C 3%A 9_typy. jpg • RUM. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Kraslice. jpg • CHEVA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Velikono%C 4%8 Dn%C 3%AD_vaj%C 3%AD%C 4%8 Dka_malovan%C 3%A 1_voskem. jpg • KAMENÍČEK, Jan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Easter_eggs_- _straw_decoration. jpg • CHEVA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Velikono%C 4%8 Dn%C 3%AD_ber%C 3%A 1 nek. jpg • AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Easter_Bunny_Postcard_1907. jpg • STEINCHEN. pixabay [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: http: //pixabay. com/cs/velikonoce-p%C 5%99%C 3%A 1 n%C 3%AD-vesel%C 3%A 9 -velikonoce- 84023/ • ŠEVELA, Pavel. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Chocolate_easter_bunny. JPG? uselang=cs • AUTOR NEUVEDEN. pixabay [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: http: //pixabay. com/cs/kr%C 3%A 1 l%C 3%ADk-savec-zelen%C 3%A 1 -jaro- hn%C 4%9 Bd%C 3%A 1 -214540/ • AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 3. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Chick_and_duckling. jpg? uselang=cs

Obrázky a zdroje: • FIR 0002. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4. 3. 2014]. Dostupný

Obrázky a zdroje: • FIR 0002. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4. 3. 2014]. Dostupný na WWW: https: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Duckling_-_domestic_duck. jpg? uselang=cs • PLCH, Josef. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4. 3. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Twelve-rod_pomlazka. jpg • YONINAH. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4. 3. 2014]. Dostupný na WWW: http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Purim_gragger. jpg • „Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména. “