Nzev koly Autor vukovho materilu slo projektu Nzev

  • Slides: 11
Download presentation
Název školy: Autor výukového materiálu: Číslo projektu: Název: Vytvořeno: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Název školy: Autor výukového materiálu: Číslo projektu: Název: Vytvořeno: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: ZŠ a MŠ Verneřice Lenka Lehká CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1526 VY_32_INOVACE_II. VL 2 6. 1. 2012 Člověk a jeho svět Vlastivěda Mapy Určeno pro: Anotace: 4. ročník Výukový materiál seznamuje žáky se základními mapami, funkcí a využitím mapy, legendou, měřítkem a barvami map. Metodický pokyn: Materiál je vhodný pro frontální výuku a na závěr pro práci jednotlivců, dvojic, či skupiny. Pro úplné využití materiálu je nutné připojení k internetu. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Lehká.

Mapy

Mapy

Základní pojmy: �Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu, například České republiky. Je zakreslena tak,

Základní pojmy: �Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu, například České republiky. Je zakreslena tak, jako bychom se na naši zem dívali z výšky. �Mapa �Globus je obvykle otáčivý model Země. �Globus �Soubor map se nazývá atlas. �Atlas ČR �Otevřený atlas

Využití map �Cestování – autoatlasy, turistické mapy �turistická mapa �Hospodářské mapy �hospodářská mapa �Vojenský

Využití map �Cestování – autoatlasy, turistické mapy �turistická mapa �Hospodářské mapy �hospodářská mapa �Vojenský průzkum �vojenská mapa �Vyměřování staveb – katastrální mapy �katastrální mapa �Předpověď počasí �synoptická mapa �Pro námořní plavby �námořní mapa

Jak vzniká mapa �Pomocí leteckých a družicových snímků a počítače �Do snímku na počítači

Jak vzniká mapa �Pomocí leteckých a družicových snímků a počítače �Do snímku na počítači kreslíme polohopis (značky), výškopis, popis �Různé počítačové programy (např. GIS) �V dřívějších dobách se mapy zakreslovaly ručně. �historická mapa ČR �družicová mapa ČR

Mapy ve škole �Ve škole používáme vlastivědné mapy (velké nástěnné a příruční v lavici).

Mapy ve škole �Ve škole používáme vlastivědné mapy (velké nástěnné a příruční v lavici). �Zobrazují výškovou členitost zemského povrchu (nížiny a vysočiny), polohu obcí v krajině, vodstvo. �Poskytují nám údaje o zajímavostech a památkách. �Z podrobnějších vlastivědných map zjistíme informace o průmyslu, surovinách, podnebí, zemědělství či o chráněných územích. �vlastivědná mapa

Měřítko mapy �Mapy mají různá měřítka. Měřítko mapy nám udává, jak velké je zmenšení

Měřítko mapy �Mapy mají různá měřítka. Měřítko mapy nám udává, jak velké je zmenšení oproti skutečnosti. �Turistická mapa má měřítko 1 : 75 000. To znamená, že 1 cm na mapě je ve skutečnosti 75 000 cm, to je 750 metrů. �Příruční vlastivědná mapa má měřítko 1 : 800 000, tedy jeden centimetr je ve skutečnosti osm kilometrů. �příklady měřítek

Legenda mapy �Každá mapa obsahuje mnoho informací. Pro snadnější orientaci a přehlednost používáme na

Legenda mapy �Každá mapa obsahuje mnoho informací. Pro snadnější orientaci a přehlednost používáme na mapě smluvené značky. Jejich význam najdeme ve vysvětlivkách. �příklad legendy

Barvy mapy �Barvy na mapě informují o nadmořské výšce, vodních plochách, železničních tratích či

Barvy mapy �Barvy na mapě informují o nadmořské výšce, vodních plochách, železničních tratích či silnicích. �nadmořská výška �povodí �silnice a dálnice �mapa ČR

Opakování: �Vysvětli pojem mapa. �Co je globus? �Vyjmenuj některé typy map. �Jak se nazývá

Opakování: �Vysvětli pojem mapa. �Co je globus? �Vyjmenuj některé typy map. �Jak se nazývá soubor map? �Jaké mapy používáme ve škole? �K čemu slouží měřítko mapy? �Co označují různé barvy na mapě?

Opakování: � Vysvětli pojem mapa. � Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. � Co

Opakování: � Vysvětli pojem mapa. � Mapa je zmenšený obraz zemského povrchu. � Co je globus? � Globus je obvykle otáčivý model Země. � Vyjmenuj některé typy map. � Turistická, vlastivědná, vojenská, letecká, námořní, silniční, synoptická… � Jak se nazývá soubor map? � Atlas � Jaké mapy používáme ve škole? � Vlastivědná, nástěnná a příruční � K čemu slouží měřítko mapy? � Měřítko mapy nám udává, jak velké je zmenšení oproti skutečnosti � Co označují různé barvy na mapě? � Nadmořskou výšku, vodní plochy, dopravu, města, průmysl, hranice…