NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 9
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Miroslava Šerá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Miroslava Šerá DATUM VYTVOŘENÍ: listopad 2011 NÁZEV: VY_32_INOVACE_08_Fyzika_6. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda TÉMA: Elektrování těles - opakování ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE: Určeno žákům 6. ročníku Opakování - elektrování těles 5 opakovacích snímků 1 snímek

ANOTACE: Určeno žákům 6. ročníku Opakování - elektrování těles 5 opakovacích snímků 1 snímek se zadáním testu 1. 2. 3. 4. 5. 6. snímek – co se děje mezi dvěma zelektrovanými atomy snímek - druhy zelektrovaných těles snímek – působení elektrické síly snímek - vznik iontu kladného snímek – vznik iontu záporného snímek – zadání testu na téma elektrování těles

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK ELEKTROVÁNÍ TĚLES K elektrování těles dochází při jejich vzájemném tření. ATOM

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK ELEKTROVÁNÍ TĚLES K elektrování těles dochází při jejich vzájemném tření. ATOM TĚLESA 1 (sáček) + ATOM TĚLESA 2 (papír) Obě tělesa třeme - + + - - - Dojde k tomu, že elektron z obalu prvního atomu přejde do obalu atomu druhého tělesa.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Těleso může být zelektrováno buď: 1) KLADNĚ = převládají + náboje

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Těleso může být zelektrováno buď: 1) KLADNĚ = převládají + náboje protonů + 2 PROTONY - + - 1 ELEKTRON + 2) ZÁPORNĚ = převládají - náboje elektronů - + 3 PROTONY - 4 ELEKTRONY - + + + - -

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Tělesa zelektrována SOUHLASNĚ se vzájemně ODPUZUJÍ elektrickou silou - - +

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Tělesa zelektrována SOUHLASNĚ se vzájemně ODPUZUJÍ elektrickou silou - - + + F F Tělesa zelektrována NESOUHLASNĚ se vzájemně PŘITAHUJÍ elektrickou silou + - F F

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK IONTY Atom je elektricky NEUTRÁLNÍ. Třením dochází k odtržení nebo přijetí

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK IONTY Atom je elektricky NEUTRÁLNÍ. Třením dochází k odtržení nebo přijetí elektronu z obalu atomu. Po odtržení jednoho nebo několika - elektronů z obalu je v atomu větší počet + protonů než je počet elektronů. + + + 2 PROTONY - 1 ELEKTRON 1 - VZNIKLÁ částice má kladný náboj a proto se nazývá KLADNÝ IONT KATIONT.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Po přijetí jednoho nebo několika - elektronů z obalu je v

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Po přijetí jednoho nebo několika - elektronů z obalu je v atomu větší počet - elektronů než je počet + protonů. - NEUTRÁLNÍ + + - - - 4 ELEKTRONY + 3 PROTONY + VZNIKLÁ částice má tedy záporný náboj a proto se nazývá ZÁPORNÝ IONT - ANIONT. - KLADNÝ IONT – vznikne odtržením elektronu z obalu = KATIONT ZÁPORNÝ IONT – vznikne přijetím elektronu do obalu = ANIONT

TEST 1. Kdy se tělesa vzájemně přitahují? 2. Kde se nachází elektrické pole? 3.

TEST 1. Kdy se tělesa vzájemně přitahují? 2. Kde se nachází elektrické pole? 3. Kdy vznikne kladný iont? 4. Jak značím záporný elektrický náboj? 5. Napiš 2 příklady, kdy se tělesa elektricky odpuzují. 1. Jaká síla působí mezi zelektrovanými tělesy? 2. Kdy je atom elektricky neutrální? 3. Napiš 2 příklady, kdy se tělesa elektricky přitahují. 4. Jak značíme kladný elektrický náboj? 5. Mohou na sebe zelektrovaná tělesa působit, ikdyž se nedotýkají?

ZDROJE: KOLÁŘOVÁ, Doc. RNDr. Růžena; BOHUNĚK, CSc. Paed. Dr Jiří. Fyzika pro 6. ročník

ZDROJE: KOLÁŘOVÁ, Doc. RNDr. Růžena; BOHUNĚK, CSc. Paed. Dr Jiří. Fyzika pro 6. ročník Základní školy. Tiskárny Havlíčkův Brod : Prometheus, 2003. 159 s. Ilustrace: http: //office. microsoft. com