NZEV KOLY 2 zkladn kola Rakovnk Husovo nmst

  • Slides: 12
Download presentation
NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Miroslava Šerá DATUM

NÁZEV ŠKOLY: 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 AUTOR: Mgr. Miroslava Šerá DATUM VYTVOŘENÍ: říjen 2011 NÁZEV: VY_32_INOVACE_05_Fyzika_6. ročník VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda TÉMA: Síla - opakování ČÍSLO PROJEKTU: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1427

ANOTACE: Určeno žákům 6. ročníku Opakování – Vlastnosti látek 8 opakovacích snímků 1 snímek

ANOTACE: Určeno žákům 6. ročníku Opakování – Vlastnosti látek 8 opakovacích snímků 1 snímek s testem 1. snímek – žáci po spuštění prezentace spatří definici síly - název gravitační síly a definici velikosti jednoho newtonu - celý snímek ovládáme kliknutím myší 2. snímek - kliknutím myší se zobrazí směr působení gravitační síly - na obrázku se kliknutím myší zobrazí směr působení gravitační síly 3. snímek - kliknutím myší se zobrazí zařízení pro měření svislého směru a zobrazení obrázků a textu 4. snímek – kliknutím myší se zobrazí pružinový siloměr a dalším kliknutím popis 5. snímek – kliknutím myší zobrazení siloměru a postup při měření siloměrem 6. snímek – kliknutím myší se zobrazí obrázky magnetů a jaká síla mezi magnety a feromagnetickými látky působí 7. snímek – kliknutím myší se zobrazí text a obrázky 8. snímek - kliknutím myší se zobrazí text a obrázky 9. snímek – zadání testu na téma - síla

SÍLA = fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles = značí se F Každé

SÍLA = fyzikální veličina, která popisuje vzájemné působení těles = značí se F Každé těleso je přitahováno silou k Zemi. Věděli byste jak se tato síla nazývá? Hmotnost čokolády ČOKO 100 gramů Fg = 1 N Fg - PŘITAŽLIVÁ SÍLA = Gravitační síla Jednotkou síly je Newton [ N ] Newton 1 N = 100 gramů z

Přitažlivá síla působí vždy do středu Země. Směr síly je tedy svislý – olovnicí

Přitažlivá síla působí vždy do středu Země. Směr síly je tedy svislý – olovnicí Z

OLOVNICE - zařízení pro měření svislého směru Na každé těleso na Zemi působí přitažlivá

OLOVNICE - zařízení pro měření svislého směru Na každé těleso na Zemi působí přitažlivá nebo-li gravitační síla. Velikost síly můžeme měřit zařízením, které nazýváme : PRUŽINOVÝ SILOMĚR

SE SKLÁDÁ: HÁČEK OBAL PRUŽINA 10 9 8 7 6 5 4 3 2

SE SKLÁDÁ: HÁČEK OBAL PRUŽINA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HÁČEK STUPNICE

10 N 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2.

10 N 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2. V jakých jednotkách je stupnice 2. 4. Jakou největší sílu můžeme siloměrem změřit (měřící rozsah stupnice) 3. Zjistím nejmenší dílek stupnice 1. Zda splývá dolní okraj s nulovou čárkou stupnice 1.

1. MAGNETICKÁ SÍLA F 2 F 1 Magnety se přitahují magnetickou silou F 2

1. MAGNETICKÁ SÍLA F 2 F 1 Magnety se přitahují magnetickou silou F 2 F 1 Magnet přitahuje klíč magnetickou silou

2. ELEKTRICKÁ SÍLA - ZELEKTROVANÁ TĚLESA se přitahují elektrickou silou - Hřeben přítahuje vlasy

2. ELEKTRICKÁ SÍLA - ZELEKTROVANÁ TĚLESA se přitahují elektrickou silou - Hřeben přítahuje vlasy elektrickou silou a naopak - Sáček přitahuje papír elektrickou silou a naopak

3. GRAVITAČNÍ SÍLA - Jablko padá k Zemi, Země přitahuje jablko gravitační silou Fg

3. GRAVITAČNÍ SÍLA - Jablko padá k Zemi, Země přitahuje jablko gravitační silou Fg Fg - Tužka padá k Zemi, Země přitahuje tužku gravitační silou

TEST 1. Vysvětli pojem síla. 2. Jakým písmenem značíme sílu? 3. Jakým zařízením měříme

TEST 1. Vysvětli pojem síla. 2. Jakým písmenem značíme sílu? 3. Jakým zařízením měříme sílu? 4. Napiš postup měření siloměrem. 5. Definuj velikost 1 N. 1. Která fyzikální veličina popisuje vzájemné působení těles? 2. Jaké jsou jednotky síly? 3. Jakým zařízením měříme svislý směr? 4. Z čeho se skládá siloměr? 5. Jaká síla působí na všechny tělesa na Zemi?

ZDROJE: KOLÁŘOVÁ, Doc. RNDr. Růžena; BOHUNĚK, CSc. Paed. Dr Jiří. Fyzika pro 6. ročník

ZDROJE: KOLÁŘOVÁ, Doc. RNDr. Růžena; BOHUNĚK, CSc. Paed. Dr Jiří. Fyzika pro 6. ročník Základní školy. Tiskárny Havlíčkův Brod : Prometheus, 2003. 159 s. RAUNER, Doc. Dr. Ing. Karel, et al. Fyzika učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2004. 119 s. Ilustrace: http: //office. microsoft. com